شورای عالی توسعه شهری طرح اعمار پارک ملی سرخکان در لغمان را تصویب کرد

در جلسه شورای عالی توسعه شهری به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب محمد اشرف غنی، روی طرح اعمار پارک ملی در سرخکان ولایت لغمان، مسوده نهایی ماستر پلان شهری هرات و احداث پارک صنعتی صنایع سبز را مورد بحث قرار داد. در این جلسه که در قصر چهارچنار دایر گردیده بود، ابتدا نظیف‌الله الکوزی شاروال مهترلام، طرح احداث پارک ملی سرخکان را به جلسه ارایه کرد و افزود که احداث این پارک در مساحت ۱۵۰۰ جریب زمین در ساحه سرخکان ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان در مسیر شاهراه کابل – ننگرهار موقعیت دارد، در نظر گرفته شده است. شاروال مهترلام احداث این پارک را در رشد اقتصادی مردم محل، جلب سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی با اهمیت خواند و گفت، هزینۀ ساخت زیربناهای اولیه این پارک حدود ۱۷۰ میلیون افغانی تخمین گردیده است. جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح متذکره را تصویب کرد و رئیس‌جمهور کشور به شاروال مهترلام و وزارت مالیه هدایت داد تا در خصوص تامین بودجه احداث این پارک ملی به نتیجه برسند. سپس، جاویدرحمان رحمانی یک مسئول دیگر وزارت شهرسازی و اراضی، مسوده نهایی ماسترپلان شهر هرات را به جلسه ارایه کرد و افزودکه طرح متذکره براساس دیدگاه توسعه پایدار، انکشاف سالم شهر، بلندبردن سطح خدمات شهری، ایجاد ارتباط میان شهر و قریه‌ها و حفاظت از ساحات زراعتی و جنگلات ساخته شده است. جلسه بعد از بحث‌های همه‌جانبه ماسترپلان شهر هرات را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد. رئیس‌ جمهور غنی از تلاش‌های مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی تشکر کرده، افزود که ماستر پلان‌ها باید بر مبنای تعریف واضح ساخته شوند. جلالتمآب رئیس‌ جمهور کشور گفت، ولایت هرات از ارزش اقتصادی و اهمیت باستانی و تاریخی خاصی برخوردار بوده و هویت تاریخی این ولایت باید حفظ گردد. وی افزود که زون‌بندی‌ در شهرها یک اصل بنیادی می‌باشد. در اخیر، طرح پارک صنعتی صنایع سبز از سوی عبدالاحد ملکیار یک مسئول دیگر در وزارت شهرسازی و اراضی به صورت مفصل به جلسه ارایه گردید و گفت، پارک یادشده در مساحت ۱۹۵۶ جریب زمین در ولسوالی ده سبز ولایت کابل در نزدیکی شهرک پیروزی در نظر گرفته شده و تا اکنون ۴۵۰ نمره در سه فاز برای مالکان فابریکه‌ها توزیع گردیده است. جسله پس از بحث‌های همه‌جانبه در رابطه به طرح مذکور فیصله کرد که در انتقال زمین، مدیریت، چگونگی سرمایه‌گذاری، انرژی برق و دیگر نیازمندی‌های این پارک وضاحت بیشتر به میان آید. رئیس‌جمهور غنی هدایت داد که گروپ کاری تحت نظر محترم جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و با عضویت وزارت‌های مالیه، عدلیه، صنایع و تجارت، ریاست عمومی ادارۀ امور، ریاست د افغانستان برشنا شرکت و کریم امین، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری ایجاد گردد تا تمام ابعاد شامل مسایل تخنیکی پارک متذکره را مورد ارزیابی قرارداده و جهت تصویب به کابینه ارایه نماید.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند