د ځمکې نقشه برداري

د افغانستان د ځمکو اداره تل هڅه کوي تر څو د اړینو نقشه په جوړولو لکه سیاسي معلوماتي نقشې، د افغانستان د ادارې واحدونو نقشې، د افغانستان د سړکونو نقشې، د افغانستان د ۳۴ ولایتونو ادارې نقشي، د نړۍ سیاسي نقشې، هایدرولوژي نقشې، د کابل ښار د ۲۲ ځانګو نقشې، د تاریخي آبداتو نقشې، فزیکي نقشې، د زلزلې نقشې، عمومي اقتصادي نقشې، سیاسي معلوماتي نقشې، د افغانستان د هوایي خطوطو نقشې، د افغانستان د جیولوژي نقشې، د طبیعي او غیر مترقبه بیښو نقشې، د اړینو تاسیساتو نقشې، توریستیکي نقشې، د هیواد د سړکونو تر منځ د واټنونو نقشې، د طبیعي نباتاتو نقشې، تصویري نقشې، تکتونیک نقشې، ملي اطلسونه، د شرقي او غربي نیمکره نقشې، د کابل ښار حوزوي نقشې، یو پر یو ملیون او څلور ټوټه نقشې، د افغانستان د معادن نقشې، د یو پر دوه میلیونه نقشې، د افغانستان د زونونو نقشې، د ۳۴ ولایتونو جغرافیایي معلوماتي نقشې، د کلیو لست، د GPS د ثبت او راجستر کولو، د افغانستان د ولایتونو، ولسوالیو او کلیو شیپ فایلونه؛ د اړونده دولتي او غیر دولتي اداراتو تقاضاوو او اړتیاو ته په چټکه توګه مرفوع کړي.

د افغانستان د ځمکو اداره د جمهوري ریاست عالي مقام د احکام پر بنسټ په تیرو څو کلنو کې په لوګر، بلخ، هرات، پروان، میدان وردګ، سمنګان، بادغیس او کنړ ولایتونو کې د ۴۷۶۶۱۷ جریبه دولتي ځمکې د سروې او نقشه بردارۍ کار، د ۱۷۰ نقشو د سکن کار او راټولو کار، د ننګرهار ولایت د اراضي د مالکین ۴۵۰۰ پاڼې فهرست د ترتیبولو کار، د ولایاتو په کچه د ۱۲۵ شیت نقشې او د پیکال، قلبه، کاریز او تخم ریز یې په جریب د مستقیم اندازه ګیریو له لارې د هیواد په ټولو ولایتونو کې بشپړ کړی دی.