معلومات پیرامون ریاست خدمات مراجعین
اداره اراضی افغانستان به هدف عرضه خدمات لازم، اخذ و پیگیری عرایض مراجعین و جلوگیری از ضایع شدن وقت مراجعین و کارمندان اداره ؛ ریاست خدمات مراجعین را در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ایجاد نموده است.

این ریاست به مثابه پل ارتباط میان مراجعین و ریاست های کاری اراضی؛ همواره سعی می ورزد در راستای اخذ عرایض، تنظیم ملاقات ها، پیگیری اسناد و ارائه معلومات؛ تسهیلات لازم را به مراجعین اداره اراضی افغانستان فراهم سازد.

با ایجاد این ریاست منحیث مرجع واحد پیگیری عرایض و طی مراحل اسناد، مشکلات مراجعین به حد اقل رسیده و نیازمندان به اسرع وقت از نحوه رسیده گی به عرایض و اجراات کاری ادارات مربوط آگاه شده ؛ سطح مؤثریت و مثمریت کار در اداره به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. ریاست خدمات مراجعین به منظور عرضه خدمات بهتر، تسریع روند طی مراحل اسناد و نهادینه ساختن سیستم موثر و پاسخگو؛ مصمم به ایجاد سیستم الکترونیکی با استفاده از تکنالوژی نوین برای تسریع امور رسیده گی به مشکلات مراجعین و تأمین ارتباط سریع با ریاست های ذیربط است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند