برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

اداره اراضی افغانستان منحیث یگانه مرجع واحد تنظیم و مدیریت امور زمینداری در کشور با توجه به افزایش روند غصب زمین های دولتی و ازدیاد منازعات املاکی؛ در راستای تأمین مصؤنیت ملکیت و رفع مشکلات ناشی از عدم استفاده درست و موثر از زمین و توجه به ترویج فرهنگ شهر نشینی، رشد فعالیت های اقتصادی، بلند بردن سطح عواید شاروالی ها و عواید ملی، ارائه خدمات و تسهیلات لازم به باشنده گان ساحات غیر پلانی شهر ها و در نهایت ثبت و توزیع سند ملکیت برای آنان؛ برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری را ایجاد کرده است. هدف کلی این برنامه؛ بهبود ثبات، رشد اقتصاد شهری، تقویت روابط مردم و دولت، به سازی روند مدیریت زمینداری و ارائه خدمات بهتر شهری با ثبت ساحات غیر پلانی شهرها و توزیع سند ملکیت به ساکنان محلات در هشت شهر بزرگ کشور است.

این برنامه به حمایت مالی دفتر UN-Habitat از سوی اداره اراضی افغانستان در هشت ولایت کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، فراه، بامیان و دایکندی تطبیق می گردد. کار عملی این برنامه در نیمه سال 2017 میلادی آغاز و تا کنون بیش از (400) هزار خانه در ولایات یاد شده سروی ابتدایی گردیده و قرار است تا ختم سال 2018 میلادی (733) هزار خانه ثبت و سروی و روند توزیع سند ملکیت آغاز گردد.

نتایج حاصله از تطبیق این برنامه تا حال حاضر:

• تشکیل (700) گذر معیاری به منظور ایجاد اصلاحات و قضا زدایی به شمول سمع شکایات و ادعا های باشندگان و مالکین ملکیت های شهری
• ایجاد بانک معلوماتی ملکیت ها با مدیریت ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری در چهارچوب اداره اراضی افغانستان
• تجهیز و ارتقای ظرفیت کاری دفاتر اراضی هشت ولایت یاد شده به منظور بررسی و بازنگری معلومات حاصله از سروی ملکیت ها، تأیید و اعتبار بخشی معلومات ثقه به منظور تحریر و صدور سند ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند