پیام رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً به منظور رفع مشکلات بوجود آمده از جنگ های چهار دهه گذشته و نابسامانی های ناشی از آن در عرصه مدیریت زمینداری در کشور گام های مهمی برداشته است.

قبل از آغاز جنگ های داخلی و ویران شدن بسا ملکیت ها در کشور دولت توانسته بود، سی در صد شهر ها و ده در صد اراضی دهات را سروی و ثبت نماید. اما با آغاز نابسامانی ها و هرج و مرج بیشتر در کشور، مشکل غصب زمین در کشور بالا گرفت و بسا زمین های دولتی از تصرف حکومت بیرون شد و ادارات حکومتی، حاکمیت قانون و روند تطبیق پروژه های انکشافی با مشکل روبرو شد.

افزایش این همه نا هنجاری ها در عرصه زمینداری در کشور، تأمین صلح را در کشور دشوار تر ساخت. با این همه، بسا ادارات حکومتی در صدد مدیریت زمینداری در کشور شدند، اما بدبختانه سعی و تلاش آنها به دلیل نبود میکانیزم، هماهنگی لازم و مداخلات وظیفوی به ثمر نرسید.

سرانجام دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور از میان برداشتن این نابسامانی ها در سال 2013 اداره اراضی افغانستان را به وجود آورد و این اداره در کوتاه مدت توانست با رهنمود مستقیم جلالتمآب رئیس جمهور کشور و حمایت قوی حکومت، نقش مهم و اساسی را در مدیریت زمینداری در کشور ایفا کند.

اکنون اداره اراضی افغانستان منحیث یگانه مرجع با اعتبار در عرصه مدیریت زمینداری با کسب عضویت شورای عالی اراضی و آب در بخش نقشه برداری و ارائه معلومات جامع زمینداری به سکتور خصوصی و عامه مردم به منظور رشد اقتصادی اجتماعی کشور متعهد است.

وظایف اداره اراضی افغانستان قرار آتی است:


• طرح استراتیژی، پالیسی و اساس گذاری اصول مدیریت زمینداری و عرضه خدمات مرتبط به آن
• تطبیق طرح ها و طرز العمل ها در میدان عمل، ارتقای ظرفیت اداری و بشری

در این بخش می خواهم اذعان کنم که دولت و مردم افغانستان و ترکیه با هم روابط در هم تنیده تاریخی دارند و کشور دوست ترکیه در درازای تاریخ دوستی همواره همکار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان باقی مانده است.

به همین ترتیب رابطه همکاری کشور ترکیه در عرصه مدیریت زمینداری با دولت افغانستان پیشینة صد ساله دارد و باید متذکر شد که قبل از به میان آمدن اداره اراضی در کشور در سال 2013؛ مدل زمینداری دوره عثمانی؛ سال (1920) در افغانستان رایج بود.

سرانجام دولت ترکیه با سعی و تلاش مداوم و دادن قربانی های زیاد توانست طرح خوب علمی را عملی و به موفقیت های مزیدی در عرصه مدیریت نوین زمینداری دست یابد. مدیریت شفاف و عادلانه زمینداری با مؤثریت تمام؛ مدل زمینداری ترکیه را در سطح جهان مطرح ساخته است. پس از صد سال تاریخ همکاری دولت های ترکیه و افغانستان در عرصه مدیریت زمینداری، اکنون دولت ترکیه حاضر شده تا تجربه کامیاب اش را با دولت افغانستان شریک سازد.

حالا اداره اراضی افغانستان می خواهد با تطبیق مدل موفق کشور ترکیه؛ استراتیژی مدیریت زمین، پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن، قوانین و طرز العمل های مرتبط به نظام زمینداری در کشور را تعدیل و انکشاف داده و با استفاده از تکنالوژی عصری به عرضه خدمات مؤثر بپردازد.

بدون شک، تطبیق این مدل عصری زمینداری در کشور سبب خواهد شد که اصلاحات زیادی متناسب با نیازمندی های عصر حاضر در افغانستان به میان آید.

من منحیث رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان به نوبه خود از همکاری ها و مساعدت های بی شایبه نهاد (TIKA) و (TKGM) کشور دوست ترکیه در راستای بهبود نظام زمینداری در افغانستان اظهار سپاس و قدردانی می نمایم.

اداره اراضی افغانستان از رهگذر تطبیق برنامه IDPL یا انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان امیدوار است، در بخش پالیسی ملی و مدیریت زمین، ظرفیت سازی و تکنالوژی نوین؛ تجارب کامیاب نهاد (TIKA) و (TKGM) کشور دوست ترکیه را به افغانستان منتقل و عملی سازد.

دولت های افغانستان و ترکیه و مردم دو کشور از سال های زیادی به اینسو روابط نزدیک و دیرینه تاریخی دارند. در این بخش از (FAO/UN) یا سازمان زراعت و خوراکه ملل متحد نیز اظهار قدردانی می کنم که در این راستا با ارائه کمک های لازم در عرصه تحقیق تخنیکی و سایر بخش ها، اداره اراضی افغانستان را یاری رسانیده است.

از بانک جهانی نیز ممنونم که از طریق یک پروسه رسمی با نظارت بخش تخنیکی و سایر مساعدت ها ما را در انجام امور محوله کمک کرد. من مطمئنم که سعی و تلاش های زیاد در این راستا ؛ روابط سیاسی میان دولت های افغانستان و ترکیه را بیشتر تقویت نموده و به نفع تمامی نهاد های کمک کننده بین المللی تمام خواهد شد.<
با احترام
محمد جواد پیکار
رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند