جیودیزی

بخش جیودیزی اداره مستقل اراضی افغانستان مسؤل تاسیس شبکات جیودیزی دولتی در بخش های پلانی، ارتفاعی، گراویمتری (قوه جاذبه زمین)، ایجاد نقاط استرونومی (ستاره شناسی) به منظور تعیین کوردینات نجومی مبداء و تثبیت سمت حقیقی نقاط در روی زمین، طرح و استخراج علمی تقویم دولتی به منظور ترتیب امور رسمی دولت، تهیه معلومات موجود نقاط کنترولی زمین، تصحیح اطلاعات به منظور ملاحظهGPS از ستیشن های ارجاعGPS در زمان تأسیس، تهیه نقشه های بزرگ توپوگرافی برای تطبیق پروژه های عام المنفعه، سروی، تأسیس و اندازه گیری پلر های سرحدات بین الملی بین افغانستان و ممالک همجوار است.

این اداره در سه سال اخیر شبکه درجه دوم و سوم جیودیزیکی را با آلاتGPS به سیستم کوردینات (WGS-1984) در ولایات پنجشیر، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، بامیان و شبکه درجه سوم ارتفاعی را در شاهراه های کابل- جلال آباد، ولایات پنجشیر و پروان، شهر کابل، ولایت جوزجان الی تیمورک بلخ، ولسوالی یکاولنگ الی پنجاب ولایت بامیان، دو راهی بهسود الی پل بند شوی ولایت میدان وردک ایجاد نموده، همچنان کار توپوگرافی 2000/1 شهر چاریکار ولایت پروان را تکمیل و پروسه مدرنیزاسیون اسناد و علایم سرحدی میان افغانستان و ایران را تداوم بخشیده است.