ریاست تکنالوژی معلوماتی
ریاست تکنالوژی معلوماتی به منظور انسجام بهتر امور جهت تطبیق اهداف و پالیسی ها در راستای مجهز شدن اداره اراضی افغانستان با تکنالوژی معاصر، در سال ۱۳۹۶ ایجاد گردیده است.

این ریاست با تیمی متشکل از ۱۲ کارمند مسلکی همواره سعی ورزیده تا با تأمین ارتباط تکنالوژی معلوماتی فاصله میان اداره مرکزی و واحد های دومی را به حد اقل کاهش دهد.

ریاست تکنالوژی معلوماتی به منظور تحقق اهداف اساسی اداره اراضی افغانتسان و تقویت روند حکومت داری خوب ؛ تلاش می ورزد تا خدمات انترنت دوامدار را میان تمامی شعبات اداری مرکزی و ولایتی فعال نگهداشته و علاوتاً مصمم است جهت ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد مراجعین تمام بخش های اداره را به فایبر نوری وصل ساخته و پروسه اداری را نیز به شکل الکترونیکی تغییر دهد.

این ریاست در نظر دارد، به زودی موبایل آپلکیشن (AIPS) را جهت عرضة خدمات مؤثر و به موقع امور زمینداری فعال نماید، تا هر شخص با استفاده از آن در تلفون همراه در زمان کم در هر نقطة افغانستان از امور زمینداری معلومات حاصل نماید.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند