۴۵۲۷۲ جریب زمین دولتی در بغلان مرکزی سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق بانک زمین دولتی، موازی ۴۵۲۷۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان سروی نموده است. این مساحت زمین شامل ۸ قطعه بوده و همه زمین‌های دولتی است. دریافت رقم دقیق از زمین‌های دولتی، استفاده از آن برای... ادامه
کار اعمار یک باب مکتب در ننگرهار از طریق قطعات پیش ساخت آغاز شد
وزارت شهرسازی و اراضی، از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت، ساختمان مکتب ۶ صنفی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را به ارزش ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی اعمار می‌نماید. ساختمان این مکتب در ولسوالی خوگیاڼی ولایت ننگرهار موقعیت دارد و در ۲ طبقه از وجه انکشافی انکشافی وزار... ادامه
سنگ تهداب یک باب مکتب ۸ صنفی در لغمان گذاشته شد
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق فابریکۀ تولید قطعات پیش ساخت، کار اعمار مکتب ۸ صنفی موسوم به د وطن گټو در ولسوالی علیشینگ ولایت لغمان را آغاز کرد. این مکتب دو طبقه‌یی با هزینه ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت معارف توسط وزارت شهرسازی و اراضی اعمار می‌گردد. در فا... ادامه
۳۹ جریب زمین دولتی در سمنگان استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۳۹ جریب زمین مغصوبه دولتی واقع در ولسوالی دره صوف پایان در ولایت سمنگان را از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این قطعه زمین زراعتی در قریه دشت موقعیت دارد و برای چندین سال از سوی ساکنان محلی غصب و با اعمار منازل خودسر مورد بهره‌برداری شخصی قرار داشت. ... ادامه
ساختمان یک باب کلنیک صحی در مرکز فراه اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام اعمار ساختمان‌های عامه و دولتی، کار اعمار یک باب کلنیک صحی در قریه یزده مرکز ولایت فراه را تکمیل نموده است. مالکیت این پروژه نزد وزارت صحت عامه است که بر ۲۱۸ متر مربع زمین در یک طبقه با هزینۀ مالی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی اعمار می‌گردد. با اعمار... ادامه
دو باب انتظارخانه در شفاخانه ولایتی فراه تحت کار است
وزارت شهرسازی و اراضی ۶۳ درصد کار اعمار دو باب انتظار خانه برای شفاخانه ولایتی فراه را به پیش برده است. هر دو این ساختمان در یک منزل بر ۳۵۶ متر مربع زمین با هزینۀ مالی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی اعمار می‌شود. با اعمار این انتظارخانه برای پایوازان بیماران، سهولت‌های لازم به م... ادامه
۹۲ جریب زمین در کابل تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۹۲ جریب زمین دولتی نوع سنگ‌زار را در ولسوالی پغمان تصفیه نموده است. هدف از تصفیه قطعه زمین متذکره، تقکیک زمین‌های اشخاص و دولت است. وزارت شهرسازی و اراضی با تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی، زمینۀ تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و عرضۀ خدمات به مردم را ... ادامه
به زودی ساختمان یک باب کودکستان در فراه به بهره‌برداری سپرده می‌شود
وزارت شهرسازی و اراضی ۸۰ درصد کار اعمار ساختمان جدید کودکستان در ولایت فراه را به پیش برده است. این تعمیر ۲ طبقه‌یی بر ۴۰۰ متر مربع زمین، با هزینه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی تمویل می‌شود. این ساختمان در ناحیۀ چهارم شهر فراه موقعیت دار... ادامه
۲۱۷۷ جریب زمین در ولایت هلمند تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی اخیراً مواز ی ۲۱۷۷ جریب زمین را در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند تصفیه نموده است. این مساحت زمین در منطقۀ بولان موقعیت دارد و به هدف تفکیک‌ زمین‌های دولتی از شخصی تصفیه گردیده است. از میان رقم یادشده، ۱۹۵۵ جریب زمین دولتی و ۱۸۲ جریب دیگر جایداد شخصی بود. وز... ادامه
یک باب کلینیک صحی در قندهار اعمار می‌شود
وزارت شهرسازی و اراضی، کلینیک صحی به نام عبدالله‌زی را در ولسوالی تخته پل ولایت قندهار به گونه معیاری اعمار می‌نماید. این کلینیک صحی در مساحت ۲۱۰ متر مربع زمین در ۱ منزل با هزینه مجموعی ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت صحت عامه اعمار می‌شود. با تکمیل و بهره‌ب... ادامه
کار اعمار ساختمان لابراتوار آزمایش کیفیت ادویه در قندهار در آینده نزدیک تکمیل می‌شود
وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار تعمیر لابراتوار آزمایش کیفیت ادویه در ولایت قندهار را سرعت بخشیده است. مالکیت این پروژه که نزد وزارت صحت عامه است، با داشتن ۳ طبقه در مساحت ۱۳۰۰ متر مربع زمین با هزینۀ مالی ۹۴ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت صحت عامه توسط وزارت شهرسازی و ارا... ادامه
برای ترمینل ترانسپورتی غرب کابل، ۹۶۴ جریب زمین انتقال شد
وزارت شهرسازی واراضی اخیراً موازی ۹۶۴ جریب زمین دولتی را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به هدف اعمار ترمینل ترانسپورتی انتقال داد. زمین‌های یاد شده از نوع بکر و بایر بوده و به جانب وزارت ترانسپورت انتقال یافته است. وزارت شهرسازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارا... ادامه
کار اعمار ساختمان طب عدلی در قندهار سرعت یافته است
وزارت شهرسازی و اراضی، ساختمان طب عدلی ریاست صحت عامه ولایت قندهار واقع در شهرک عینو را تحت کار دارد. ساختمان این مرکز طب عدلی در مساحت ۳۲۰ متر مربع زمین در ۳ طبقه با هزینه مالی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت صحت عامه کشور تمویل و کارهای ساختمانی آن از سوی وزا... ادامه
تعمیر اداری آمریت ورزشی المپیک در نورستان تحت کار است
وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر اداری آمریت ورزشی المپیک در ولایت نورستان واقع در شهر پارون، مرکز این ولایت را اعمار می‌نماید. این تعمیر با هزینۀ مالی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی در ۳ طبقه به گونۀ معیاری ساخته می‌شود. وزارت شهرسازی و اراضی با... ادامه
۱۰۰۰ جریب زمین دولتی در کابل انتقال شد
وزارت شهرسازی واراضی در ادامه انتقال زمین‌های دولتی به ادارات متقاضی دولت، موازی ۱۰۰۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی استالف ولایت کابل انتقال داد. قطعه زمین متذکره شامل زمین‌های بکر و بایر بوده و به هدف اعمار ترمینال ترانسپوتی در شمال پایتخت انتقال شده است. وزارت شهرسازی و ... ادامه
کار اعمار یک باب مکتب ۸ صنفی در بغلان آغاز شد
وزارت شهرسازی و اراضی، از طریق فابریکۀ تولید قطعات پیش ساخت، مکتب ۸ صنفی کهنه قلعه را در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان تحت کار دارد. این مکتب در ۲ طبقه با هزینه مالی ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت معارف و توسط وزارت شهرسازی و اراضی به گونۀ معیاری اعمار می‌گ... ادامه
کار تعمیر اداری شورای ولایتی فراه سرعت یافته است
وزارت شهر سازی واراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، کار اعمار تعمیر اداری شورای ولایتی فراه را در دو طبقه با مساحت ۳۳۲ متر مربع زمین سرعت داده است. این پروژه که به ادارۀ ارگان‌های محلی تعلق دارد، در مرکز ولایت فراه موقعیت دارد. تعمیر یادشده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی هزینه برمی... ادامه
مهمانخانه مقام ولایت نورستان اعمار می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر مهمانخانه مقام ولایت نورستان را که در شهر پارون، مرکز این ولایت موقعیت دارد، اعمار می‌نماید. این تعمیر با هزینه مالی ۴۰ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی در ۳ طبقه اعمار می‌شود. وزارت شهر سازی و اراضی با اعمار تاسیسات دولتی، زیر... ادامه
۱۱ جریب زمین دولتی در ولایت کابل انتقال شد
وزرات شهر سازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۱۱ جریب زمین واقع در ولسوالی‌های پغمان و بگرامی ولایت کابل را به جانب ادارۀ متقاضی انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی بر اساس تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار شش باب مکتب انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال حدود ۲۵۰ هزار ... ادامه
تعمیر مکتب حصارک ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی، از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت، ساختمان مکتب حصارک ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا را اعمار می‌نماید. این مکتب در ۲ طبقه با هزینه مالی ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار می‌گردد. فابریکۀ تولید قطعات پیش ساخت، روزا... ادامه
۱۵۸۴۲ جریب اراضی دولتی در ولسوالی دوشی بغلان سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۱۵۸۴۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان سروی و ثبت بانک زمین نموده است. رقم یاد شده؛ در ۳۱ قطعه شامل سروی ۱۵۸۱۲ جریب زمین سفید و ۳۰ جریب زمین تاسیسات اداری بوده که در نقاط مختلف ولسوالی متذکره... ادامه
کار اعمار ساختمان مکتب ارغنداب ولایت بلخ آغاز شود
وزارت شهر سازی و اراضی، از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت، مکتب ارغنداب در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ را اعمار می‌نماید. این مکتب در ۲ طبقه با هزینه مالی ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت معارف اعمار می‌گردد. حکومت افغانستان فابریکه تولید قطعات پیش ساخت ... ادامه
۲۹ جریب زمین دولتی در سمنگان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به هدف رسیده‌گی به امور غصب ملکیت‌های دولتی، موازی ۲۹ جریب زمین مغصوبه دولتی واقع درشهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان را از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این مساحت زمین مالچر در چند قطعه و مربوطات مختلف شهر ایبک از سوی زورمندان محلی غصب گردیده بود. وزارت شهر ... ادامه
۲۸۸ جریب زمین در کابل تصفیه گردید
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲۸۸ جریب زمین شخصی را در ولسوالی ده سبز ولایت کابل تصفیه نمود. زمین متذکره به منظور انکشاف شهر کابل و تطبیق پروژه جدید ده سبز کابل تصفیه گردیده است. وزارت شهر سازی و اراضی منحیث عضو فعال بدنۀ حکومت و ایجاد بستر مناسب تطبیق برنامه‌های اقتصادی و انک... ادامه
ساختمان کودکستان بی بی خدیجه در ولایت لوگر اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی تحت پوشش برنامه ساختمان های عامه و دولتی، تعمیر کودکستان بی بی خدیجه را در ولایت لوگر از بودجه انکشافی دولت اعمار نمود. این تعمیر در ۱ طبقه دارای ۱۶اتاق با مساحت ۹۰۰ متر مربع زمین با هزینه مالی ۶میلیون و ۵۰۵هزار افغانی به گونه معیاری اعمار گردیده است. هد... ادامه
۱۶۵ جریب زمین مغصوبه دولتی در سمنگان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های دولتی به هدف حاکمیت قانون و استفادۀ درست از آن، موازی ۱۶۵ جریب زمین مغصوبه دولتی را در ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان استرداد نموده است. این مساحت زمین؛ از نوع مالچر بوده و از چند سال به این سو در تصرف و تحت استفادۀ شخصی زورمندا... ادامه
تعمیر تدریسی موسسۀ تحصیلات عالی لوگر اعمار گردید
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی این وزارت، تعمیر تدریسی چهار منزله موسسۀ تحصیلات عالی ولایت لوگر را اعمار نمود. این پروژه متعلق به وزارت تحصیلات عالی بوده که با هزینه ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی بر ۱۴۰۰ متر مربع زمین در چهار طبقه به کمک مالی بانک... ادامه
۳۱۵۷ جریب زمین دولتی و شخصی در ولایت بغلان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه گی، موازی ۳۱۵۷ جریب زمین دولتی و شخصی را در مرکز و چند ولسوالی ولایت بغلان تصفیه نموده است. رقم یاد شده؛ شامل تصفیه موازی ۳۲ جریب زمین دولتی در قریه ظهر آبی ولسوالی دوشی، ۷۴۵ جریب زمین دولتی و شخصی در قریه بید خندک ولسوالی خنجان، ۲۰۰۰ جریب زمین دو... ادامه
مکتب ۱۶ صنفی نوآباد توپ‌دره در پروان اعمار می‌شود
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت، ساختمان جدید مکتب ۱۶ صنفی نوآباد توپ‌دره در ولایت پروان را تحت کار دارد. این مکتب در مساحت ۱۲۶۷ متر مربع زمین در ۲ طبقه با هزینه مالی ۲۳ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت معارف اعمار می‌گردد. گفتنیست، تا اکنون ۷۰ د... ادامه
کار اعمار مکتب ۱۲ صنفی جنت گل نمبر ۳ در کابل سرعت یافته است
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت این وزارت، کار اعمار مکتب ۱۲ صنفی جنت گل نمبر ۳ واقع در کابل را سرعت بخشیده است. این مکتب در ساحۀ بگرامی مربوطات ناحیۀ ۲۱ شهر کابل موقعیت داشته و در ۲ طبقه بر ۹۷۰ متر مربع زمین از وجه انکشافی وزارت معارف ساخته می‌شود. ... ادامه
۱۵۸۴۲ جریب اراضی دولتی در ولسوالی دوشی بغلان سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۱۵۸۴۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان سروی و ثبت بانک زمین نموده است. رقم یاد شده؛ در ۳۱ قطعه شامل سروی ۱۵۸۱۲ جریب زمین سفید و ۳۰ جریب زمین تاسیسات اداری بوده که در نقاط مختلف ولسوالی متذکره... ادامه
۱۱ جریب زمین دولتی در ولایت کابل انتقال شد
وزرات شهر سازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۱۱ جریب زمین واقع در ولسوالی‌های پغمان و بگرامی ولایت کابل را به جانب ادارۀ متقاضی انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی بر اساس تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار شش باب مکتب انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال حدود ۲۵۰ هزار ... ادامه
۳۱۵۷ جریب زمین دولتی و شخصی در ولایت بغلان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه گی، موازی ۳۱۵۷ جریب زمین دولتی و شخصی را در مرکز و چند ولسوالی ولایت بغلان تصفیه نموده است. رقم یاد شده؛ شامل تصفیه موازی ۳۲ جریب زمین دولتی در قریه ظهر آبی ولسوالی دوشی، ۷۴۵ جریب زمین دولتی و شخصی در قریه بید خندک ولسوالی خنجان، ۲۰۰۰ جریب زمین دو... ادامه
۴۹۸۰۳ جریب اراضی دولتی در شهر پلخمری سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق بانک زمین، موازی ۴۹۸۰۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت واقع در ۵۸ قطعه زمین را در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان سروی نموده است. این مساحت زمین؛ شامل ۴۸۹۱۶ جریب زمین سفید و ۸۸۷ جریب زمین ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می ‌باشد. ... ادامه
۳ جریب زمین در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام تصفیه زمین‌های شخصی و دولتی، اینبار موازی۳ جریب زمین شامل دو جریب زمین دولتی و ۱ جریب زمین شخصی را در ولایت کابل تصفیه نمود. این مساحت زمین به هدف انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت برق از کابل تا لوگر تصفیه شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با تصفیه زمین های ش... ادامه
مکتب ۱۲ صنفی جنت گل در کابل تحت کار است
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت این وزارت، مکتب ۱۲ صنفی جنت گل در شهر کابل را اعمار می‌نماید. این مکتب در ناحیه ۲۱ منطقه بگرامی ولایت کابل موقعیت داشته و در ۲ طبقه بر ۹۷۰ متر مربع زمین اعمار می‌گردد. فابریکه تولید قطعات پیش ساخت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ... ادامه
مکتب ۱۰ صنفی اکبر شهید از طریق قطعات پیش ساخت تحت کار است
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق فابریکه تولید قطعات پیش ساخت، مکتب ده صنفی اکبر شهید در ولایت پروان را اعمار می‌نماید. این مکتب در قریه تپه جنگل ولسوالی شیخ علی ولایت پروان موقعیت داشته و در مساحت ۹۷۰ متر مربع زمین در دو طبقه اعمار می‌گردد. فابریکه قطعات پیش ساخت روزانه با تول... ادامه
۱۳۲۰۱۵ جریب زمین دولتی در فاریاب سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه ثبت زمین‌های دولتی از طریق بانک زمین دولتی، موازی ۱۳۲۰۱۵ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولایت فاریاب سروی نموده است. از این میان ۱۱۷۶۲۱ جریب زمین سفید و ۱۴۳۹۴ جریب دیگر آن ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. بانک... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام اعمار تاسیسات عامه و دولتی به سطح کشور، تعمیر اداری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان را اعمار نموده و قرار است در آینده نزدیک به بهره‌برداری سپرده شود. این تعمیر اداری در ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم منزل دارای ۱۷ دفتر کاری، ۱ اتاق جلسات، یک باب آشپ... ادامه
۶۶ جریب زمین دولتی در هرات استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه استرداد زمین‌های دولتی، اینبار موازی ۶۶ جریب زمین دولتی را در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات از تصرف زورمندان محلی بیرون ساخت. زمین‌های متذکره از نوع بکر بوده و از چند سال به اینسو در تصرف و تحت استفاده شخصی زورمندان محلی قرار داشت. قابل ذکر است ک... ادامه
کمپلکس اداری ولایت کابل اعمار می‌شود
وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار کمپلکس اداری ولایت کابل را آغاز و این پروژه ساختمانی هم اکنون به سرعت در حال تطبیق است. این تعمیر سه طبقه‌یی بر ۲۸۱۱ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی تا سال آینده خورشیدی اعمار خواهد شد. با اعمار این بزرگ‌‍ترین پروژه م... ادامه
به ۳۰ دوسیه املاکی در هرات رسیده‌گی شد
وزارت شهرسازی واراضی تا اکنون به ۳۰ دوسیه املاکی در ولایت هرات رسیده‌گی نموده است. این دوسیه‌ها شامل حل منازعات املاکی میان دولت و اشخاص بر ۱۳۱۲ جریب زمین در ولسوالی‌های انجیل، کرخ، شیندند، پشتون زرغون، انجیل، رباط سنگی و چشت شریف می‌باشد. گفتنیست، وزارت شهرسازی و اراضی ... ادامه
۳۴۰ جریب زمین برای احداث سرک دوم کابل – پروان تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق پروژه‌های مشترک با سایر نهادهای سکتوری، موازی ۳۴۰ جریب زمین در قریه تتمدره ولسوالی جبلالسراج ولایت پروان را تصفیه نموده است. از میان رقم فوق ۳۲۵ جریب زمین آن دولتی و ۱۵ جریب آن شخصی می‌باشد. این مساحت زمین به هدف احداث خط دوم سرک کابل – پر... ادامه
۴۵ جریب زمین دولتی در هرات انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه انتقال زمین‌های دولتی به ادارات متقاضی دولت، موازی ۴۵ جریب زمین دولتی را در هرات انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی که در ولسوالی‌های پشتون زرغون و رباط سنگی هرات موقعیت دارد، حسب تقاضای د افغانستان برشنا شرکت برای ساخت سب ستیشن برق انتقال ... ادامه
برای آغاز کار عملی سرک دوم کابل – لوگر، ۲۱۱ جایداد تثبیت حق مالکیت شد
وزارت شهرسازی و اراضی در مطابقت به مقرره پروژه‌های خطی – امتدادی، روند تثبیت حق مالکیت ۲۱۱ جایداد در مسیر سرک دوم کابل – لوگر را تکمیل نموده است. این جایدادها در مسیر بنی حصار تا بازار ولسوالی چهارآسیاب موقعیت دارد و بیشتر شامل ساحات مسکونی و زمین‌های سفید است. از این میان، ... ادامه
از غصب ۶۸ هزار جریب زمین دولتی در هرات جلوگیری شده است
وزارت شهرسازی و اراضی بر اساس مسوولیتی که در قبال مبارزه با غصب زمین‌های دولتی دارد، در اقدام بی سابقه از غصب ۶۸ هزار جریب زمین دولتی در ولایت هرات جلوگیری کرده است. رقم یاد شده شامل ۴۵ هزار جریب در ولسوالی پشتون زرغون، ۲۰ هزار جریب در ولسوالی زنده‌جان، ۲ هزار جریب در ولسوالی... ادامه
۱۷ جریب زمین برای اعمار شش شفاخانه بزرگ در هلمند سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی، از طریق برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی موازی ۱۷ جریب زمین دولتی را برای اعمار چهار شفاخانه بزرگ در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی‌های آن ولایت سروی کرده است. از میان این رقم، موازی ۵ جریب زمین برای اعمار شفاخانه ۵۰ بستر در ولسوالی نهر سراج، مواز... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی شغنان عنقریب به بهره‌برداری سپرده می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات، حدود ۹۰ درصد کار تعمیر اداری ولسوالی شغنان ولایت بدخشان را تکمیل نموده است. این تعمیر اداری بر ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه با داشتن ۱۷اتاق کاری، ۱ سالون جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۹ باب تشناب عمومی و یک باب گدام، مبلغ ۲۷ میلی... ادامه
تعمیر تالار جلسات در ولایت قندهار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه تحکیم ثبات، تعمیر کنفرانس‌ هال مقام ولایت قندهار را با هزینه مجموعی ۳۳ میلیون افغانی اعمار نمود. مالکیت این پروژه نزد اداره مستقل ارگان‌های محلی بوده و بر ۷۱۲ متر مربع زمین اعمار گردیده است. تقویت حکومت داری در سطح ولسوالی‌ها و مراکز ولایا... ادامه
کار اعمار تعمیر یک باب مکتب دخترانه در پکتیا در آستانه تکمیل شدن است
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر مکتب دخترانه ولسوالی ډنډ پټان ولایت پکتیا را حدود نود درصد به پیش برده است. این مکتب از طریق فابریکه قطعات پیش ساخت وزارت شهر سازی و اراضی بر مساحت ۶۲۰ متر مربع زمین ساخته می‌شود و قرار است به زودی تکمیل گردد. تعمیر یادشده ۹ میلیون و ۴۰۰ ه... ادامه
سنگ تهداب تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی کندز گذاشته شد
وزارت شهر سازی و اراضی سنگ تهداب تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی ولایت کندز را گذاشت. این تعمیر در شهرک سردوره مربوط ناحیه پنجم شهر کندز موقعیت دارد. هزینه مجموعی این پروژه ۷ میلیون افغانی بوده که ۸ اتاق کاری و سایر بخش‌های ضروری را دارا می‌باشد. با اعمار این ساختمان مکان مناسب ... ادامه
تعمیر شورای ولایتی لغمان به بهره‌برداری سپرده شد
تعمیر شورای ولایتی لغمان که از سوی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار شده، به بهره‌برداری سپرده شد. این تعمیر در شهرک سلطان غازی بابا واقع در مهترلام، مرکز ولایت لغمان موقعیت داشته و بر مساحت ۳۱۶ متر مربع زمین اعمار گردیده است. تعمیر یادشده ۱۲ اتاق کاری، ۶ باب تشناب، ۱ باب آشپزخانه... ادامه
۱۱۵۸ جریب زمین دولتی در ولسوالی پغمان ولایت کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۱۵۸ جریب زمین دولتی را در مربوطات مختلف ولسوالی پغمان ولایت کابل تصفیه نموده است. این مساحت زمین به هدف تفکیک میان ملکیت‌های دولتی و شخصی و توسعه شهر کابل تصفیه شده است. وزارت شهر سازی و اراضی از سال ۱۳۹۲ تا کنون در مجموع موازی ۷۰۹۳۹ جریب زمین دول... ادامه
کار اعمار تعمیر شفاخانه ۳۰۰ بستر لوگر سرعت یافته است
وزارت شهر سازی و اراضی بیشتر از هشتاد درصد کارهای ساختمانی شفاخانه ۳۰۰ بستر ولایت لوگر، واقع در شهر پل علم را تکمیل و قرار است در آینده نزدیک بقیه کارها را نیز تکمیل نماید. این ساختمان عام‌المنفعه ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی هزینه برمی‌دارد و مالکیت آن نزد وزارت صحت عامه است.... ادامه
۸ جریب زمین دولتی در ولسوالی تیوره غور استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام استرداد اراضی مغصوبه دولتی؛ موازی ۸ جریب زمین در مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور را از نزد غاصبان استرداد نمود. این مساحت زمین؛ از نوع بلند آبه و للمی بوده و در قریه‌ میسکرا و بازار تیوره موقعیت داشته که از چندین سال به اینسو در تصرف غاصبین زمین ... ادامه
۱۷۵۲۵ جریب زمین برای توسعه شهر کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۷۵۲۵ جریب زمین دولتی و شخصی را در مربوطات مختلف ولسوالی ده سبز ولایت کابل تصفیه نموده است. از این مساحت زمین؛ ۵۱۳ جریب آن شخصی و بقیه ملکیت دولت می‌باشد. هدف از تصفیه این مساحت زمین توسعه شهر کابل و تطبیق برنامه‌های انکشافی دولت می‌باشد. وزارت ش... ادامه
۱۲۶۲۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی یحیی‌خیل پکتیکا سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه بانک زمین، موازی ۱۲۶۲۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا سروی و ثبت نموده است. این مساحت زمین در ۱ قطعه موقعیت داشته که دربرگیرنده زمین سفید می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی در مجموع ۱۶... ادامه
تعمیر اداری مقام ولایت نورستان تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، کاراعمار تعمیر اداری مقام ولایت نورستان را آغاز کرده است. این ساختمان در پارون، مرکز ولایت نورستان موقعیت داشته و با مساعت ۷۳۱ متر مربع زمین در ۳ منزل دارای ۳۷ اتاق کاری، ۱ آشپزخانه، ۱ گدام، ۱ اتاق جلسات و ۹ باب تشناب به ... ادامه
۲۰۵ جریب زمین دولتی در ولسوالی پسابند غور استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های غضب شده دولتی؛ موازی ۲۰۵ جریب زمین مغصوبه دولتی را در ولسوالی پسابند ولایت غور از چنگ زورمندان محلی بیرون ساخت. رقم یاد شده؛ از نوع للمی و علفزار بوده و در دو قطعه در قریه خاک ملا ولسوالی پسابند موقعیت دارد. وزارت شهر سازی و اراض... ادامه
تعمیر اداری شورای ولایتی ولایت سرپل اعمار می‌‎گردد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات، کار تعمیر شورای ولایتی ولایت سرپل را آغاز کرده است. این تعمیر اداری با هزینه مالی ۱۸ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی در مساحت ۳۳۰ متر مربع زمین در دو طبقه با داشتن ۸ باب دفتر، ۱ اطاق غذا خوری، ۱ آشپزخانه ، ۱ ... ادامه
۴۴۷۹ جریب زمین در ولایت پروان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۴۴۷۹ جریب زمین دولتی را در قریه‌های خواجه سیاران علیا و توپ دره ولایت پروان تصفیه نمود. هدف از تصفیه قطعه زمین یادشده، تطبیق پلان انکشافی ادارات دولتی برای عرضه خدمات عام‌المنفعه در این دو قریه می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی با تصفیه زمین؛ شرای... ادامه
۲۰۰۰ جریب زمین دولتی در شهر پلخمری تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی با عمل تصفیه که هدف آن تفکیک و تشخیص زمین‌های دولتی و شخصی می‌باشد، موازی ۲۰۰۰ جریب زمین دولتی را در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان تصفیه نمود. قطعه زمین متذکره، به منظور توزیع نمرات رهایشی و تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه، تحت تصفیه قرار گرفته است. وزارت ... ادامه
برنامه ALPIS در شبرغان موفقانه پایان یافت
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان (ALPIS) در زون شمال؛ این پروسه را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان با دست‌آورد ۱۲۰۷ نمونه از نواحی مختلف شهر تطبیق نمود. این رقم شامل ۷۴۲ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۲۵۰ نمونه از قیمت خانه‌های کر... ادامه
برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان در تالقان موفقانه تطبیق شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در زون شمال؛ این پروسه را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار با دست‌آورد ۶۸۵ نمونه از نواحی مختلف شهر تطبیق نمود. این رقم شامل ۴۳۰ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۵۹ نمونه از قیمت خانه‌های فروش... ادامه
برنامه الپیس در میمنه به اتمام رسید
وزارت شهر سازی و اراضی برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، با دست‌آورد ۲۲۱۴ نمونه تطبیق نمود. این رقم شامل ۱۱۶۵ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۹۳۵ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۱۱ نمونه از قیمت خانه‌های گروی و ۳ نمونه از قیم... ادامه
برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان در بازارک به اتمام رسید
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS)، کار عملی این برنامه را در بازارک مرکز ولایت پنجشیر با جمع‌آوری ۷۷۳ نمونه موفقانه به اتمام رساند. این رقم شامل ۵۷۸ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی و ۱۹۵ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی می‌باش... ادامه
مهمانخانه «VIP» ولایت لغمان اعمار می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر سالون جلسات و مهمانخانه «VIP» ولایت لغمان را آغاز کرد. تعمیر سالون جلسات و مهمانخانه «VIP» مقام ولایت لغمان بر ۷۴۵ متر مربع زمین، در دو نیم طبقه شامل ۷ باب اتاق مخصوص در طبقه اول می‌باشد. این پروژه ۲۶ میلیون و ۱۳۸ هزار افغانی هزینه می‌خواهد.... ادامه
۵۱۲۵۲ جریب اراضی دولتی در ولسوالی مټاخان ولایت پکتیکا سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی، تا اکنون موازی ۵۱۲۵۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی مټاخان ولایت پکتیکا را سروی و ثبت نموده است. رقم یاد شده شامل دو قطعه زمین بوده و همه را اراضی سفید تشکیل می‌دهد. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون بیشتر از ۳ و نیم میلیو... ادامه
برای ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل تعمیر اداری ساخته می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی برای ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل یک باب تعمیر اداری اعمار می‌نماید. کار اعمار این تعمیر عملاً آغاز شده است. این تعمیر بر ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه شامل ۱۷ اتاق اداری، ۱ تالار جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۱ باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. این پروژه ۲۱ م... ادامه
۲۰۰۰ جریب زمین دولتی در ولسوالی شهرک ولایت غور استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه‌گی موازی 2000 جریب زمین مغضوبه دولتی در ولسوالی شهرک ولایت غور را از تصرف زورمندان محلی بیرون ساخت. زمین‌ متذکره از نوع علفچر و للمی بوده و در دو قطعه در قریه خواجه بور موقعیت دارد. قابل ذکر است که وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر بیش از ۵... ادامه
تعمیر ولسوالی کلگفان ولایت تخار در حال ساخت است
وزات شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر ولسوالی کلفگان ولایت تخار را آغاز کرده است. این تعمیر اداری بر ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه شامل ۱۷ اتاق اداری، ۱ تالار جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۱ باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. این پروژه مربوط اداره ارگان‌های محلی بوده که به ارزش ۲۰ می... ادامه
برنامه (ALPIS) در شهر مزار شریف به سرعت در حال تطبیق است
روند تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در شهر مزار شریف با دست‌آورد ۴۷۲۷ نمونه معاملات املاکی همچنان ادامه دارد. این رقم شامل ۲۱۰۷ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۲۱۷۲ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۳۲۹ نمونه از قیمت خانه‌های گروی و ۱۸۹ نمونه از قیمت مل... ادامه
کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا آغاز شد
وزات شهر سازی و اراضی تحت برنامه تحکیم ثبات، کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی ځمکنی ولایت پکتیا را آغاز کرد. این تعمیر اداری بر ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه شامل ۱۷ اتاق اداری، ۱ تالار جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۱ باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. مالکیت این پروژه به اداره ارگان‌ه... ادامه
۱۴ جریب زمین در کابل تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تصفیه زمین های دولتی و شخصی که هدف آن حل منازعات املاکی می باشد، موازی ۱۴ جریب زمین را در قریه ده یعقوب ولسوالی شکردره ولایت کابل تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین در ساحه یاد شده احداث ذخیره آب بند شاه و عروس می‌باشد. وزارت شهرسازی و ... ادامه
۱۶۰ جریب زمین در ولایت پکتیکا تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۶۰ جریب زمین دولتی را در قریه‌های جبارخیل ملکان و المنی خیل مرکز ولایت پکتیکا تصفیه نمود. هدف از تصفیه زمین یادشده تثبیت قریه جات اطراف بازار شرنه، مرکز آن ولایت می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر موازی بیشتر از ۱ میلیون و ۲۰۰ هز... ادامه
تعمیر ریاست شهر سازی واراضی دایکندی به صورت معیاری اعمار می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، کار اعمار تعمیر اداری ریاست شهر سازی و اراضی ولایت دایکندی را آغاز کرده است. تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی ولایت دایکندی، بر ۴۴۲ متر مربع زمین در ۲ منزل دارای ۱۱ اتاق اداری، ۱ سالون جلسات، ۲ آشپزخانه و ۷ باب تشناب بوده و هم اکنون... ادامه
به تعداد ۴۷۲۰۸ نمونه معاملات املاکی در ۳۴ شهر کشور جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی با تطبیق برنامه قیمت‌گذ اری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در ۳۴ شهر کشور، به تعداد ۴۷۲۰۸ نمونه معاملات املاکی را جمع‌آوری نمود. این رقم شامل ۲۰۶۷۸ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۱۹۱۱۱ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۷۰۱۸ نمونه از قیمت خانه‌های گروی و... ادامه
کار اعمار تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی تخار آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات کار اعمار تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی ولایت تخار را آغاز کرد. تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی تخار در ۴۴۲ متر مربع زمین و دو منزل شامل ۱۱ اتاق اداری، یک سالون جلسات، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشناب می‌باشد. این تعمیر اداری ۷ میلیون و ۲... ادامه
پلازمېنه کې ۵۱۴ جریبه دولتي ځمکه تصفیه شوه
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پلازمېنې کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کډوالو ښارګوتي پروژې تطبیق په پار ۵۱۴ جریبه دولتي ځمکه تصفیه کړه. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د دولتي او شخصي ځمکو تصفیې له لارې د بېلابېلو پروژو تطبیق سره هیواد کې متوازنې پراختیا ته لار هواروی. د ښار جوړول... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی شکی بدخشان تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی شکی ولایت بدخشان را آغاز کرده است. تعمیر اداری ولسوالی شکی ولایت بدخشان بر ۱۱۴۹ متر مربع زمین در دو نیم طبقه شامل ۱۷ اتاق اداری، یک اتاق جلسات، یک باب آشپزخانه، یک باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. ما... ادامه
۱۱ جریب زمین دولتی در کابل انتقال یافت
وزرات شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۱۱ جریب زمین دولتی در کابل را به وزارت معارف انتقال داد. این مساحت زمین از نوع بکر و بایر بوده و بر اساس تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار شش باب مکتب در ولسوالی‌های بگرامی و پغمان انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال زمین‌های دول... ادامه
۷۴۱۲ جریب زمین در ولسوالی چهار آسیاب تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی در مجموع موازی ۷۴۱۲ جریب زمین دولتی را در نقاط مختلف مربوط به ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل تصفیه نموده است. این مساحت زمین در قریه‌هایکوه قرغ، قلعه فتوح و تپه خیر آباد به هدف توزیع زمین به مستحقین به منظور سکونت، تطبیق پلان‌های توسعوی و بند ذخیره آب شا... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی فرنگ ولایت بغلان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه تحکیم ثبات تعمیر اداری ولسوالی فرنگ ولایت بغلان را اعمار کرد. تعمیر اداری ولسوالی فرنگ ولایت بغلان بر ۱۱۴۹ متر مربع زمین، در دو نیم طبقه شامل ۱۷ اتاق اداری، یک اتاق جلسات، یک آشپزخانه، یک باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. پروژه مذکور مربوط ادار... ادامه
۱۶۱۹۴ جریب زمین دولتی در ولسوالی جانی‌خیل پکتیکا سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق بانک زمین دولتی؛ موازی ۱۶۱۹۴جریب زمین دولتی را در ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا سروی نموده است. این مساحت زمین در دو قطعه موقعیت داشته و همه زمین‌ها سفید می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی از آغاز کار عملی بانک زمین در ولایت پکتیکا تا اکنون ۱۶۷۹۳... ادامه
بیش از 600 هزار منزل در ساحات غیر رسمی هشت شهر سروی و ثبت گردید
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون ۶۱۲ هزار و ۱۰۶ منزل در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال آباد، فراه، بامیان و نیلی را از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری سروی و ثبت نموده است. این رقم در برگیرنده ۳۷۹۶۵۹ منزل در 22 ناحیه شهر کابل، ۷۴۲۱۳ منزل در شهر مزار شریف، ۶۶۲۴۳ من... ادامه
۹۵۶ جریب زمین برای ایجاد حفاظت از محیط زیست در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۹۵۶ جریب زمین دولتی واقع در ولسوالی بگرامی ولایت کابل را تصفیه نمود. مساحت زمین مذکور در قریه قلعه چه خمدان این ولسوالی موقعیت داشته و به اساس حکم ۱۴۲۰ مقام عالی ریاست جمهوری به هدف تثبیت زمین برای ایجاد تاسیسات حفاظت از محیط زیست تحت تصفیه قرار گر... ادامه
۱۱۸۷ جریب زمین در ولسوالی فرزه ولایت کابل سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق بانک زمین؛ موازی ۱۱۸۷ جریب زمین دولتی واقع در ۶ قطعه در ولسوالی فرزه ولایت کابل را سروی نموده است. از آغاز ایجاد بانک زمین دولتی تا فعلاْ؛ موازی ۲۱۷ هزار و ۳۳۶ جریب زمین دولتی و ملکیتهای عامه تحت استفاده دولت در ۲۲۷ قطعه در مربوطات مرکز و ۱۴ ولسوا... ادامه
۱۶۵۴ جریب زمین برای تثبیت ساحه معدن ذغال در فراه تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی اینبار موازی ۱۶۵۴ جریب زمین دولتی و شخصی را در ولایت فراه تصفیه نموده است. از میان این رقم، ۱۰۹۹ جریب شخصی و ۵۵۵ جریب دیګر آن دولتی می‌باشد. قطعه زمین متذکره در مرکز ولایت فراه موقعیت داشته و به هدف تثبیت ساحه معدن ذغال سنگ ننگ آب قریه بشتو ولایت فراه تص... ادامه
۵۶۷ جریب زمین دولتی در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی، موازی ۵۶۷ جریب زمین را در ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین، توسعه ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی با تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی به سطح کشور، بستر تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه را ... ادامه
۵۹۵ جریب زمین دولتی برای احداث سرک حلقوی کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۹۵ جریب زمین دولتی را در قریه خیرآباد ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین، احداث فاز اول سرک حلقوی کابل می‌باشد. گفتنیست، فاز اول سرک حلقوی کابل با طول بیست کیلومتر از قلعه عبدالعلی واقع در شاهراه کابل – قن... ادامه
ساختمان اداری گاز مایع و مواد نفتی در بغلان به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام اعمار تاسیسات عام‌المنفعه و دولتی، اینبار ساختمان مدیریت ګاز مایع و مواد نفتی در ولایت بغلان را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. این ساختمان بر ۲۵۳ متر مربع زمین با هزینه مجموعی حدود ۹ میلیون افغانی اعمار گردیده است. این ساختمان دو طبقه‌یی، م... ادامه
۶۹ جریب زمین برای حل منازعات املاکی در ننگرهار تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی که هدف آن حل منازعات املاکی می‌باشد، اینبار موازی ۶۹ جریب زمین دولتی را در ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار تصفیه نموده است. قطعه زمین متذکره بر اساس حکم شماره ۵۱۱۳ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور ساخت تاسیسات عام‌... ادامه
۲۶۸۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی ژېړی ولایت قندهار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲۶۸۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی ژیړی ولایت کندهار سروی نموده است. این مساحت زمین، در ۶ قطعه شامل سروی ۱۰۳۶ جریب زمین سفید و ۱۶۴۶ جریب زمین تاسیسات اداری را در نقاط مختلف ولسوالی متذکره سروی شده است. وزارت شهر س... ادامه
مسجد محبس در شهر پلخمری به بهره‌برداری سپرد
وزارت شهر سازی و اراضی مسجد محبس واقع در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان را اعمار و به بهره‌برداری سپرد. این مسجد بر ۱۵۸ متر مربع زمین در یک منزل با هزینه مجموعی ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی اعمار شده است، مالکیت این پروژه به وزارت ارشاد، حج او اوقاف تعلق دارد. وزارت شهر سازی و اراض... ادامه
۵۴۶۷ جریب زمین دولتی در ننگرهار تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۴۶۷ جریب زمین دولتی را در قریه سلطان پور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تصفیه نمود. هدف از تصفیه این مساحت زمین، تفکیک میان زمین‌های دولتی و شخصی و همچنین بسترسازی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در ولسوالی یادشده می‌باشد. وزارت شهر سازی و ارا... ادامه
یک باب مسجد در بغلان به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک باب مسجد به نام سنګ سوراخ در ولسوالی دوشی ولایت بغلان را اعمار و بهره‌برداری سپرد. این مسجد بر ۲۳۴ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی اعمار گردیده است. مالکیت این پروژه به وزارت ارشاد، حج و اوقاف تعلق دارد. وزارت شهر سازی و اراضی ... ادامه
۳۴۰ نمونه ارزش معاملات املاکی در میدان وردک جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۳۴۰ نمونه ارزش معاملات مختلف املاکی را از میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک جمع‌آوری نمود. این رقم شامل ۲۱۹ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۱۵ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۵ نمونه از قیمت خ... ادامه
۶۰۴۵ جریب زمین مغصوبه در هرات استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اینبار موازی ۶۰۴۵ جریب زمین را در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات استرداد کرد. این مساحت زمین از نوع بکر بوده که از چند سال به این سو در تصرف غاصبان قرار داشت و از آن به مقاصد شخصی استفاده می‌گردید. قابل ذکر است وزارت شهر سازی و اراضی از سال ۱۳۹۲ تا کنون؛ ۶... ادامه
۲۸۲ نمونه از معاملات املاکی در شهر بازارک جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۲۸۲ نمونه از ارزش معاملات املاکی را در بازارک، مرکز ولایت پنجشیر جمع‌آوری کرده است. این رقم شامل ۲۰۲ نمونه از ارزش خانه‌های فروشی و ۸۰ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی می‌باشد. وزارت شهر سازی... ادامه
یک باب کلینیک صحی در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک باب کلینیک صحی سراپا در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر را اعمار و قرار است در آینده نزدیک به بهره‌برداری بسپارد. این ساختمان بر مساحت ۱۰۰۰ متر مربع زمین با داشتن 22 اتاق اداری و تخنیکی با هزینه مجموعی ۱۳ میلیون افغانی از وجه مالی وزارت صحت عامه اعمار شده اس... ادامه
۲۰ جریب زمین در کابل استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۲۰ جریب زمین دولتی در قریه باریک آب ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل را از تصرف غاصبان بیرون کرد. مساحت زمین یادشده هموار و زراعتی بوده و برای چندین سال تحت استفاده شخصی غاصبان قرار داشت. وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر در مجموع ۵... ادامه
۵۱۴ جریب زمین در ولسوالی سروبی برای شهرک عودت کننده‌گان تصفیه کرد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۱۴ جریب زمین دولتی را در مرکز ولسوالی سروبی ولایت کابل تصفیه نموده است. مساحت زمین یادشده از نوع بکر و بایر بوده و به اساس حکم ۱۲۵۴ مقام عالی ریاست جمهوری به هدف ایجاد شهرک مهاجرین مورد تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهر سازی و اراضی تا کنون در مجموع ... ادامه
۲ جریب زمین دولتی در فراه انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲ جریب زمین دولتی واقع ساحه غلامان ولایت فراه را حسب تقاضای وزارت معارف انتقال داد. هدف از انتقال قطعه زمین متذکره، اعمار یک باب مکتب است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین به ادارات و نهادهای متقاضی دولت؛ روند تطبیق پروژه‌های عام... ادامه
تطبیق برنامه ALPIS در پنجشیر با جمع‌آوری ۷۷۳ نمونه تکمیل شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۷۷۳ نمونه ارزش معاملات املاکی را از بازارک، مرکز ولایت پنجشیر جمع‌آوری و تطبیق ساحوی برنامه در این ولایت را تکمیل نمود. این رقم شامل ۵۷۸ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی و ۱۹۵ نمونه ... ادامه
برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان در پکتیا تکمیل شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار عملی تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا را با جمع آوری ۲۱۴۷ نمونه از ۶ ناحیه به اتمام رسانید. این رقم شامل ۸۴۵ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۷۲۸ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی و ۵۷۴ نمونه از قیمت خان... ادامه
موازی ۶۳ جریب زمین در کابل به مقاصد مختلف تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی ۶۳ جریب زمین دولتی شامل چند قطعه در موقعیت‌های مختلف شهر کابل را تصفیه نموده است. از مجموع این مساحت زمین تصفیه شده موازی 62 جریب آن در ساحات شش درک، دهمزنګ، کارته چهار، تپه مرنجان و چمن حضوری به هدف تثبیت جایدادهای دولتی و مساحت باقیمانده نیز در دو طرف م... ادامه
۱۰۴ جریب زمین در پایتخت تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراْ موازی ۱۰۴ جریب زمین دولتی در ولسوالی پغمان ولایت کابل را تصفیه نمود. از این مساحت زمین، موازی ۱۱ جریب واقع قریه خالداری،۹۲ جریب در بالا جوی قرغه به هدف تفکیک زمین‌های دولتی و شخصی و مساحت باقیمانده واقع در پل کمپنی برای ایجاد پارک سرسبزی در امتدا... ادامه
۳۶ جریب زمین دولتی در میدان وردک انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی؛ اینبار موازی ۳۶ جریب زمین را در ولسوالی چک ولایت میدان وردک انتقال داد. این مساحت زمین بر اساس تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار ده باب مکتب انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال زمین‌های دولتی به نهادهای متقاضی دولت در مرکز و ولایات کشور؛ زمی... ادامه
مسجد اسلام قلعه در شهر پلخمری به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی مسجد اسلام قلعه واقع در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. این پروژه بر ۲۵۹ متر مربع مساحت با هزینه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی به سر رسیده است. مالکیت این پروژه به وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت تعلق دارد. وزارت شهر سازی و ار... ادامه
۳۹۳ نمونه ارزش معاملات املاکی در کاپیسا جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه قیمت ګذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) تا اکنون ۳۹۳ نمونه ارزش معاملات املاکی را از نواحی مختلف شهر محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۱۸۹ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۰۴ نمونه از قیمت خانه‌های گروی، ۹۹ نم... ادامه
تطبیق برنامه ALPIS در شهر غزنی شدت یافته است
وزارت شهر سازی و اراضی تحت برنامه قمیت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) تا کنون به تعداد ۴۶۵ نمونه را از نواحی مختلف شهر غزنی جمع آوری نموده است. رقم فوق شامل ۲۷۶ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۱۵ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی و ۷۴ نمونه از قیمت خانه‌های گروی می‌باشد. ب... ادامه
روند جمع‌آوری نمونه‌های معاملات املاکی در پایتخت خاتمه یافت
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه روند تحقق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به جمع‌آوری نمونه‌های معاملات املاکی را با دریافت ۹۳۱۳ نمونه از ۲۲ ناحیه شهر کابل خاتمه بخشید. این رقم شامل ۴۰۵۰ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۳۳۰۰ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۱۸... ادامه
رقم اراضی سروی شده دولتی از سه و نیم میلیون جریب گذشت
وزارت شهر سازی و اراضی از آغاز سال ۱۳۹۷ تا اخیر ماه حوت این سال در مجموع موازی ۳ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۳۴۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تخت استفاده دولت واقع در ۲۸ ولایت کشور را سروی نموده است. از این رقم ۲۱۷۳۳۶ جریب در کابل، ۱۸۳۱۰۲ در بلخ، ۱۵۱۰۳۸ جریب در هرات، ۱۷۸۸۴۲ جریب در ... ادامه
۱۴۳ جریب زمین شخصی در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۴۳ جریب زمین شخصی را در قریه خیرآباد ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل تصفیه نمود. از این مساحت زمین تصفیه شده؛ موازی ۵۱ جریب آن شامل پروژه سرک حلقوی کابل نیز شده است. سرک حلقوی کابل در مجموع با ۱۰۷ متر طول و ۱۰۰ متر عرض در چهار فاز احداث می‌شود که تطب... ادامه
روند تثبیت حق مالکیت در خط دوم سرک کابل – لوگر سرعت یافته است
وزارت شهر سازی و اراضی به هدف احداث خط دوم سرک کابل – لوگر، با سروی ابتدایی ۱۹۴ جایداد؛ تثبیت حق مالکیت ۱۱۴ ملکیت را تکمیل نموده است. از مجموع رقم ذکر شده ۸۴ جایداد واقع در این مسیر به منظور طی مراحل پروسه استملاک، به شاروالی کابل محول گردیده است. قرار است وزارت شهر سازی و اراض... ادامه
تعمیر سالون فاتحه خوانی شهر فیض آباد اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی، از طریق برنامه تحکیم ثبات یک باب سالون فاتحه‌ خوانی شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان را اعمار نموده است. تعمیر این سالون فاتحه خوانی در ۴۹۰ متر مربع زمین در یک منزل با داشتن ۱ سالون بزرگ فاتحه، ۱ باب آشپزخانه و ۳ باب تشناب با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ ... ادامه
۲۷۴۰۱ جریب زمین دولتی در ولسوالی قره‌باغ کابل سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین؛ ۲۷۴۰۱ جریب زمین دولتی واقع در ۵ قطعه در ولسوالی قره‌باغ را سروی و ثبت کرده است. آغاز کار برای ایجاد بانک زمین دولتی تا اکنون؛ موازی ۲۱۷ هزار و ۳۳۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۲۲۷ قطعه در مرب... ادامه
۷۷۴۵ نمونه از چهار شهر اطراف پایتخت جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۷۷۴۵ نمونه قیمت معاملات خانه‌های کرایی، گروی، فروشی و قیمت کرایه ملکیت‌های دولتی را از شهرهای کابل، پل علم، پروان و محمود راقی جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۵۶۵۵ نمونه از ۲۲ ناحیه ... ادامه
کار تصفیه سرک حلقوی کابل به سرعت به پیش می‌رود
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۸۴۶ جریب زمین واقع در مسیر سرک حلقوی کابل؛ بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی و انکشافی پایتخت را تصفیه کرده و حالا هم تصفیه بقیه بخش‌های این فاز را با سرعت به پیش می‌برد. این مساحت زمین که شامل فاز اول سرک حلقوی کابل می‌باشد، در ساحات خیرآباد و قل... ادامه
کار نوسازی پارک وزیر اکبر خان در جریان است
وزارت شهر سازی و اراضی ۷۰ درصد کار نوسازی تپه وزیر اکبر خان واقع در کابل را انجام داده است. مالکیت این پروژه که به شاروالی کابل تعلق دارد، با داشتن دو تعمیر یک طبقه‌یی یک چهار راه و دیوار احاطه در مجموع ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی هزینه برمی‌دارد. پارک تپه وزیر اکبر خان با مسا... ادامه
۵ جریب زمین برای اعمار شفاخانه در دایکندی انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه‌گی ۵ جریب زمین دولتی را در ولایت دایکندی انتقال داده است. زمین یادشده در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت صحت عامه برای اعمار شفاخانه انتقال گردیده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال زمین‌های دولتی به نهادهای م... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب تکمیل شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر اداری ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب را اعمار کرد. این کمپلکس اداری در ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه با داشتن ۱۷ دفتر کاری، ۱ سالون جلسات، ۱ آشپزخانه، ۹ باب تشناب و یک باب ګدام با هزینه ۲۵ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت... ادامه
۵۶۰ جریب زمین برای تطبیق پروژه کابل جدید تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی، اینبار موازی ۵۶۰ جریب زمین دولتی را در قریه ده سبز خاص ولسوالی ده سبز ولایت کابل تصفیه نموده است. هدف از تصفیه زمین یاد شده توسط وزارت شهر سازی و اراضی، تطبیق پروژه کابل جدید می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی منحیث عض... ادامه
برای نخستین بار یک تالار جلسات در ولایت زابل اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر کنفرانس‌های مقام ولایت زابل را از طریق برنامه تحکیم ثبات اعمار نمود. این تعمیر بر ۷۱۰ متر مربع زمین در دو منزل، یک دفتر کار، ۱ اطاق طعام خوری، ۱ اتاق حلسات، ۱ باب گدام و چهار باب تشناب در قلات، مرکز ولایت زابل اعمار گردیده است. مالکیت این پروژه به ا... ادامه
۴۰ درصد کار اعمار مقبره شهدای شورای ملی به پیش رفته است
وزارت شهر سازی و اراضی ۴۰ درصد کار پروژه شهدای شورای ملی واقع در ناحیه شش شهر کابل را به پیش برده است. این پروژه بر ۱۱۱۸ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی تطبیق می‌گردد. این مبلغ از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و پرداخت می‌شود. قرار است کار این پروژه در سا... ادامه
۲۶۶۰ جریب زمین دولتی در نیمروز استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲۶۶۰ جریب زمین دولتی در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز را از تصرف غاصبان بیرون ساخته است. این زمین از نوع سنگزار و زراعتی در قریه شهتور خان ولسوالی چخانسوز موقعیت دارد و برای سال‌ها مورد استفاده شخصی زورمندان قرار داشت. رقم مجموعی زمین‌های استردا... ادامه
۲۹ جریب زمین دولتی در ننگرهار تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی ۲۹ جریب زمین دولتی را در قریه شیر آباد ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار تصفیه نموده است. قطعه زمین متذکره بر اساس حکم شماره ۴۷۶۰ مقام عالی ریاست جمهوری به هدف تسریع روند تطبیق پلان ولسوالی مهمندره تصفیه شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با تصفیه زمین؛ شرایط ... ادامه
سنگ تهداب مکتب نسوان ممیزک در هرات گذاشته شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار ساختمان مکتب نسوان ممیزک در ولسوالی زنده جان ولایت هرات را آغاز کرد. این مکتب نسوان در یک طبقه با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از طریق وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار می‌شود. قرار است کار ساختمان این مکتب در ولسوالی زنده جا... ادامه
۳۴۴۹ جریب زمین در ولسوالی سروبی سروی شده است
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۳۴۴۹ جریب زمین دولتی واقع در ۵۷ قطعه در ولسوالی سروبی ولایت کابل را سروی و ثبت نموده است. گفتنیست، وزارت شهر سازی و اراضی تا حالا در مجموع ۲۱۷ هزار و ۳۳۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۱۹۷ قطعه واقع در شهر و ولسوالی‌های کابل ر... ادامه
کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی پشت‌کوه ولایت فراه آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی پشت‌کوه ولایت فراه را آغاز نموده است. این تعمیر اداری که بر ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه از طریق برنامه تحکیم ثبات اعمار می‌شود، ۲۰ میلیون افغانی هزینه برداشته که از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی تمویل می‌شود. این... ادامه
تعمیر اداری شورای ولایتی لغمان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر شورای ولایتی لغمان را اعمار نمود. این تعمیر اداری با هزینه مالی ۱۵ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی در مساحت ۳۳۰ متر مربع زمین در دو طبقه اعمار شده است. مالکیت این پروژه نزد اداره مستقل ارګان‌های محلی ... ادامه
رقم زمین‌های سروی شده در ولسوالی شکردره از مرز ۱۱ هزار جریب گذشت
وزارت شهر سازی و اراضی از زمان آغاز بانک زمین در کابل، موازی ۱۱۳۲۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تخت استفاده دولت در ولسوالی شکردره ولایت کابل را سروی و ثبت نموده است. این مساحت زمین در ۱۹ قطعه موقعیت داشته که شامل زمین‌های سفید و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. ... ادامه
۳۳۵ جریب زمین دولتی در شهر قندهار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه بانک زمین، موازی ۳۳۵ جریب زمین دولتی در مربوطات ولایت قندهار را سروی و ثبت نموده است. این مساحت زمین شامل ۶۷ قطعه بوده و همه ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی تا کنون ۱۲۳۰۳۱ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه ... ادامه
تعمیر شورای ولایتی ولایت بامیان تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات، تعمیر شورای ولایتی بامیان را تحت کار دارد. این تعمیر در مساحت ۳۳۰ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار می‌گردد. این تعمیر در دو طبقه‌یی؛ ۸ دفتر کاری، ۱ طعام خان... ادامه
۱۱۲۱۸ جریب زمین دولتی در نیمروز استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه استرداد زمین‌های دولتی از نزد غاصبان، موازی ۱۱۲۱۸ جریب زمین دولتی واقع در زرنج، مرکز ولایت نیمروز را استرداد کرده است. این مساحت زمین دولتی که در قریه‌های حلیم خان، چنگی و جور گمرک موقعیت داشته و برای چند سال تحت غاصبان زمین قرار داشت. وزارت ش... ادامه
کار بازسازی قصر باغ بالا ۳۲ درصد به پیش رفته است
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی این وزارت، ۳۲ درصد کارهای ترمیماتی قصر باغ بالا را به پیش برده است. قرار است این پروژه با هزینه مجموعی ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار افغانی که از طریق وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی تامین می‌گردد، در سال روان خورشیدی ... ادامه
۳۲۲۱۵ جریب زمین دولتی به مقاصد مختلف در لغمان تصفیه شده است
وزارت شهر سازی و اراضی در طول شش سال اخیر در مجموع موازی ۳۲۲۱۵ جریب زمین دولتی و شخصی را در مرکز و شماری از ولسوالی‌های ولایت لغمان تصفیه نموده است. رقم یاد شده شامل ۱۳۳۴۰ جریب زمین در قریه دشت سلطان غازی بابا واقع در مهترلام، ۱۸۸۶۰ جریب زمین در قریه دشت بابا صاحب ولسوالی قرغه... ادامه
پروژه‌ تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی بغلان تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات، پروژه‌ تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی ولایت بغلان را بیشتر از ۹۰ درصد تطبیق نموده است. این پروژه در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان موقعیت داشته و بر مساحت ۲۱۸ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی تطبیق می‌گرد... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر اداری ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را اعمار کرد. تعمیر مذکور در زمینی به ‌مساحت ۴۹۰ متر مربع، در دو نیم منزل دارای ۱۷ اتاق کاری، یک اتاق مجالس، یک آشپزخانه، یک گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. پروژه مذکور مربوط به اداره ارگ... ادامه
تعمیر ریاست امور خارجه ننگرهار به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر ریاست امور خارجه ننگرهار واقع در ناحیه چهارم شهر جلال آباد را اعمار و به بهره‌برداری سپرد. تعمیر ریاست امور خارجه ننگرهار در‌ مساحت 513 متر مربع در سه منزل به شمول اتاق‌های اداری، دارای آشپزخانه، سالون طعام خوری، اتاق کنفرانس‌ها، تحویل‌خانه، دی... ادامه
موازی ۵۱۰ جریب زمین در تخار انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۱۰ جریب زمین دولتی را در ولایت تخار انتقال داده است. از میان رقم فوق موازی ۵۰۰ جریب به منظور احداث فارم تحقیقاتی در جر قشلاق ولسوالی بهارک به جانب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و ۱۰ جریب دیگر به هدف اعمار تاسیسات آمریت حفظ و مراقبت زیربناهای ترانس... ادامه
موازی ۲۰۰ جریب زمین در لغمان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۲۰۰ جریب زمین مغصوبه دولتی در ولایت لغمان را از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این مساحت زمین دولتی در شمال شهرک مهاجرین در شهر مهترلام موقعیت داشته و برای چندین سال در تصرف غاصبان بود. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون در مجموع ضمن استرداد ... ادامه
موازی ۱۷۶۵ جریب زمین در تخار انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۷۶۵ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای اداره ارگان‌های محلی در ولایت تخار انتقال داده است. این مساحت زمین به هدف به تطبیق پلان شاروالی در ولسوالی دشت قلعه انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۲۵۰ هزار جریب زمین دولتی را به جانب ادارات ... ادامه
موازی ۲ جریب زمین در پروان انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۲ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت ارشاد، حج و اوقاف در ولایت پروان انتقال داد. این مساحت زمین دولتی به منظور احداث قبرستان در قریه چیکل در حومه شهر چاریکار انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی، زمینه‌ پ... ادامه
ساختمان لیلیه پوهنتون قندهار تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار ساختمان لیلیه پوهنتون ولایت قندهار را آغاز کرده است. این ساختمان بر مساحت ۱۴۵۸ متر مربع زمین، در چهار طبقه در شهرک عینو در شهر قندهار موقعیت دارد. قرار است این پروژه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با هزینه مجموعی مبلع ۹۸ میلیون افغانی از وجه انکشاف... ادامه
تعمیر مرکز ساینس در ولایت غزنی اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر مرکز ساینس ولایت غزنی واقع در ناحیه سوم شهر غزنی را اعمار کرد. مالکیت این پروژه که به وزارت معارف کشور تعلق دارد، بر ۶۲۷ متر مربع زمین، در ۳ طبقه شامل ۶ دفتر کاری، ۴ اتاق لابراتوار، ۳ سالون کنفرانس، ۱ باب تحویل خانه و ۶ تشناب بوده و در مدت زمان چهارد... ادامه
موازی ۱۰۵ جریب زمین در بغلان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۰۵ جریب زمین در قریه بید خندگ ولسوالی دوشی ولایت بغلان را تحت عمل تصفیه قرار داده است. هدف از تصفیه زمین‌ یاد شده، تفکیک ملکیت‌های دولتی و شخصی می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی از سال ۱۳۹۲ تا اکنون موازی ۳۱۵۷ جریب زمین دولتی و شخصی را در مرکز و برخ... ادامه
موازی ۵۱۷۱ جریب زمین دولتی در ولسوالی اندخوی فاریاب سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۱۷۱ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب را از طریق بانک زمین سروی کرده است. این مساحت زمین، در ۲۳ قطعه شامل سروی ۵۰۹۷ جریب زمین سفید و ۷۴ جریب ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. وزارت شهرسازی و... ادامه
موازی ۱۳۰ جریب زمین در هرات استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۱۳۰جریب زمین دولتی در ولسوالی غوریان ولایت هرات را از نزد غاصبان زمین استرداد کرد. این مساحت زمین زراعتی، برای چندین سال تحت استفاده زورمندان محلی قرار داشت. وزارت شهر سازی و اراضی منحیث بدنه فعال حکومت، در راستای مبازه با پدیده غصب تا اکن... ادامه
موازی ۱۰ جریب زمین در نیمروز انتقال شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۰ جریب زمین دولتی در ولایت نیمروز را به جانب وزارت عدلیه انتقال داد. این مساحت زمین دولتی در زرنج، مرکز ولایت نیمروز موقعیت داشته و به هدف اعمار مرکز اصلاح و تربیت اطفال، انتقال یافته است. گفتیست، وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر در مجمو... ادامه
تعمیر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت قندهار به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت قندهار، واقع در مرکز این ولایت را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این تعمیر بر ۴۸۹ متر مربع زمین، در سه طبقه با هزینه مجموعی ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار گردیده اس... ادامه
موازی ۶۴۰ جریب زمین در ولسوالی خنجان بغلان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و ارضی موازی ۶۴۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی خنجان ولایت بغلان مورد عمل تصفیه قرار داده است. قطعه زمین متذکره بر اساس حکم شماره 6550 مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تطبیق برنامه‌های ملی و انکشافی دولت در ولسوالی متذکره، مورد عمل تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهر ... ادامه
روند تطبیق برنامه ALPIS در شهر کابل به اتمام رسید
وزارت شهر سازی و اراضی برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در شهر کابل را با جمع‌آوری ۹۳۱۳ نمونه اختتام بخشید. این رقم شامل ۴۰۵۰ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۳۳۰۰ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۱۸۷۳ نمونه از قیمت خانه‌های گروی و ۹۰ نمونه از قیمت ملکیت‌های کر... ادامه
موازی ۴۳۷ جریب زمین در شهر میمنه سروی شده است
وزارت شهر سازی و اراضی، موازی ۴۳۷ جریب ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در میمنه، مرکز ولایت فاریاب را از طریق بانک زمین سروی کرده است. این مساحت زمین در ۴۹ قطعه موقعیت داشته و همه ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشند. گفتنیست، وزارت شهر سازی و اراضی تا فعلاً در مجموع ۳ م... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی بیشتر از ۵۰ درصد کارهای اعمار کمپلکس اداری ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی را تکمیل نموده است. اداره ارگان‌های محلی مالکیت این پروژه را دارد و قرار است در سه طبقه با هزینه مجموعی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی تکمیل شود. با اعمار این کمپلکس اداری، از یکسو حکوم... ادامه
ساختمان ریاست صنعت و تجارت ولایت هلمند اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر دو طبقه‌یی ریاست صنعت و تجارت ولایت هلمند، واقع در شهر لشکرګاه مرکز این ولایت را اعمار کرد. این تعمیر بر مساحت ۶۴۰ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی از بودجه وزارت صنعت و تجارت اعمار گردیده است. قابل ذکر است که وزارت شهر ساز... ادامه
از طریق برنامه ALPIS به تعداد ۱۰۴۵ نمونه در فیض‌آباد جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی به هدف تعیین حداقل قیمت معاملات املاکی در شهر فیض‌آباد، تا اکنون به تعداد ۱۰۴۵ نمونه را از طریق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۴۶۱ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی، ۳۸۳ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۹... ادامه
موازی ۵۱۸ جریب زمین مغصوبه در هرات استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۵۱۸ جریب زمین را در ولسوالی گذره ولایت هرات استرداد کرد. قطعه زمین متذکره، از نوع زراعتی بوده و در قریه قمیست ولسوالی گذره موقعیت داشت. وزارت شهر سازی و اراضی تا کنون ۶۸۷۹۳ جریب زمین مغصوبه دولتی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت هرات را استرداد ... ادامه
موازی ۲ جریب زمین در ارزگان انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲ جریب زمین دولتی در تریکنوت، مرکز ولایت ارزگان را انتقال داد. زمین متذکره از نوع بکر و بایر بوده و جهت اعمار تعمیر اداری آمریت شهر سازی و اراضی انتقال یافته است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات دولتی، روند تطبیق پر... ادامه
برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان در شهر گردیز پایان یافت
وزارت شهر سازی و اراضی تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در شهر گردیز را با جمع‌آوری ۲۱۴۷ نمونه به صورت موفقانه به پایان رساند. این رقم شامل ۸۴۵ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۷۲۸ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی و ۵۷۴ نمونه از قیمت خانه‌های گروی می‌باشد.... ادامه
جمع‌آوری نمونه‌های ارزش معاملات املاکی در شهر تالقان پایان یافت
وزارت شهر سازی و اراضی روند جمع‌‎آوری نمونه‌های ارزش معاملات املاکی در شهر تالقان را با گرفتن ۶۸۵ نمونه به پایان رساند. این رقم شامل ۴۳۰ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۵۹ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۵۹ نمونه از قیمت خانه‌های گروی و ۳۷ نمونه از قیمت ملکیت‌های کرای... ادامه
کار اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر کاپیسا در آستانه تکمیل شدن است
وزارت شهر سازی و اراضی ۹۴ درصد کارهای اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا، واقع در محمود راقی مرکز این ولایت را تکمیل نموده است. مالکیت این پروژه که نزد وزارت صحت عامه کشور است، با داشتن ۱۳ بلاک یک طبقه‌یی، ۴ بلاک دو طبقه‌یی و یک بلاک سه طبقه‌یی با مساعدت مالی کشور برونای، با... ادامه
روند تحقق برنامه ALPIS به شهر اسعد آباد توسعه یافت
وزارت شهر سازی و اراضی با آغاز کارهای عملی تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر، به تعداد ۴۱۳ نمونه از قیمت املاک شخصی را جمع‌آوری کرده است. این رقم شامل ۳۰۳ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی و ۱۱۰ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی م... ادامه
موازی ۱۴۹ جریب زمین دولتی در کندز استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۴۹ جریب زمین مغصوبه دولتی در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز را استرداد و زمینه استفاده موثر از آن را فراهم نموده است. زمین متذکره از نوع علفچر بوده و در قریه‌های قشقاق و میر شیخ ولسوالی علی‌آباد موقعیت دارد. وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخ... ادامه
تعمیر لیلیه یک باب مکتب در ولسوالی بهسود ولایت ننګرهار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر لیلیه مکتب ۲۴ صنفی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را اعمار کرده است. این تعمیر دو طبقه‌یی بر زمینی به مساحت ۱۰۴۴ متر مربع با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی در مدت زمان ده ماه اعمار گردیده است. این تعمیر ... ادامه
موازی ۲۳۰ جریب زمین در خوست تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲۳۰ جریب زمین دولتی را در ولایت خوست تصفیه نمود . از میان این رقم، ۱۰۶جریب آن در قریه سموات ولسوالی اسماعیل‌خیل مندوزی و ۱۲۴ جریب دیگر نیز در قریه گیداوره در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست موقعیت دارد. هدف از تصفیه این مساحت زمین، تطبیق فاز ... ادامه
۷۳۱۳۷ خانه غیر رسمی شهر مزار شریف برای دریافت سند ملکیت سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون به تعداد ۷۳۱۳۷ منزل غیر رسمی ساحات مختلف شهر مزار شریف را از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری سروی و ثبت کرده است. وزارت شهر سازی و اراضی تا حالا به تعداد ۳۸۶۰ سند ملکیت برای خانه‌های غیر رسمی شهرهای کابل، هرات، جلال آباد، بامیان و نیلی توزیع ... ادامه
موازی ۳۴۶۹۳ جریب زمین در ده‌سبز کابل سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۳۴۶۹۳ جریب زمین دولتی را از طریق بانک زمین در ولسوالی ده سبز ولایت کابل سروی نموده است. این مساحت زمین در ۱۴ قطعه موقعیت داشته که دربر گیرنده زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت است. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون بیش از ۳ می... ادامه
تعمیر اداری شورای ولایتی غزنی تحت کار است
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر اداری شورای ولایتی غزنی را آغاز کرده است. این تعمیر اداری شورای ولایتی غزنی که در مرکز این ولایت موقعیت دارد، در ۲ طبقه با هزینه مجموعی ۱۴ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار می‌گردد. گفتنیست، این پروژه به اداره ارگ... ادامه
به تعداد ۳۶۱۳۹۴ منزل غیر رسمی شهر کابل سروی و ثبت شد
وزارت شهر سازی و اراضی از زمان آغاز برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری در هشت شهر کشور، به تعداد ۳۶۱۳۹۴ منزل غیر رسمی در شهر کابل را سروی و ثبت نموده است. این رقم شامل ۹۵۰۵ منزل در ناحیه اول، ۶۲۵۳ منزل در ناحیه دوم، ۱۱۰۵۰ منزل در ناحیه سوم، ۱۷۱۴۷ منزل در ناحیه چهارم، ۳۹۶۷۲ منزل در ن... ادامه
موازی ۱۱۸جریب زمین در پایتخت تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۱۸ جریب زمین شخصی در مسیر سرک حلقوی کابل را به هدف تطبیق این پروژه بزرگ ملی، تحت عمل تصفیه قرار داده است. کارهای تصفیه سرک حلقوی کابل که از پروژه‌های اثر گذار اقتصادی در پایتخت است، هم اکنون تحت کار وزارت شهر سازی و اراضی می‌باشد. وزارت شهر سازی و... ادامه
یک باب مکتب نمونوی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک باب مکتب نمونوی و ۲۴ صنفی واقع در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را اعمار نمود. این پروژه متعلق به وزارت معارف بوده و بر زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع با هزینه ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی در مدت زمان ۱۰ ماه اعمار گردیده است. گفتنیست، وزارت شهر سازی و اراضی ... ادامه
تطبیق برنامه ALPIS در شهر کندز خاتمه یافت
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تطبیق سراسری برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS)، تطبیق این برنامه در شهر کندز را با جمع‌آوری ۱۵۷۹ نمونه به اتمام رساند. این رقم شامل ۶۸۶ نمونه از قیمت خانه‌های فروشی، ۶۴۱ نمونه از قیمت خانه‌های کرایی، ۲۲۷ نمونه از قیمت خانه‌ه... ادامه
تطبیق برنامه ALPISدر شهر خوست با جمع‌آوری ۱۶۳۵نمونه خاتمه یافت
وزارت شهر سازی و اراضی تطبیق برنامه قیمت ‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) در مرکز ولایت خوست را با جمع‌آوری ۱۶۳۵ نمونه موفقانه به پایان رساند. این رقم شامل ۷۷۴ نمونه از خانه‌های کرایی، ۷۴۹ نمونه از خانه‌های فروشی و ۱۱۲ نمونه از قیمت خانه‌های گروی می‌باشد. هدف از ای... ادامه
کار اعمار نخستین مکتب قطعات پیش ساخت در هلمند آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی سنگ تهداب مکتب متوسطه ابو الفتح بستي واقع در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند را گذاشت. این نخستین مکتب در ولایت هلمند است که با هزینه ۱۷ اعشاریه ۵ میلیون افغانی از طریق فابریکه قطعات پیش ساخت وزارت شهر سازی و اراضی اعمار می‌شود. این مکتب در ۶ صنف و ۱۲ اتاق ... ادامه
موازی ۱۲۰۶۷ جریب زمین دولتی در ولسوالی دامان قندهار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق بانک زمین دولتی موازی ۱۲۰۶۷ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی دامان ولایت قندهار سروی نموده است. این مساحت زمین در ۹ قطعه شامل سروی ۱۲۰۵۹ جریب زمین سفید و ۸ جریب ملکیت‌های عامه می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی در یک ... ادامه
موازی ۳۲۸۹ جریب زمین مغصوبه در هرات استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اینبار موازی ۳۲۸۹ جریب زمین دولتی را در ولسوالی اوبه ولایت هرات استرداد نمود. زمین متذکره از نوع علفچر و بکر در قریه‌های قلندارن، مرغچه، مسافران دشت توتک و دشت شبرغان موقعیت داشته و برای چندین سال در تصرف غاصبان بود. وزارت شهر سازی و اراضی در پنج سال اخ... ادامه
۸۷۲ نمونه در شهر خوست جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تحقق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) ۸۷۲ سمپل را از نواحی مختلف شهر خوست جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۴۳۵ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی، ۳۶۰ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی و ۷۷ سمپل از قیمت خانه‌های گروی می‌باشد. وزارت شهر... ادامه
دیزاین مهندسی تعمیر الحاقیه شورای ملی تکمیل شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق پروژه کمپلکس‌های اداری این وزارت، کارهای دیزاین مهندسی تعمیر اداری شورای ملی (الحاقیه) واقع در ساحه دارالامان کابل را تکمیل نمود. این ساختمان اداری مطابق ساختمان فعلی شورای ملی با تلفیقی از سبک تبموریان و مهندسی اسلامی دیزاین گردیده است. ساختم... ادامه
به تعداد ۱۴۲۱ سمپل از طریق برنامه (ALPIS) در گردیز جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه قیمتگذاری زمین و ملکیت های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۱۴۲۱ سمپل را از نواحی مختلف شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۵۱۴ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی، ۴۹۲ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی و ۴۱۵ سمپل از قیمت خانه‌های گرو... ادامه
موازی ۱۵۰۰ جریب زمین در ننگرهار تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۵۰۰ جریب زمین شخصی را در قریه بحر آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار تصفیه نموده است. این مساحت زمین بر اساس حکم شماره ۱۷۷۵ مقام عالی ریاست جمهوری برای تفکیک ملکیت‌های دولتی و شخصی مورد عمل تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهر سازی و اراضی طی پنج سال اخ... ادامه
موازی ۹۹ جریب زمین دولتی در هرات استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراْ موازی ۹۹ جریب زمین دولتی در ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات را از تصرف زورمندان محلی بیرون ساخت. زمین یاد شده از نوع سنگزار و علفچر بوده و برای چندین سال در تصرف غاصبین بود و مورد استفاده شخصی قرار داشت. قابل ذکر است که وزارت شهر سازی و اراضی از سال ۱۳۹... ادامه
موازی ۱۰۱۴۸۸ جریب اراضی در ولسوالی تخته‌پل قندهار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا فعلاً موازی ۱۰۱۴۸۸جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی تخته‌پل ولایت قندهار سروی نموده است. این مساحت زمین در ۵ قطعه شامل سروی ۱۰۱۴۸۶ جریب زمین سفید و ۲ جریب ملکیت عامه تحت استفاده دولت در این ولسوالی است. وزارت شهر سازی و... ادامه
تحقق برنامه (ALPIS) در شهر بامیان با جمع‌آوری ۱۱۳ سمپل جریان دارد
وزارت شهر سازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیتهای افغانستان (ALPIS) ۱۱۳ سمپل را از ۴ ناحیه شهر بامیان جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۵۸ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی، ۳۷ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۶ سمپل از قیمت خانه‌های گروی و ۲ سمپل از قیمت کرایه ملک... ادامه
دیزاین مهندسی کمپلکس اداری ولسوالی کهسان ولایت هرات تکمیل شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق پروژه کمپلکس‌های اداری این وزارت، کمپلکس اداری ولسوالی کهسان ولایت هرات را دیزاین مهندسی نمود. این تعمیر با محوطه آن در سه طبقه بر ۴۷۱۰ متر مربع زمین و داشتن فضای کاری برای ۲۶۹ نفر دیزاین گردیده است. کمپلکس متذکره، تلفیقی از سبک کلاسیک و جدید دو... ادامه
۱۶۹ جریب زمین برای احداث خط دوم سرک کابل – پروان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۶۹ جریب زمین دولتی و شخصی را در مرکز ولایت پروان و ولسوالی جبل‌السراج تصفیه نموده است. از میان این رقم، موازی ۱۰۸ جریب زمین شخصی در ولسوالی جبل‌السراج و ۶۱ جریب زمین دولتی در چاریکار، مرکز آن ولایت موقعیت دارد. هدف از تصفیه زمین‌های متذکره، تطب... ادامه
کار اعمار تعمیر یک باب مکتب در کنر آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر یک باب مکتب در ولسوالی اسمار ولایت کنر را آغاز نمود. این مکتب با داشتن ۲۴ صنف درسی، ۱۰ تشناب و سایر بخش‌های مورد نیاز دیزاین و با هزینه مجموعی ۲۰ میلیون افغانی ساخته می‌شود. گفتنیست، وزارت شهر سازی و اراضی در کنار اعمار تعمیر این مکتب، د... ادامه
مطالعات ساحوی برای تهیه پلان انکشاف منطقوی ولایت پروان آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کارهای عملی برای تهیه پلان انکشاف منطقوی ولایت پروان را آغاز کرده است. این وزارت برای تهیه این پلان، مطالعات خویش در خصوص وضعیت محیط زیست، نفوس، چگونگی عرضه خدمات، وضع عرضه خدمات و سایر مسایل اساسی دیگر را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت آغاز و قرار اس... ادامه
بیش از ۱۴ جریب زمین برای اعمار مکاتب در میدان وردک انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراْ موازی ۱۴جریب و ۶ بسوه زمین دولتی را در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک را انتقال داد. قطعه زمین یادشده حسب تقاضای وزارت معارف جهت اعمار ۶ باب مکتب به جانب این وزارت انتقال گردیده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال زمین های دولتی به نهادهای متق... ادامه
موازی ۵۰ جریب زمین در هلمند انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۵۰ جریب زمین دولتی را در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند انتقال داد. هدف از انتقال این مساحت زمین به جانب وزارت مالیه، اعمار گمرک در شهر لشکرگاه می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی، زمینه‌ تطبیق پروژه‌های ان... ادامه
شهرک‌های مهاجرین و معلمین در سراسر کشور بررسی می‌شوند
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق پروژه پلان گذاری شهرک‌های معلمین، روند بررسی شهرک‌های موجود برای مهاجرین و معلمین در سراسر کشور را آغاز کرده است. وزارت شهر سازی و اراضی برای اجرای این بررسی، ۲۰ گروه کاری را بعد از آموزش به ولایت‌ها اعزام نموده است. هدف از بررسی شهرک‌های مهاج... ادامه
با تطبیق برنامه قیمتگذاری زمین و ملکیت‌های ۳۹۱ سمپل در چاریکار جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی از زمان آغاز برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) تا فعلاً به تعداد ۳۹۱ سمپل را از شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان جمع‌‎آوری نموده است. رقم فوق شامل ۲۳۷ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی، ۹۲ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی و ۶۰ سمپل از قیمت خانه‌های ... ادامه
موازی ۳۵۳۲ جریب زمین در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۳۵۳۲ جریب زمین دولتی را در قریه کته‌خیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین، تطبیق پروژه کابل جدید در ولسوالی متذکره می‌باشد. وزارت شهرسازی و اراضی با تسریع روند تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی و مساعد ساختن بستر م... ادامه
بررسی شهرک‌های معلمین و مهاجرین در غزنی آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پروژه پلان‌گذاری شهرک‌های معلمین، روند بررسی شهرک‌های معلمین و مهاجربن در ولایت غزنی را آغاز کرده است. وزارت شهر سازی و اراضی از طریق این پروسه، زمین‌های انتقال یافته را از لحاظ معیارهای لازمی و چگونگی استفاده آن را به بررسی می‌گیرد. ... ادامه
۲۸۶ سمپل از طریق برنامه (ALPIS) در شهر غزنی جمع‌آوری شد
وزارت شهر سازی و اراضی تا کنون از طریق با تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۲۸۶ سمپل را از شهر غزنی جمع‌آوری نموده است. رقم فوق شامل ۱۸۳ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی، ۵۲ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی و ۵۱ سمپل از قیمت خانه‌های گروی می‌باشد. برنا... ادامه
مبارزه با پدیده غصب در نیمروز ادامه دارد
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۵۸۲ جریب زمین را در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز استرداد کرد. این مساحت زمین از نوع للم بوده و برای چندین سال تحت تصرف غاصبین محلی قرار داشت. وزارت شهر سازی و اراضی از سال ۱۳۹۲ تا فعلاْ موازی ۱۴۶۶۰ جریب زمین مغصوبه دولتی را در پنج ولسوالی و... ادامه
کارهای عملی اعمار کمپلکس اداری ولایت کاپیسا آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، کارهای عملی اعمار کمپلکس اداری ولایت کاپیسا را آغاز کرد. این کمپلکس اداری بر ۱۵۳۶ متر مربع زمین با هزینه مجموعی ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار میگردد. این کمپلکس اداری با داشتن یک تالار ... ادامه
مسجد جامع بزرگ هرات بازسازی می‌شود
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی این وزارت، کارهای ترمیمانی مسجد جامع بزرگ هرات را زیر کار دارد. از طریق این پروژه ساحات تحت تخریب مسجد جامع بزرگ هرات با هزینه مجموعی مبلغ ۲۴ میلیون و ۱۲۳ هزار افغانی بازسازی می‌گردد. این پروژه مربوط به و... ادامه
تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت ها در پایتخت تسریع یافته است
وزارت شهر سازی و اراضی با تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان در ۱۲ شهر از جمله کابل؛ ۸۱۴۷ سمپل را از ۲۲ ناحیه پایتخت کشور جمع‌آوری نموده است. این رقم شامل ۲۹۰۷ سمپل از قیمت خانه‌های فروشی، ۳۴۷۲ سمپل از قیمت خانه‌های کرایی، ۱۶۷۹ سمپل از قیمت خانه‌های گ... ادامه
سنگ تهداب مدرسه امام ابو حنیفه در هرات گذاشته شد
وزارت شهر سازی و اراضی سنگ تهداب مدرسه دینی امام ابو حنیفه واقع در ولسوالی غوریان ولایت هرات را گذاشت. این مدرسه دینی بر ۶۰۹ متر مربع زمین در یک طبقه با هزینه مجموعی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از بودجه وزارت شهر سازی و اراضی ساخته می‌شود. این پروژه به وزارت معارف کشور ت... ادامه
موازی ۱۹۹۷ جریب اراضی دولتی در ولسوالی پنجوایی قندهار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق بانک زمین، موازی ۱۹۹۷ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۲۰ قطعه واقع در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار را سروی نموده است. این مساحت زمین؛ شامل ۱۹۰۳ جریب زمین سفید و ۹۴ جریب زمین ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. وزارت ش... ادامه
موازی ۱۸۰ جریب زمین مغصوبه در کندز استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی اینبار موازی ۱۸۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز از چنگ زورمندان محلی بیرون ساخت. زمین متذکره در ۲ قطعه موقعیت داشته و با استرداد به منظور استفاده مطلوب و موثر به سکتور خصوصی به اجاره داده شده است. وزارت شهرسازی و اراضی تا اکنون موازی ... ادامه
موازی ۲۹۱۲۱ جریب زمین در ولسوالی دوشی بغلان سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی تا اکنون موازی ۲۹۱۲۱ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولسوالی دوشی ولایت بغلان را از طریق بانک زمین دولتی سروی نموده است. رقم متذکره در ۳۷ قطعه شامل سروی ۲۹۰۹۳ جریب زمین سفید و ۲۸ جریب زمین دیگر نیز ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می... ادامه
موازی ۹۶ جریب زمین دولتی و شخصی در پایتخت تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۹۶ جریب زمین را در قریه کاریزک ولسوالی پغمان ولایت کابل تصفیه نمود. از این مساحت زمین تصفیه شده ۵۶ جریب آن دولتی و ۴۰ جریب آن نیز ملکیت اشخاص می‌باشد. وزارت شهرسازی و اراضی با تصفیه زمین‌های شخصی و دولتی بستر مناسب برای تطبیق پروژه‌های مختلف در ک... ادامه
موازی ۱۰۹۱ جریب زمین در هلمند تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه عمل تصفیه زمین‌های دولتی وشخصی، به تازه‌گی موازی ۱۰۹۱ جریب زمین دولتی را در قریه پایان کیله ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند تصفیه نموده است. قطعه زمین متذکره به منظور حل منازعات در خصوص مالکیت زمین‌های دولتی و شخصی و توسعه شهر لشکرگاه تصفیه شده ا... ادامه
موازی ۳۰ جریب زمین برای احداث سب استیشن برق در سرپل انتقال یافت
وزرات شهرسازی و اراضی اخیراْ موازی ۳۰ جریب زمین دولتی را در و لایت سرپل انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی نوع علفچر که در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل موقعیت دارد، بر اساس تقاضای دافغانستان برشنا شرکت به هدف اعمار سب استیشن برق انتقال یافته است. وزارت شهرسازی و اراضی با انت... ادامه
موازی ۵۱۰ جریب زمین در تخار انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۵۱۰ جریب زمین دولتی را در ولایت تخار انتقال داده است. از میان رقم فوق موازی ۵۰۰ جریب به منظور احداث فارم تحقیقاتی در جر قشلاق ولسوالی بهارک به جانب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و ۱۰ جریب دیگر به هدف اعمار تاسیسات آمریت حفظ و مراقبت زیربناهای ترانس... ادامه
موازی ۲۰۰ جریب زمین در لغمان استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۲۰۰ جریب زمین مغصوبه دولتی در ولایت لغمان را از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این مساحت زمین دولتی در شمال شهرک مهاجرین در شهر مهترلام موقعیت داشته و برای چندین سال در تصرف غاصبان قرار داشت. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون در مجموع ضمن اس... ادامه
موازی ۲ جریب زمین در پروان انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی اخیراً موازی ۲ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت ارشاد، حج و اوقاف در ولایت پروان انتقال داد. این مساحت زمین دولتی به منظور احداث قبرستان در قریه چیکل در حومه شهر چاریکار انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی، زمی... ادامه
موازی ۱۷۶۵ جریب زمین در تخار انتقال یافت
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۷۶۵ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای اداره ارگان‌های محلی در ولایت تخار انتقال داده است. این مساحت زمین به هدف به تطبیق پلان شاروالی در ولسوالی دشت قلعه انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۲۵۰ هزار جریب زمین دولتی را به جانب ادارات ... ادامه
موازی ۷ جریب زمین در کاپیسا انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۷ جریب زمین دولتی را در ولایت کاپیسا انتقال داد. این مساحت زمین که در ولسوالی‌های نجراب و کوه‌بند ولایت کاپیسا موقعیت دارد، حسب تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار ۵ باب مکتب انتقال شده است. وزارت شهرسازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به اد... ادامه
موازی ۳۶۴۴ جریب زمین در کابل انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی براساس تقاضای اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، موازی ۳۶۴۴ جریب زمین دولتی را به ‌منظور اعمار ترمینال‌های ترانسپورتی انتقال داده است. زمین یادشده در ولسوالی‌های چهارآسیاب، استالف، خاک‌جبار و پغمان ولایت کابل موقعیت دارد. وزارت شهرسازی و اراضی با انتق... ادامه
۱۶۲۰ سمپل در تطبیق برنامه الپیس در شهر پل علم جمع آوری شد
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌ها در افغانستان (ALPIS) رقم سمپل‌ها به هدف تعیین حداقل قیمت زمین و ملکیت در شهر پل علم را به ۱۶۲۰ سمپل افزایش داده است. هدف از ایجاد برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) تعیین حداقل قیمت زمین و ملکیت‌های ... ادامه
موازی ۴۱۳ جریب زمین دولتی در کابل انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی به تازه‌گی موازی ۴۱۳ جریب زمین دولتی را در ولسوالی سروبی ولایت کابل انتقال داد. زمین یادشده در ساحه بند نغلوی ولسوالی سروبی کابل موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت انرژی وآب جهت احداث پروژه برق آفتابی که ظرفیت تولید ۴۰ میگاوات برق را دارد، انتقال گردیده ا... ادامه
۲۰۷ سمپل در تطبیق برنامه الپیس از مرکز ولایت غور جمع‌آوری شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌های افغانستان (ALPIS) به تعداد ۲۰۷ سمپل را از شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور جمع‌آوری نموده است. نبود احصائیه دقیق از ارزش شهرها در کشور، مانع رشد سرمایه‌گذاری بوده و حال وزارت شهرسازی و اراضی با تطبیق برنامه ... ادامه
۴۰۳ سمپل برای تعیین قیمت زمین و ملکیت در شرنه جمع‌آوری شد
وزارت شهرسازی و اراضی به هدف تعیین حداقل قیمت زمین و ملکیت‌های افغانستان از طریق برنامه (ALPIS) تا اکنون ۴۰۳ سمپل را در شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا جمع‌آوری نموده است. وزارت شهرسازی و اراضی برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت‌ها (ALPIS) را به منظور ایجاد سیستم نوین ارزش یابی زمین و دریا... ادامه
کارهای بازسازی حرمسرای قندهار به سرعت به پیش می‌رود
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد، نزدیک به ۵۰ درصد کارهای بازسازی حرمسرای ولایت قندهار را به پیش برده است. بازسازی این حرمسرای که در ناحیه چهارم شهر قندهار موقعیت دارد، در مجموع ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی هزینه برداشته که از وجه انکشاف... ادامه
مهمانخانه مقام ولایت میدان وردک به بهره‌برداری سپرده شده است
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر مهمانخانه مقام ولایت میدان وردک را در دو نیم منزل اعمار و بهره‌برداری سپرده است. این مهمانخانه دارای دو تالار، ۲۸ اتاق، ۱ باب آشپزخانه و ۱۸ باب تشناب می‌باشد. پروژه مهمانخانه مقام ولایت میدان وردک در مساحت ۸۴۸ متر مربع زمین، مربوط به اداره مستقل ... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی چهارصده ولایت غور به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات کمپلکس اداری ولسوالی چهارصده ولسوالی غور را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. این کمپلکس در مساحت ۴۹۰ متر مربع زمین و دو نیم منزل، ۱۷ اتاق کاری، ۱ اطاق جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۱ باب گدام و ۹ باب تشناب بوده و با هزینه مجموعی ۱۹ میل... ادامه
صحن محوطه مقام ولایت خوست بازسازی شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام تطبیق پروژه‌های ساختمانی، اینبار صحن محوطه مقام ولایت خوست را بازسازی کرد. این پروژه با مساحت مجموعی ۱۴۱۸ متر مربع زمین شامل اعمار گلدان‌ها، سایه بان‌ها، سیستم آبرسانی و برق و سبزکاری چمن‌زار تطبیق گردیده است. این پروژه در مدت زمان ۱۱ ماه با ... ادامه
تعمیر مقام ولایت زابل بازسازی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر مقام ولایت زابل را بازسازی نموده است. پروژه بازسازی تعمیر مقام ولایت زابل واقع در قلات، مرکز این ولایت مربوط به اداره مستقل ارگان‌های محلی بوده و با هزینه مجموعی ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار افغانی از وجه انکشاف وزارت شهر سازی و ... ادامه
سالون فاتحه‌ خوانی قریه بایان علیای شهر چاریکار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، یک باب سالون فاتحه‌ خوانی در قریه بایان علیای چاریکار، مرکز ولایت پروان را اعمار نموده است. سالون فاتحه‌خوانی متذکره، در زمینی به‌ مساحت ۴۹۰ متر مربع در ۱ منزل، یک ‌سالون، ۲ اتاق، یک آشپزخانه و ۳ باب تشناب اعمار شده است. این... ادامه
دیوار احاطه ولسوالی ناهور ولایت غزنی اعمار شد
وزارت شهر سازی واراضی دیوار احاطه ولسوالی ناهور ولایت غزنی را به طول ۴۰۰ متر اعمار کرده است. وزارت شهر سازی و اراضی علاوه بر اعمار دیوار احاطه این ولسوالی ولایت غزنی، صحن ولسوالی را نیز هموارکاری کرده است. قابل تذکر است که اعمار دیوار احاطه و هموار کاری صحن ولسوالی ناهور مجمو... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی کمپلکس اداری ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان را اعمار تموده است. این کمپلکس اداری در مساحت ۴۹۰ متر مربع زمین در دو نیم طبقه دارای ۱۷ اتاق کاری، ۱ اتاق جلسات، ۱ باب آشپزخانه، یک باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. این کمپلکس اداری به صورت مجموعی ۱۹ میلیون و ۲۰... ادامه
جلسه کابینه پیشنهاد انتقال موازی ۴۲۸ جریب زمین را برای اعمار پوهنتون لغمان منظور نمود
در جلسه اخیر کابینه به ریاست جلالتمآب رئیس جمهور کشور، پیشنهاد انتقال موازی ۴۲۸ جریب زمین دولتی برای اعمار پوهنتون لغمان واقع در شهر مهترلام منظور گردید. وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را در آینده نزدیک به جانب وزارت تحصیلات عالی انتقال خواهد داد. انتقال زمین‌ه... ادامه
کابینه پیشنهاد انتقال ۲۰ جریب زمین دولتی در بغلان را تائید کرد
جلسه کابینه مورخ چهار حوت سال جاری خورشیدی، پیشنهاد انتقال موازی ۲۰ جریب زمین دولتی واقع در ولسوالی خنجان ولایت بغلان به هدف اعمار لیسه عالی کثیر‌الرشتوي تخنیکی را منظور نمود. قرار است وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را با نهایی شدن مصوبه کابینه به جانب اداره متق... ادامه
کابینه پیشنهاد انتقال شش جریب زمین برای انستیتیوت روباتیک در محوطه پوهنتون کابل را منظور کرد
جلسه کابینه به ریاست جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، پیشنهاد انتقال شش جریب زمین دولتی واقع در محوطه پوهنتون کابل به هدف اعمار نخستین انستیتیوت روباتیک به جانب اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی منظور کرد. این نخستین بار است که وزارت شهرسازی و اراضی براساس هدایت جلالتمآب رئیس ... ادامه
سه جریب زمین برای اعمار یک باب مکتب ابتدائیه در ننگرهار انتقال می‌شود
جلسه کابینه به ریاست جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، پیشنهاد انتقال موازی سه جریب زمین دولتی برای اعمار یک باب مکتب ابتدائیه در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار را منظور کرد. وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت معارف به جلسه کابینه پیشنهاد ک... ادامه
تعمیر اداری ریاست شهر سازی و اراضی ولایت کندز بازسازی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری ریاست شهر سازی و اراضی ولایت کندز را بازسازی کرد. تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی ولایت کندز در دو منزل دارای ۱۱ باب دفتر کاری، ۱ سالون جلسات، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشناب بوده و با هزینه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و ا... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی سانچارک ولایت سرپل اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، کمپلکس اداری ولسوالی سانچارک ولایت سرپل را اعمار نموده است. کمپلکس اداری ولسوالی سانچارک در مساحت ۴۹۰ متر مربع زمین، در دو نیم منزل دارای ۱۷ اتاق کاری، ۱ اتاق جلسات، ۱ باب آشپزخانه، ۱ باب گدام و ۹ باب تشناب می‌باشد. این پروژه ... ادامه
آشپزخانه مقام ولایت لغمان بازسازی شد
وزارت شهر سازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات، آشپزخانه مقام ولایت لغمان واقع در شهر مهترلارم را بازسازی کرد. این پروژه به اداره مستقل ارگان‌های محلی تعلق داشته و با هزینه مجموعی مبلغ ۵ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی تمویل گردیده است. تقویت حکومتدار... ادامه
موازی ۶۴۷۹ جریب زمین در ولسوالی جبل‌السراج سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق بانک زمین موازی ۶۴۷۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان را سروی نموده است. این مساحت زمین در ۱۸ قطعه شامل ۵۹۰۲ جریب زمین سفید و ۵۷۷ جریب زمین تاسیسات اداری می‌باشد. وزارت شهرسازی و اراضی ا... ادامه
موازی ۳۲۰۰ جریب زمین در کابل استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های دولتی به هدف حاکمیت قانون و استفاده درست از آن، به تازه‌گی موازی ۳۲۰۰ جریب زمین مغصوبه دولتی در ولسوالی پغمان را استرداد نمود. زمین متذکره، از نوع سنگزار در نواحی بند قرغه وقریه زرشخ ابراهیم خیل موقعیت داشته و از چند سال به این... ادامه
موازی ۱۰ جریب زمین به مقاصد مختلف در جوزجان تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۱۰ جریب زمین دولتی در قریه اشرف واقع در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را تحت عمل تصفیه قرار داده است. این مساحت زمین به منظور زمینه سازی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و تفکیک زمین‌های دولتی از شخصی مورد عمل تصفیه قرار گرفته است. قابل تذکر است ک... ادامه
نزدیک به ۳۵۰ هزار منزل غیررسمی شهر کابل سروی و ثبت شد
وزارت شهرسازی و اراضی تا اکنون به تعداد ۳۴۹۴۲۱ منزل غیررسمی شهر کابل را سروی و ثبت کرده است. این رقم شامل ۹۵۰۵ منزل در ناحیه اول، ۶۱۷۲ منزل در ناحیه دوم، ۱۰۹۱۵ منزل در ناحیه سوم، ۱۷۱۴۱ منزل در ناحیه چهارم، ۳۹۶۷۲ منزل در ناحیه پنجم، ۳۸۹۶۹ منزل در ناحیه ششم، ۱۸۲۰۰ منزل در ناحیه ... ادامه
۷۲۹۱۳ منزل در ساحات غیر رسمی شهر مزارشریف سروی و ثبت گردید
وزارت شهرسازی و اراضی تحت پوشش برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری، ۷۲۹۱۳ منزل غیررسمی نواحی شهر مزار شریف را سروی و ثبت نموده است. هدف از تطبیق برنامه ثبت ساحات غیررسمی در هشت شهر کشور، مصئونیت ملکیت‌های غیررسمی بوده که برای نخستبن بار به ابتکار وزارت شهرسازی و اراضی در حال تطبیق... ادامه
موازی ۱۸۰ جریب زمین دولتی در شهر مهترلام استرداد گردید
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های دولتی از نزد غاصبان زمین، به تازه‌ گی موازی ۱۸۰ جریب زمین دولتی را در مهترلام استرداد نمود. وزارت شهرسازی و اراضی تا اکنون بیش از ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی را از تسلط زمین خواران در سطح کشور بیرون ساخته و متعهد به استرداد تمامی زم... ادامه
۱۲۰۱۴ منزل درساحات غیررسمی شهر فراه سروی وثبت شد
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری، تا حالا به تعداد ۱۲۰۱۴ منزل غیررسمی را در نواحی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم شهر فراه سروی و ثبت نموده است. این وزارت در نظر دارد با آغاز روند توزیع سند ملکیت به ساحات غیررسمی شهر فراه به انتظار مردم در خصوص تکمیل... ادامه
بیش از ۱۰۰ هزار منزل غیررسمی در شهرهای قندهار و هرات سروی و ثبت شد
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی در شهرهای قندهار و هرات تا کنون به تعداد۱۰۱۹۲۰ منزل را سروی و ثبت کرده است. این رقم در برگیرنده ۶۴ هزار منزل در شهر هرات و ۳۷۹۲۰ منزل غیررسمی در نواحی مختلف شهر قندهار می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی پیش از این رون... ادامه
موازی ۱۵ جریب زمین دولتی در بلخ انتقال شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۱۵ جریب زمین دولتی را به هدف احداث سب‌استیشن برق در ولایت بلخ انتقال داده است. مساحت زمین یادشده، در قریه شیرآباد ولسوالی دهدادی این ولایت موقعیت داشته و از نوع بکر و بایر می‌باشد. شاید ذکر است که وزارت شهرسازی و اراضی تا حالا در مجموع بیشتر از ۲۵... ادامه
موازی ۱۳۹ جریب زمین در جوزجان تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۱۳۹ جریب زمین را در قریه چهل مرد شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان تصفیه نموده است. این مساحت زمین به منظور تفکیک میان زمین‌های دولتی و شخصی تحت تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهرسازی و اراضی تا کنون مجموعاً ۶۰۳۹ جریب زمین دولتی و شخصی را به اهداف مختلف ... ادامه
موازی ۱۱۱۴ جریب زمین مغصوبه دولتی در کابل استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه استرداد زمین‌های مغصوبه دولتی، موازی ۱۱۱۴ جریب زمین را در ولسوالی استالف ولایت کابل استرداد نمود. زمین متذکره، از نوع سنگزار و للمی بوده و در قریه قبله بست ولسوالی استالف موقعیت دارد. قابل ذکر است که وزارت شهرسازی و اراضی تا اکنون موازی ۹۸۹۷... ادامه
موازی ۶۴۷۱ جریب زمین دولتی در ولسوالی شینواری پروان سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۶۴۷۱ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولسوالی شینواری ولایت پروان را از طریق بانک زمین سروی نموده است. رقم یادشده؛ در ۲۲ قطعه شامل سروی ۶۳۳۵ جریب زمین سفید و ۱۳۶ جریب ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت می‌باشد. قابل ذکر است که وز... ادامه
۷۰۹۰ منزل در ساحات غیر رسمی شهر نیلی ثبت شد
وزارت شهرسازی و اراضی تحت پوشش برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری ۷۰۹۰ منزل را در نواحی اول، دوم و سوم شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی سروی و ثبت نموده است. وزارت شهرسازی و اراضی روند توزیع سند ملکیت در شهر نیلی را با اعطای ۵۰۰ سند به باشنده‌گان ساحات غیر رسمی شهر نیلی آغاز و تا اکنون ... ادامه
یک باب سالون فاتحه‌خوانی در چاریکار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک باب سالون فاتحه ‌خوانی واقع در شهرچاریکار، مرکز ولایت پروان را اعمار کرده است. سالون فاتحه‌خوانی مذکور، در زمینی به ‌مساحت ۴۹۰ متر مربع، در ۱ منزل، شامل ۱ ‌سالون، ۲ اتاق، ۱ آشپزخانه و ۳ باب تشناب با هزینه ۱۹ میلیون افغانی در مدت زمان ۱۴ ماه اعمار گر... ادامه
یک حلقه چاه آب آشامیدنی در فراه حفر شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک حلقه چاه آب آشامیدنی را برای رفع کمبود آب آشامیدنی کمپلکس مقام ولایت فراه حفر کرد. این چاه آب به عمق ۶۰ متر در محوطه مقام ولایت فراه با هزینه ۲۸۲ هزار افغانی در مدت زمات یک ماه حفر گردیده است. این پروژه به اداره مستقل ارگان‌های محلی تعلق داشته و ... ادامه
یک باب کتابخانه محلی در کنر اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی یک باب کتابخانه محلی واقع در ولسوالی نورگل ولایت کنر را اعمار کرد. این کتابخانه محلی در‌ مساحت ۱۶۴ متر مربع زمین دارای ۲ اتاق کاری، ۱ اتاق مطالعه و ۴ باب تشناب می‌باشد و در مدت زمان یک سال اعمار گردیده است. این کتابخانه مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ ... ادامه
یک باب سالون فاتحه خوانی در پایتخت به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی سالون فاتحه‌خوانی ام‌الحسنسین واقع در ناحیه پنجم خوشحال‌خان مېنه شهر کابل را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. این سالون فاتحه‌خوانی در زمینی به ‌مساحت ۷۶۶ متر مربع، در ۲ منزل شامل ۱ ‌سالون، ۲ اتاق، یک باب آشپزخانه و ۳ باب تشناب با هزینه ۲۰ میلیون ا... ادامه
دیوار‌های احاطه تعمیر شورای ولایتی و ولسوالی چوره ولایت ارزگان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی دیوارهای احاطه شورای ولایتی ارزگان واقع در ترینکوت و ولسوالی چوره این ولایت را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. دیوار ولسوالی چوره به طول ۳۷۰ متر و دیوار شورای ولایتی به طول ۱۱۳ متر با هزینه مجموعی ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر س... ادامه
تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی جوزجان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر ریاست شهر سازی ولایت جوزجان را با دیوار احاطه آن واقع در شبرغان را اعمار کرده است. تعمیر اداری ولایت جوزجان در زمینی به ‌مساحت ۲۱۸ متر مربع در ۲ منزل شامل ۱ سالون، ۱۱ باب دفتر کاری، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشناب با هزینه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی اع... ادامه
دیوار احاطه تاسیسات تحصیلات عالی ولایت نیمروز اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات دیوار احاطه تاسیسات تحصیلات عالی ولایت نیمروز، واقع در زرنج مرکز آن ولایت را اعمار کرد. این دیوار احاطه به طول ۱۹۱۵ متر با هزینه ۱۹ میلیون افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی به صورت اساسی اعمار گردیده است. برنامه تحکی... ادامه
تعمیر کمیسیون مستقل انتخابات سرپل به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت سرپل، واقع در مرکز آن ولایت را از طریق برنامه تحکیم ثبات اعمار و به بهره‌برداری سپرد. تعمیر اداری کمیسیون انتخابات در زمینی به ‌مساحت ۵۶۶ متر مربع، در ۲ منزل شامل ۱ سالون جلسات، ۶ اتاق کاری، ۱ باب آشپزخانه و ۵ ب... ادامه
موازی ۴۹۲۹ جریب اراضی دولتی در شهر چاریکار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۴۹۲۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را از طریق بانک زمین سروی نموده است. رقم متذکره در ۱۳۸ قطعه شامل سروی ۳۲۱۱ جریب زمین سفید و ۱۷۱۸ جریب ملکیت‌های عامه تحت استفاده ادارت مختلف دولتی می‌باشد. قا... ادامه
موازی ۴۱۷۸ جریب زمین در جوزجان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۴۱۷۸ جریب زمین دولتی را در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان تصفیه نموده است. قطعه زمین متذکره، بر اساس حکم شماره ۸۴۰ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور احداث میدان هوایی شهر شبرغان و تطبیق پروژه‌های انکشافی تحت عمل تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهرسازی و... ادامه
موازی ۶ جریب زمین در پروان انتقال شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۶ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ولایت پروان انتقال داده است. هدف از انتقال این مساحت زمین، احداث میدان ورزشی می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۲۵۰ هزار جریب زمین دولتی را به هدف تطبیق پروژه‌های مختلف ... ادامه
موازی ۳۶۷۹ جریب زمین مغصوبه در لغمان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۳۶۷۹ جریب زمین دولتی در ولایت لغمان را استرداد و زمینه استفاده مطلوب از آن را فراهم ساخته است. این رقم شامل ۱۳۰۰ جریب زمین در ولسوالی قرغه‌یی، ۱۲۲۰ جریب زمین در مربوطات مهتر لام مرکز لغمان، ۶۳۹ جریب زمین در ولسوالی علینگار و ۵۱۹ جریب زمین در ولسوا... ادامه
۲۵ جریب زمین برای احداث سب ستیشن برق در بدخشان انتقال شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت انرژی و آب انتقال داده است. زمین یادشده در قریه نوآباد ولسوالی کشم ولایت بدخشان موقعیت داشته و برای احداث سب ستیشن برق انتقال گردیده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات سکتوری و ن... ادامه
زمینه استفاده موثر از ۴۲۵۷ جریب زمین دولتی در پایتخت فراهم شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های دولتی، اخیراً موازی ۴۲۵۷ جریب زمین دولتی در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل را از نزد غاصبان زمین استرداد کرد. این مساحت زمین زراعتی و سنگزار در دو قطعه در قریه‌های خورد کابل و چنار موقعیت دارد. قابل ذکر است که وزارت شهر سازی و اراض... ادامه
موازی ۶۳۶۸۰ جریب زمین دولتی در بامیان سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی با سروی موازی ۶۳۶۸۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت از طریق بانک زمین دولتی در ولایت بامیان، روند سروی اراضی دولتی در این ولایت را تسریع بخشیده است. رقم متذکره؛ در ۱۷۳ قطعه شامل سروی ۶۳۵۹۶ جریب زمین در شهر بامیان و ۸۳ جریب دیگر در... ادامه
موازی ۳۰۶۳ جریب زمین در سمنگان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۳۰۶۵ جریب زمین دولتی و شخصی واقع در شهر ایبک و سه ولسوالی ولایت سمنگان را تحت تصفیه قرار داده است. این مساحت زمین دولتی شامل تصفیه موازی ۷۴ جریب در شهر ایبک، ۲۱۳ جریب در ولسوالی حضرت سلطان، ۳۹۶ جریب در ولسوالی دره صوف بالا، ۱۹۳ جریب در ولسوالی خرم س... ادامه
موازی ۹۹۲۴ جریب زمین مغصوبه در پروان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۹۹۲۴ جریب زمین مغصوبه دولتی در مربوطات ولسوالی بگرام و مناطق خواجه سیاران و توپدره حومه شهر چاریکار را استرداد کرده است. زمین‌های استرداد شده از نوع بکر، للمی و آبی بوده و برای سال‌ها نحت استفاده شخصی ۳۱ تن قرار داشت. قابل ذکر است که هم اکنون مواز... ادامه
موازی ۱۳۰۰ جریب زمین دولتی درلغمان استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۳۰۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخته است. این مساحت زمین دولتی از چند سال به اینسو در تصرف زورمندان محلی قرار داشت، اما به اثر سعی و تلاش وزارت شهرسازی و اراضی ضمن استرداد، زمینه استفاده موثر از آن ... ادامه
تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز واقع در زرنج، مرکز آن ولایت را اعمار نموده است. این تعمیر اداری در مساحت ۱۰۹۲ متر مربع زمین در ۳ طبقه با هزینه مالی ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار گردیده است. این پروژ... ادامه
تعمیر کتابخانه عامه ولایت کابل بازسازی گردید
وزارت شهر سازی واراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر کتابخانه عامه ولایت کابل را بازسازی کرد. این کتابخانه که در منطقه ده‌افغانانان پایتخت موقعیت دارد، با هزینه مالی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی ترمیم گردیده است. برنامه تحکیم ثبات تحت چ... ادامه
تعمير کتابخانه رياست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور اعمار گرديد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمير کتابخانه رياست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور را اعمار و به بهره‌برداری سپرده است. این تعمیر یک طبقه‌یی درمركز ولايت غور در مساحت ۱۶۴ متر مربع زمین با هزینه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات اعما... ادامه
کمپلکس اداری ولسوالی گیتی ولایت دایکندی به پایه اکمال رسید
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر اداری ولسوالی گیتی ولایت دایکندی را تکمیل و به بهره‌برداری سپرده است. این تعمیر اداری در سه طبقه با مساحت ۵۹۷ متر مربع زمین با هزینه مالی ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار گردیده ا... ادامه
موازی ۶۳۵۹۶ جریب اراضی دولتی در بامیان سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۶۳۵۹۶جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت بامیان را از طریق بانک زمین سروی و به صورت ابتدایی ثبت نموده است. رقم متذکره در ۱۷۱قطعه شامل سروی ۵۸۱۹۸جریب زمین سفید و ۵۳۹۸جریب ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر و ولسوالی‌ها... ادامه
دیوار احاطه شفاخانه جدید فراه اعمار شد
وزارت شهر سازی واراضی دیوار احاطه شفاخانه جدید ولایت فراه، واقع در مرکز آن ولایت را اعمار کرد. این دیوار احاطه به‌ طول ۱۲۶۸ متر با هزینه‌ ۹میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه اعمار شده است. این پروژه مربوط وزارت صحت عامه بوده و در مدت زمان ۱۹ ماه تکمیل گر... ادامه
موازی ۷۴ جریب زمین دولتی در سمنگان تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۷۴جریب زمین دولتی در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان را تحت عمل تصفیه قرار داده است. قطعه زمین متذکره بر اساس حکم شماره ۳۵۱۶ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تحقق پلان تفصیلی شهر ایبک و برنامه‌های ملی و انکشافی دولت در آن ولایت تصفیه شده است. وزارت شهر ... ادامه
تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی پروان به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی، تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی پروان و دیوار احاطه آن واقع در چاریکار، مرکز آن ولایت را اعمار و به بهره‌برداری سپرد. این تعمیر اداری در‌ مساحت ۲۱۸ متر مربع در دو منزل شامل یک سالون، ۱۱ باب دفتر، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشناب بوده و با هزینه ۱۳ میلیون و ۹۰۰ ه... ادامه
تعمیر مکتب میش علیا در شهر نیلی اعمار گردید
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی تعمیر ۱۶ صنفی مکتب قریه میش علیا واقع در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی را اعمار نمود. این مکتب با هزینه ۲۳میلیون و ۱۰۰هزار افغانی در مساحت مجموعی ۵۷۲ متر مربع زمین در دو طبقه اعمار گردیده است. هدف اساسی از بر... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس را اعمار کرد. تعمیر اداری ولسوالی قادس بر ۴۹۰متر مربع زمین در دو طبقه با داشتن ۱۷ اتاق کاری، یک اتاق مجالس، یک باب آشپزخانه، یک گدام و 9 باب تشناب اعمار گردیده است. این تعمیر به صورت مجموعی ۲۰میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی... ادامه
تعمیر اداری مقام ولایت پکتیکا به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات تعمیر اداری مقام ولایت پکتیکا واقع در شرنه، مرکز آن ولایت را به بهره‌برداری سپرد. این تعمیر اداری در زمینی به ‌مساحت ۳۵۷متر مربع در سه منزل شامل ۱۹ باب دفتر کاری، شش باب تشناب، یک باب آشپزخانه و یک گدام می‌باشد. این پروژه به صو... ادامه
تعمیر اداری ریاست شهر سازی و اراضی لغمان به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات، تعمیر اداری ریاست شهر سازی و اراضی ولایت لغمان، واقع در مهترلام مرکز این ولایت را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این تعمیر اداری در زمینی به‌ مساحت ۲۱۸متر مربع در دو منزل با داشتن یک سالون، ۱۱ باب دفتر، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشن... ادامه
تعمیر اداری ریاست شهرسازی و اراضی خوست به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی، تعمیر اداری ریاست شهرسازی ولایت خوست واقع در متون، مرکز این ولایت را از طریق برنامه تحکیم ثبات اعمار و به‌ بهره‌برداری سپرد. این تعمیر اداری در ‌مساحت ۲۱۸متر مربع در دو منزل با داشتن یک سالون، ۱۱باب دفتر کاری، ۲ باب آشپزخانه و ۷ باب تشناب اعمار گردیده... ادامه
تالار مجالس مقام ولایت کندهار اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی، تالار مجالس مقام ولایت کندهار را از طریق برنامه تحکیم ثبات اعمار کرد. مالکیت این پروژه عمرانی به اداره مستقل ارگان‌های محلی تعلق داشته و با هزینه ۱۹میلیون و ۹۷۵هزار افغانی از طریق وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی به پایه اکمال رسیده است. گفتنیست که ... ادامه
آرامگاه شهداء در ولایت جوزجان بازسازی شد
وزارت شهرسازی و اراضی، آرامگاه شهداء واقع در شبرغان، مرکز ولایت جوزجان را از طریق برنامه تحکیم ثبات بازسازی کرد. در این پروژه آرامگاه شهداء واقع در شبرغان، راهروها، مقبره‌های شهدا و گنبدها به صورت اساسی با هزینه مبلغ ۱۷میلیون و ۷۴۵هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و... ادامه
موازی ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی در پایتخت استرداد گردید
وزارت شهر سازی واراضی موازی ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی در قریه دانشمند ولسوالی شکر دره ولایت کابل را استرداد کرد. این مساحت زمین دولتی از چند سال به این سو تحت غصب زورمندان محلی قرار داشت، اما با استرداد، زمینه استفاده مطلوب از آن فراهم گردیده است. با استرداد موازی ۳۰۰۰ جریب زمین د... ادامه
موازی ۲ جریب زمین در فراه انتقال شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را حسب تقاضای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایت فراه انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی در جنوب میدان هوایی مرکز ولایت فراه موقعیت داشته و به هدف اعمار تعمیر آمریت اصلاحات اداری در این ولایت انتقال یافته است. این وزارت ... ادامه
۵۶۱۷۱۵ منزل غیر رسمی در هشت شهر کشور سروی و ثبت شد
وزارت شهر سازی و اراضی ۵۶۱۷۱۵ منزل را در ساحات غیر رسمی شهر های کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد، فراه، بامیان و نیلی سروی و ثبت نموده است. این رقم شامل ۳۳۹۹۳۸ منزل در هفده ناحیه شهر کابل، ۷۲۱۸۳ منزل در شهر مزار شریف، ۶۴۰۰۰ منزل در شهر هرات، ۳۶۱۹۵ منزل در شهر قندهار، ۱... ادامه
موازی ۱۰۱۱۰۹ جریب زمین دولتی در پکتیا سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی در طول ۱۰ ماه اخیر موازی 101109 جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا و 7 ولسوالی این ولایت سروی نموده است. رقم متذکره شامل سروی 38386 جریب در گردیز، 7342 جریب در ولسوالی احمد آباد، 27169 جریب در ولسوالی سید کرم، 1028 جری... ادامه
موازی ۳ جریب زمین در کندز انتقال داده شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت صحت عامه انتقال داده است. این مساحت زمین در دشت الچین ولایت کندز موقعیت داشته و جهت اعمار داش زباله محصولات سوزی طبی انتقال یافت. با اعمار این داش زباله سوزی محصولات طبی؛ ضمن جلوگیری از آلوده‌گی هوا و انبار کثافا... ادامه
کار اعمار ساختمان پوهنځی انجنیری پوهنتون هلمند آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر پوهنځی انجنیری پوهنتون ولایت هلمند را واقع در لشکرگاه، مرکز این ولایت آغاز کرده است. این ساختمان در‌ مساحت 2995 متر مربع زمین در سه منزل به شمول اتاق‌ های اداری، دارای آشپزخانه، سالون طعام خوری، اتاق کنفرانس ‌ها، تحویل‌خانه، دیوار احاط... ادامه
موازی ۵ جریب زمین مغصوبه در کابل استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را که در قریه کاریز احمدزائی ولسوالی شکر دره کابل موقعیت داشته و از چندین سال به اینسو در تصرف غاصبین زمین قرار داشت، استرداد کرده است. با استرداد این مساحت زمین دولتی، زمینه استفاده موثر از آن نیز فراهم گردیده است. وزارت شهر سازی و ... ادامه
دیوار احاطه تعمیر مقام ولایت هرات و باغ آزادی اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی دیوار احاطه تعمیر مقام ولایت هرات و باغ آزادی، واقع در مرکز آن ولایت را اعمار کرد. دیوار احاطه تعمیر مقام ولایت هرات و باغ آزادی، به‌ طول مجموعی 300 متر با هزینه‌ دو میلیون و 159 هزار افغانی، در طول چهار ماه اعمار شده است. گفتنی است که وزارت شهرسازی و اراضی ... ادامه
۱۵۷۵۱ جریب زمین دولتی در ولسوالی ډنډ پټان پکتیا سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی ۱۵۷۵۱ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ولسوالی ډنډ پټان ولایت پکتیا از طریق بانک زمین دولتی سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی که همه سفید است، در 7 قطعه در مناطق مختلف این ولسوالی سروی گردیده است. وزارت شهر سازی و اراضی تا ا... ادامه
9 جریب زمین دولتی در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی واراضی موازی 9 جریب زمین دولتی در ساحه افشار ولایت کابل را تصفیه مورد عمل تصفیه قرار داد. هدف از تصفیه این مساحت زمین، ایجاد کمپلکس اداری وزارت خانه ها در ساحه دارلامان شهر کابل می باشد. عمل تصفیه راهگشای تطبیق پروژه های مختلف از جانب حکومت و عرضه خدمات عا... ادامه
ساختمان ولسوالی کنگ نیمروز به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر جدید ولسوالی کنگ ولایت نیمروز را اعمار وبه بهره‌برداری سپرد. تعمیر جدید ولسوالی کنگ ولایت نیمروز در دو طبقه با داشتن اتاق‌ های کاری و دیوار احاطه، با هزینه بیشتر از 23 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهر سازی و اراضی اعمار گردیده است. با اعمار و بهره... ادامه
بیش از ۳۰۰۰ جریب زمین در ولایت کابل استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۳۷۴۰ جریب زمین دولتی را که در منطقه خروټی ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل موقعیت دارد، استرداد کرده است. این مساحت زمین دولتی از چندین سال به این سو در تصرف و غصب زورمندان محلی قرار داشت. وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر بیش ار ۵۰۰ هزار جریب زم... ادامه
موازی ۲ جریب زمین در تخار انتقال داده شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را حسب تقاضای د افغانستان برشنا شرکت انتقال داده است. این مساحت زمین در ولسوالی ورسج ولایت تخار موقعیت داشته و به هدف اعمار تعمیر آمریت ریاست برشنا در آن ولایت انتقال یافته است. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۲۲۸۴ جریب زمین د... ادامه
دیوار احاطوی تعمیر رادیو تلویزیون ملی ولایت هرات بازسازی شد
وزارت شهرسازی واراضی دیوار احاطوی ساختمان آمریت رادیو تلویزیون ملی هرات، واقع در مرکز آن ولایت را بازسازی کرد. این دیوار احاطوی به‌ طول ۵۰ متر با هزینه ۷۰۰ هزار افغانی از بودجه آمریت رادیو تلویزیون ملی ولایت هرات بازسازی گردیده است. قابل ذکر است که وزارت شهر سازی و اراضی همی... ادامه
کار اعمار تعمیر لیلیه ریاست معارف هلمند آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار اعمار تعمیر لیلیه ریاست معارف ولایت هلمند را که در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت موقعیت دارد، آغاز کرده است. این تعمیر با هزینه مالی ۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت معارف در مساحت ۱۳۴۳ متر مربع زمین در چهار طبقه به گونه معیاری ساخته می... ادامه
۲۷۰ جریب زمین دولتی در ولایت کابل استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۲۷۰ جریب زمین دولتی را که در ولسوالی بگرامی منطقه کمری ولایت کابل موقعیت دارد، استرداد کرده است. این مساحت زمین دولتی از چند سال به این سو تحت غصب زورمندان محلی قرار داشت که با تلاش وزارت شهرسازی و اراضی استرداد گردید. وزارت شهرسازی و اراضی متعهد ا... ادامه
موازی ۹۵۸۷ جریب زمین دولتی در کابل استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه استرداد زمین های دولتی و بیرون ساختن آن از چنگ غاصبانُ به تازه‌گی موازی ۹۵۸۷جریب زمین دولتی را در ولسوالی‌‌های گلدره، چهارآسیاب، میربچه کوت و بگرامی ولایت کابل استرداد نمود. وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون بیش از 500 هزار جریب زمین دولتی را در ... ادامه
موازی ۱۱ جریب زمین دولتی در ولایت زابل انتقال داده شد
وزارت شهرسازی و اراضی اینبار موازی ۱۱ جریب زمین دولتی را در ولایت زابل انتقال داده است. این مساحت زمین در شهر قلات، مرکز ولایت زابل موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت تحصیلات عالی به هدف اعمار تعمیر دارالمعلمین انتقال شده است. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دو... ادامه
موازی ۴ جریب زمین دولتی در ولایت دایکندی انتقال یافت
وزارت شهر سازی واراضی به ادامه انتقال زمین های دولتی به ادارات متقاضی دولت، اینبار موازی 4 جریب زمین دولتی را به جانب وزارت امورداخله در ولسوالی های خدیر و ناوه میش ولایت دایکندی انتقال داد. هدف از انتقال این زمین ها اعمار محبس وتوقیف خانه در ولسوالی های یاد شده می باشد. وزار... ادامه
بیش از ۵ هزار جریب زمین دولتی در ولایت بلخ استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۵۷۰۰جریب زمین دولتی را در قریه سرآسیاب، ولسوالی چمتال ولایت بلخ استرداد نمود. این مساحت زمین دولتی از چند سال به این سو در تصرف و تحت استفاده شخصی زورمندان محلی قرار داشت اما بر اثر سعی و تلاش وزارت شهرسازی و اراضی و همکاری نهادهای امنیتی زمین غصب ... ادامه
بیش از ۴۰جریب زمین دولتی در کابل از تصرف غاصبان بیرون شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی 43 جریب زمین دولتی نوع سنگزار در قریه ده نو ولسوالی گلدره ولایت کابل را که از چندین سال به این سو تحت استفاده شخصی غاصبان قرار داشت، با همکاری نهاد های امنیتی استرداد و شرایط استفاده موثر آنرا فراهم ساخته است. غصب زمین درکشور یک معضل جدی در برابر ح... ادامه
بیش از ۵۰۰ هزار منزل درساحات غیررسمی ۸ شهر سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری تا اکنون به تعداد ۵۶۱۷۱۵ منزل در ساحات غیر رسمی شهر های کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد، فراه، بامیان و نیلی سروی و ثبت نموده است. این رقم در برگیرنده سروی و ثبت ۳۳۹۹۳۸ منزل در 15 ناحیه شهر کابل، 72193 منزل در ش... ادامه
تعمیر مهمانخانه مقام ولایت بغلان اعمار گردید
وزارت شهرسازی و اراضی‌ ‌از طریق برنامه تحکیم ثبات تعمیر مهمانخانه مقام ولایت بغلان را در شهر پلخمری اعمار و به بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری سپرد. این ساختمان در مساحت ۲۴۳ مترمربع زمین با هزینه ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شه... ادامه
تعمير اداری مقام ولايت بلخ اعمار گرديد
وزارت شهر سازی و اراضی از طريق برنامه تحكيم ثبات، تعمير اداری مقام ولايت بلخ واقع در باغ حضور شهر مزار شریف را اعمار کرده است. اين ساختمان ٥ طبقهیی در مساحت ١٦٥٠ متر مربع با هزینه مالی ٢٧٤ ميليون و ١٨٥ هزار افغانی از وجه انكشافی وزارت شهرسازی و اراضی اعمار شده است. اعمار زیرب... ادامه
تعمیر اداری ریاست صحت عامه ولایت لوگر اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری ریاست صحت عامه ولایت لوگر را به گونه عصری اعمار کرده است. این ساختمان با هزینه 43 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه در 4 منزل با مساحت 496 متر مربع در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر اعمار گردیده است. با اعمار این ساختمان، مشکلات کارمندا... ادامه
تعمیر اداری شورای ولایتی لوگر اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی ساختمان اداری شورای ولایتی لوگر را به گونه عصری اعمار نمود. این ساختمان 14 اتاقه در پل علم، مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد و در مساحت 330 متر مربع در 2 طبقه اعمار شده است. تعمیر جدید اداری شورای ولایتی لوگر، با هزینه 13 میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی از طریق برنامه تح... ادامه
تعمیر کتابخانه محلی پنجشیر اعمار شد
وزارت شهر سازی واراضی تعمیر کتابخانه محلی ولایت پنجشیر را در مساحت 800 مترمربع اعمار کرد. این تعمیر جدید که در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر موقعیت دارد، در یک طبقه با هزینه مجموعی 23 میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار گردیده است. هدف از اعمار ساخت... ادامه
تعمیر پذیرش مقام ولایت بغلان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی کار ساختمان تعمیر پذیرش مقام ولایت بغلان را تکمیل و به بهره‌بردای سپرد. این پروژه متعلق به اداره مستقل ارگان های محلی بوده و از طریق برنامه تحکیم ثبات در مساحت 552 متر مربع زمین در دو طبقه با هزینه مجموعی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی به بهره‌برداری سپرده ش... ادامه
موازی بیش از ۱۷۰ جریب زمین در کابل تصفیه شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۷۰ جریب زمین دولتی در ساحه ده دانای شهر کابل را مورد عمل تصفیه قرار داد. هدف از تصفیه این مساحت زمین اعمار کمپلکس اداری برای دوایر دولتی در ساحه دارالامان کابل می‌باشد. وزارت شهر سازی و اراضی با اعمار کمپلکس اداری برای دوایر دولتی در ساحه دارالام... ادامه
کمپلکس اداری آمریت احصائیه ولایت بغلان اعمار شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیر اداری آمریت احصائیه ولایت بغلان را تکمیل و به بهره‌ برداری سپرده است. این تعمیر اداری در یک طبقه با مساحت ۳۰۷ متر مربع زمین در شهر پلخمری، با هزینه مالی ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از بودجه اداره مرکزی احصائیه تمویل ګردیده است. قابل تذکر است که وزا... ادامه
بیش از ۷ هزار جریب زمین دولتی در بلخ استرداد شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی 7500 جریب زمین دولتی در قریه سر آ سیاب ولسوالی چمتال ولایت بلخ را استرداد کرد. این مساحت زمین مغصوبه دولتی برای چندین سال در تصرف زورمندان محلی قرار داشت و از آن به مقاصد شخصی استفاده می‌شد. وزارت شهر سازی و اراضی در طول پنج سال اخیر؛ ضمن استرداد 500 ه... ادامه
تعمیر ریاست شهر سازی و اراضی لغمان به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی این ساختمان 2 طبقه‌یی را در مساحت 221 متر مربع زمین در شهر مهتر لام، مرکز ولایت لغمان به گونه اساسی و معیاری اعمار نموده است. هزینه مجموعی اعمار ساختمان متذکره 10 میلیون افغانی بوده و از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی تمویل شده است. وزارت شهر سازی و ارا... ادامه
تعمیر آمریت المپیک در نورستان اعمار شد
وزارت شهر سازی واراضی در ادامه اعمار ساختمان ها و تاسیسات ادارات مختلف دولتی، تعمیر اداری آمریت المپیک در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان را به بهره‌برداری سپرد. این ساختمان سه طبقه‌یی در مساحت ۲۴۷ متر مربع زمین در سه طبقه با هزینه مالی 15میلیون و 700 هزار افغانی از وجه انکشافی ... ادامه
تعمیر ریاست امور خارجه ننگرهار اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی، تعمیر ریاست امور خارجه واقع در ناحیه چهارم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را اعمار کرده است. تعمیر ریاست امور خارجه ننگرهار در‌ مساحت 513 متر مربع در سه منزل به شمول اتاق‌های اداری، دارای آشپزخانه، سالون طعام خوری، اتاق کنفرانس‌ها، تحویل‌خانه، دیوا... ادامه
موازی ۳۵۰ جریب زمین برای شهرک معلمین در لوگر انتقال شد
وزارت شهر سازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را در پل علم، مرکز ولایت لوگر به هدف اعمار شهرک معلمین به جانب وزارت معارف انتقال داد. وزارت شهر سازی و اراضی با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات سکتوری و نهادهای متقاضی دولت، روند تطبیق پروژه های انکشافی و عرضه خدمات عام‌المن... ادامه
مسجد عبدالله بن مسعود در ولایت تخار به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهرسازی و اراضی، کارهای ساختمانی مسجد عبدالله بن مسعود واقع در تالقان، مرکز ولایت تخار را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این مسجد در ‌مساحت 416 متر مربع با هزینه شش میلیون و 300 هزار افغانی، در یک منزل در مدت زمان یک سال و چهار ماه تکمیل شد. لازم به ذکر است که وزارت شهرسازی و... ادامه
مسجد دهن آب در ولسوالی ورسج ولایت تخار اعمار شد
وزارت شهر سازی واراضی مسجد دهن آب واقع در ولسوالی ورسج ولایت تخار را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این پروژه که به وزارت ارشاد، حج و اوقاف تعلق داشت، در مساحت ۲۵۶ متر مربع زمین در یک منزل با هزینه مالی ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی به پای... ادامه
تعمير اداری مقام ولايت بلخ اعمار گرديد
وزارت شهرسازی و اراضی از طريق برنامه تحكيم ثبات، تعمير اداری مقام ولايت بلخ واقع در باغ حضور را اعمار کرده است. اين ساختمان ٥ طبقهیی در مساحت ١٦٥٠ متر مربع با هزینه مالی ٢٧٤ ميليون و ١٨٥ هزار افغانی از وجه انكشافی وزارت شهرسازی و اراضی اعمار شده است. اعمار زیربناها و تاسیسات ... ادامه
300 جریب زمین دولتی در سرپل تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۳۰۰ جریب زمین دولتی را در قریه یولتراب ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل تصفیه نمود. قطعه زمین متذکره به منظور تفکیک زمین های دولتی از شخصی و تسهیل روند تطبیق پروژه شهرک اتفاق مورد عمل تصفیه قرار گرفته است. وزارت شهرسازی و اراضی از سال ۱۳۹۲ تا اکنون مواز... ادامه
۵۵۸۸۲۰ منزل غیررسمی هشت شهر کشور سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی با تسریع سروی و ثبت منازل غیر رسمی شهری تحت برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری، به تعداد ۵۵۸ هزار و ۸۲۰ منزل هشت شهر کشور را سروی و ثبت نموده است. از میان رقم فوق، ۳۳۷۰۴۳ منزل در شهر کابل، ۷۲۱۹۳ منزل در شهر مزار شریف، ۶۴۰۰۰ منزل در شهر هرات، ۳۶۱۵۹ منزل در شهر ق... ادامه
کتابخانه ریاست پوهنتون فراه به بهره‌برداری سپرده شد
این ساختمان یک طبقه‌یی به اررش مجموعی 8 میلیون و 800 هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار شده است. قابل ذکر است که وزارت شهر سازی و اراضی هم اکنون کار اعمار 6 پروژه ساختمانی دیگر در بخش های معارف، صحت، تحصیلات عالی و زراعت را نیز زیر کار دارد. وزارت شهر سازی ... ادامه
تعمير اداری رياست کار و امور اجتماعی در پكتيكا اعمار گرديد
وزارت شهرسازی و اراضی تعمير اداری رياست کار و امور اجتماعی در ولايت پكتيكا را اعمار نمود. این تعمیر سه طبقه‌یی در ناحيه چهارم شرنه، مركز ولايت پكتيكا در مساحت ٤٨٦٠ متر مربع با هزینه ۱۸ میلیون و ۶۵۳ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی اعمار ګردیده است. با بهره‌ب... ادامه
کار اعمار ساختمان یک باب کودکستان در فراه آغاز گردید
وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار ساختمان یک باب کودکستان واقع در ناحیه چهارم شهر فراه را آغاز کرد. این ساختمان در دو طبقه در مساحت 400 متر مربع با هزینه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از وجه انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی اعمار می‌گردد. پروژه متذکره مربوط وزارت کار و امور اجتماعی ب... ادامه
موازی ۱۱۰۲۰۳ جریب زمین دولتی در لوگر سروی شد
وزارت شهر سازی واراضی با تسریع روند سروی و ثبت زمین های دولتی موازی 110203 جریب ارضی دولتی در پل علم، مرکز ولایت لوگر وبرخی ولسوالی های این ولایت را سروی کرده است. این مساحت اراضی دولتی در 96 قطعه موقعیت داشته که 106627 آن زمین سفید و 3576 جریب دیگر هم اکنون تحت استفاده دولت قرار دارد. ب... ادامه
دیوار احاطوی کمپلکس اداری ولایت لغمان اعمار گردید
وزارت شهرسازی و اراضی دیوار احاطوی کمپلکس اداری لغمان را از طریق برنامه تحکیم ثبات افغانستان اعمار و مهمانخانه مقام ولایت را ترمیم کرد. این پروژه ساختمانی متعلق به وزارت شهرسازی و اراضی بوده و به ارزش 18 میلیون و 849 هزار و 688 افغانی به پایه اکمال رسیده است. برنامه تحکیم ثبات اف... ادامه
رقم اراضی سروی شده در نیمروز، به ۱۴۶۱۵۱ جریب افزایش یافت
وزارت شهر سازی واراضی در ادامه ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت، موازی 146151 جریب اراضی دولتی در زرنج، مرکز ولایت نیمروز و برخی ولسوالی های این ولایت را از طریق بانک زمین سروی و درج این بانک نموده است. این مساحت زمین در 55 قطعه سروی شده که 131266 جریب آن سفی... ادامه
موازی ۱۹۴۲۸۴ جریب اراضی دولتی در کابل سروی شد
وزرات شهر سازی واراضی به تازه‌گی 194284 جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده در ولایت کابل را سروی و به صورت ابتدایی شامل بانک زمین نموده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در 161 قطعه سروی گردیده، موازی 193984 جریب آن زمین سفید و 300 جریب دیگر را ملکیت های عامه تحت ا... ادامه
دیوار احاطوی سه ولسوالی پنجشیر به بهره برداری سپرده شد
وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار دیوار احاطوی ولسوالی های شتل، رخه و دره ولایت پنجشیر را تکمیل و به بهره برداری سپرد. دیوار احاطوی ولسوالی شتل به طول 265 متر، ولسوالی دره به طول 160 متر و ولسوالی رخه به طول 65 متر به ارزش مجموعی بیش از ۱۸ ملیون و ۵۰۹ هزار افغانی از بودجه انکشاف... ادامه
کمپلکس اداری ولایت لغمان تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است
وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر کمپلکس اداری مقام ولایت لغمان را تکمیل و به بهره‌برداری سپرده است. این کمپلکس اداری در دو طبقه با مساحت ۲۴۲۰ متر مربع زمین با هزینه مالی 30 میلیون و 998 خزار و 200 افغانی در مهترلام، مرکز ولایت لغمان اعمار گردیده است. این پروژه متعلق به اداره مستقل ارگ... ادامه
تعمیر ریاست شهرسازی و اراضی در ولایت کنر اعمار گردید
وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه تحکیم ثبات افغانستان تعمیر ریاست شهرسازی و اراضی ولایت کنر را به ارزش ۱۳.۶۱۱.۹۱۶ ملیون افغانی اعمار و به بهره‌برداری سپرد. این ساختمان در اسعدآباد، مرکز ولایت کنر موقعیت داشته و با مساعت 442 متر مربع زمین در دو منزل دارای 11 اتاق کاری، 2 آشپز... ادامه
تعمیر کنفرانس‌های مقام ولایت خوست به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهر سازی و اراضی تعمیرکنفرانس‌های مقام ولایت خوست را با هزینه مالی 27 میلیون و 952 هزار و 712 افغانی تحت چتر برنامه تحکیم ثبات افغانستان اعمار کرده است. این پروژه مربوط اداره مستقل ارگان‌های محلی بوده و در مساحت 1540 متر مربع با یازده اتاق کاری، یک سالون کنفرانس، 6 آشپزخانه و... ادامه
تعمیر اداری ولسوالی میرامور ولایت دایکندی اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی تحت پوشش برنامه تحکیم ثبات افغانستان، تعمیر اداری ولسوالی میرامور ولایت دایکندی را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این تعمیر اداری که در ۱۱۴۹ متر مربع زمین در دو طبقه ساخته شده، ۱۷ اتاق کاری، یک باب اطاق جلسات، یک آشپزخانه، یک گدام و 9 باب تشناب دارد. این ت... ادامه
ساختمان ریاست انسجام امور کوچی‌ها در ننگرهار به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهرسازی و اراضی ساختمان ریاست انسجام امور کوچی‌ها در ولایت ننگرهار را اعمار و به بهره‌برداری سپرد. این ساختمان ریاست انسجام امور کوچی‌ها در ناحیه دوم شهر جلال آباد موقعیت داشته و در یک طبقه و 3000 متر مربع مساحت با هزینه 13 ملیون و 537 هزار و 364 افغانی اعمار گردیده است. با ا... ادامه
پخته‌کاری پیاده روهای شهر قلعه نو آغاز شد
وزارت شهرسازی واراضی به دوام تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه، سنگ‌ کاری و پخته کاری پیاده‌ روهای ناحیه اول شهر قلعه نو را با مساحت 200 متر مربع آغاز کرده است. این پروژه که در اطراف مستوقیت ولایت بادغیس موقعیت دارد، مبلغ ۳۷۱ هزار افغانی هزینه مالی دارد. با اتمام این پروژه از سوی ... ادامه
ساختمان انستیتیوت اداره و حسابداری در پکتیکا به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهرسازی و اراضی ساختمان انستیتیوت اداره و حسابداری ولایت پکتیکا واقع در شرنه، مرکز این ولایت را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. ساختمان این انستیتیوت اداره و حسابداری در مساحت 792 متر مربع در دو طبقه در طول یک سال با هزینه 18 ملیون و 42567 افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستا... ادامه
کار اعمار دیوار استنادی ولسوالی قادس ولایت بادغیس آغاز شد
وزارت شهر سازی و اراضی کارهای ساخت و ساز دیوار استنادی ولسوالی قادس ولایت بادغیس را آغاز کرد. ساختمان ولسوالی قادس ولایت بادغیس در قریه خارستان موقعیت داشته و با تکمیل کارهای آن، محیط امن کاری فراهم می‌گردد. این پروژه مربوط وزارت فواید عامه بوده و با هزینه مالی 11 ملیون و 900 ه... ادامه
یک مدرسه دینی در ننگرهار به بهره‌برداری سپرده شد
وزارت شهرسازی و اراضی مدرسه دینی مولوی عباس واقع در منطقه ککل باجوړی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار را تکمیل و به بهره‌برداری سپرد. این مدرسه دینی در مساحت ۳۶۶ متر مربع با هزینه ۵ ملیون و ۸۰۰ هزار افغانی در دو طبقه در مدت زمان یک سال تکمیل گردیده است. قابل ذکر است که هم اکنون ۴۲ پر... ادامه
هوتل سه ستاره شهر مزار شریف اعمار گردید
وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار هوتل سه ستاره در شهر مزار شریف را تکمیل کرده و عنقریب به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. این هوتل سه ستار دولتی در مساحت 2000 متر مربع در هشت طبقه با هزینه ۶۰۰ میلیون افغانی در امتداد سرک صفری متصل باغ زنانه موقعیت دارد. این پروژه که به شا... ادامه
سنگ تهداب کمپلکس دارالمعلمین در کاپیسا گذاشته شد
وزارت شهرسازی و اراضی سنگ تهداب کمپلکس دارالمعلمین، تحت نام عبدالصبور فرید در ولایت کاپیسا گذاشته شد. این کمپلکس دارالمعلمین عبدالصبور فرید که در منطقه ریگ روان محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا موقعیت دارد، تا دو سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. این کمپل... ادامه
سنگ تهداب شفاخانه پنجاه بستر در ولایت ننگرهار گذاشته شد
وزارت شهرسازی و اراضی، سنگ تهداب شفاخانه پنچاه بستر واقع در ولسوالی کوټ ولایت ننگرهار را گذاشت. ساختمان این شفاخانه پنجاه بستر در دو طبقه و مساحت ده جریب زمین با هزینه مالی ۵۶ میلیون افغانی تا دو سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. کوټ از جمله ولسوالی‌های ... ادامه
موازی ۲۰۴۸۶ جریب زمین دولتی در کاپیسا سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۲۰۴۸۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت کاپیسا را سروی نموده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در ۱۴۰ قطعه زمین سروی گردیده، موازی ۱۷۹۶۶ جریب زمین سفید و ۲۰۲۵ جریب زمین نیز ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت بوده که در شه... ادامه
بیش از 16 هزار جریب زمین در دایکندی سرسوی شد
وزارت شهر سازی و اراضی به دوام سروی زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت؛ اینبار موازی ۱۶۰۴۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در دایکندی را سروی کرده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در ۹۱ قطعه سروی گردیده، موازی ۱۵۷۵۵. جریب زمین سفید و ۲۹۴ ... ادامه
بانک زمین در ولایت کندز پیشرفت چشمگیری داشته است
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۷۲۴۶۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت کندز، واقع در شمال شرق کشور را سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت موقعیت دارد. از میان رقم فوق ۶۳۸۳۶ جریب زمین سف... ادامه
بیش از ۱۸ هزار جریب زمین دولتی در سمنگان سروی گردید
وزارت شهر سازی و اراضی، تحت پوشش برنامه بانک معلوماتی زمین موازی ۱۸۶۱۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ایبک، مرکز ولایت سمنگان و شماری از ولسوالی‌های این ولایت را سروی کرده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در ۳۱۱ قطعه زمین سروی گردیده، موازی ۱۵۵۲۰ج... ادامه
بیشترین اراضی دولتی در غزنی از طریق بانک زمین سروی شده است
وزارت شهرسازی و اراضی از زمان آغاز عملی کارهای بانک زمین؛ موازی ۱۰۹۰۳۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در غزنی را سروی نموده است. این مساخت زمین در شهر غزنی و چند ولسوالی این ولایت موقعیت داشته و معلومات جمع‌آوری شده شامل دیتابیس ابتداییی بانک زمین نیز گرد... ادامه
پیشرفت کم‌نظیر بانک زمین دولتی در زابل
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۴۰۲۷۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در قلات، مرکز ولایت زابل و شماری از ولسوالی‌های آن ولایت را سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در طول هشت ماه اخیر سروی گردیده و علاوه برآن، به صورت ابتدا... ادامه
موازی ۱۰۲۶۰۳ جریب زمین دولتی در ننگرهار سروی گردید
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۰۲۶۰۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و شماری از و ولسوالی‌های این ولایت را سروی کرده است. از مجموع زمین‌های سروی شده موازی ۹۲۲۳۸ جریب آن قطعات سفید و ۱۰۳۶۵ جریب دیگر زمین‌های است که هم اکنون ت... ادامه
موازی ۹۷۴۴۷ جریب زمین دولتی در پکتیکا سروی شده است
وزارت شهر سازی و اراضی موازی 97447 جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شرنه مرکز ولایت پکتیکا و شماری از ولسوالی‌های این ولایت سروی کرده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در 31 قطعه زمین سروی گردیده، موازی ۹۱۰۹۲ جریب زمین سفید و ۶۳۵۵ جریب دیگر را ملکیت‌های ع... ادامه
کارهای عملی بانک زمین دولتی در خوست ادامه دارد
وزارت شهر سازی و اراضی تا اکنون موازی ۹۸۷۷۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت خوست را از طریق بانک زمین دولتی سروی نموده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت 87492 جریب آن سفید و 11278 جریب دیگر را ملکیت‌های عامه تحت استفاد... ادامه
ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه ولایت بلخ اعمار شد
وزارت شهرسازی و اراضی به ادامه تحقق پروژه‌های عام‌المنفعه، کارهای ساختمانی انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه در ولایت بلخ را تکمیل نموده است. مساحت کُلی این پروژه 3600 مترمربع زمین بوده و در دو طبقه با هزینه مجموعی 15 میلیون و 755 هزار و 750 افغانی به گونه معیاری اعمار گردیده است. پ... ادامه
موازی ۵۷۸۳۹ جریب زمین دولتی در پروان سروی گردید
وزارت شهرسازی و اراضی از زمان آغاز عملی کارهای بانک زمین دولتی موازی ۵۷۸۳۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت پروان را سروی و به صورت ابتدایی درج دیتابیس نیز ساخته است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در ۱۷۷ قطعه سروی گردیده، موازی ۵۲۴۳۳ جریب زم... ادامه
موازی ۶۰۲۷۶ جریب زمین دولتی در بامیان سروی شد
وزارت شهر سازی اراضی موازی ۶۰۲۷۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر بامیان و شماری از ولسوالی‌های این ولایت را سروی و به صورت ابتدایی درج دیتابیس بانک زمین ساخته است. از این مساحت زمین ۲۴۳۷۷۷ جریب زمین سفید و ۳۰۴۰۵۳ جریب زمین تحت استفاده ملکیت های عامه ... ادامه
موازی ۶۶۳۵۵ جریب زمین در هلمند تحت پوشش بانک زمین دولتی آمد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۶۶۳۵۵ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت هلمند را از طریق بانک زمین دولتی سروی نموده است. این مساحت زمین سروی شده در 30 قطعه زمین در لشگرگاه، مرکز هلمند و شماری از ولسوالی‌های این ولایت موقعیت دارد. از این رقم 60 هزار ج... ادامه
موازی ۸۱۳۷۰ جریب زمین دولتی در تخار سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۸۱۳۷۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت توسط تیم بانک زمین دولتی در ولایت تخار را سروی و ثبت نموده است. این مساحت زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۱۰۳ قطعه زمین در تالقان مرکز ولایت تخار و شماری از ولسوالی‌های ... ادامه
موازی ۸۱۱۲۸ جریب زمین دولتی در پکتیا سروی شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۸۱۱۲۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت پکتیا، واقع در جنوب شرق کشور را از طریق بانک زمین دولتی سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در گردیز مرکز پکتیا و چند ولسوالی این ولایت موقعیت دارد. ... ادامه
موازی ۹۲۲۳۴جریب زمین دولتی در جوزجان سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۹۲۲۳۴ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت جوزجان واقع در شمال کشور را سروی نموده است. از مجموع این مساحت زمین دولتی که در ۱۱۱ قطعه سروی گردیده، موازی ۸۹۸۰۷ جریب زمین سفید و ۲۴۲۷جریب زمین نیز ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت ... ادامه
موازی ۹۰۲۰۳ جریب زمین دولتی در لوگر سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۹۰۲۰۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت لوگر را سروی نموده است. این مساحت زمین در ۹۱ قطعه در پل علم، مرکز ولایت لوگر و شماری از ولسوالی‌ها موقعیت داشته که موازی ۸۶۶۲۷ جریب آن سفید و ۳۵۷۶ جریب دیگر هم اکنون تحت استفاده ادا... ادامه
موازی ۱۰۳۹۴۸ اراضی دولتی در هرات سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۰۳۹۴۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در هرات را سروی و به صورت ابتدایی درج دیتابیس ساخته است. از مجموع مساحت فوق که در ۵۹ قطعه سروی شده، ۸۰۱۸۴ جریب سفید و ۲۳۷۶۴ جریب دیگر را ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت تشکیل می‌دهد. وزارت ... ادامه
موازی ۱۱۳۶۲۶ جریب زمین دولتی در سرپل سروی شد
وزارت شهر سازی و اراضی موازی ۱۱۳۶۲۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت سرپل را سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت در شمال کشور موقعیت دارد. از میان رقم فوق ۱۱۲۰۲۴ جریب زمین سفید و ۱۶۰... ادامه
به یک هزار منزل در ساحات غیر رسمی شهر کابل سند ملکیت توزیع شد
محترم محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در محفل با شکوهی که با اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل، شماری از اراکین بلند پایه دولتی و حضور گسترده از شهروندان پایتخت برگزار شده بود، به یک هزار منزل در ساحات غیر رسمی شهر کابل سند ملکیت توزیع نمود. در آغاز ا... ادامه
موازی ۳۳ جریب زمین در هلمند استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۳۳ جریب زمین دولتی در قریه عینک سید آباد واقع در ولسوالی ناوه ولایت هلمند را از تصرف غاصبان زمین بیرون و زمینه استفاده موثر از آن را فراهم ساخته است. تا اکنون با استرداد موازی ۱۱۲۹۱ جریب زمین مغصوبه دولتی در ولایت هلمند، به تعداد بیشتر از ۱۰۰ تن نیز ... ادامه
موازی ۳۰ جریب زمین دولتی در ننگرهار انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی واقع در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار را حسب تقاضای وزارت معارف انتقال داده است. هدف از انتقال این مساحت زمین دولتی به جانب وزارت معارف؛ اعمار تعمیر لیسه مسلکی زراعت می‌باشد. وزارت شهرسازی و اراضی در طول پنج سال اخیر موازی بیشتر از ۵۰۰... ادامه
موازی ۲۵۰ جریب زمین در بلخ از تصرف غاصبان بیرون شد
وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را که در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ موقعیت داشت و برای چندین سال از آن استفاده شخصی صورت می‌گرفت، از تصرف غاصبان زمین بیرون کرد. این مساحت زمین دولتی از سال‌ها به اینسو تحت استفاده شخصی زورمندان محلی قرار داشت. تدوین فصل یازدهم و دو... ادامه
موازی ۶۰ جریب زمین دولتی در کابل استرداد شد
این مساحت زمین دولتی که در قریه قله بست ولسوالی استالف ولایت کابل موقعیت د ارد و از چند سال به این سو تحت غصب قرارداشت، به تازه‌گی از سوی وزارت شهرسازی و اراضی استرداد گردید. این مساحت زمین دولتی برای سال‌ها در تصرف غاصبان زمین قرار داشت و از آن به مقاصد شخصی خویش استفاده می... ادامه
مبلغ ۳۳ ملیون افغانی از برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری جمع‌آوری شد
وزارت شهرسازی و اراضی با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری در شهرهای کابل، قندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، فراه، بامیان و نیلی مبلغ ۳۳ ملیون افغانی را از بابت تحویلی تعرفه‌های سند ملکیت منازل غیررسمی شهری عاید خزانه دولت کرده است. برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری از برن... ادامه
موازی ۴۱۸۵ جریب زمین در هلمند تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۴۱۸۵ جریب زمین دولتی در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند را تحت تصفیه قرار داده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین، تشخیص و تفکیک میان زمین‎‌های دولتی و شخصی و تطبیق برنامه تفصیلی شاروالی لشکرگاه می‌باشد. قابل یادآوریست که در طول پنج سال اخیر بیش از یک ... ادامه
موازی ۴۲۴۵ جریب زمین دولتی در پایتخت استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی به دوام استرداد زمین‌های مغصوبه دولتی به سطح کشور، به تازه‌گی موازی ۴۲۴۵ جریب زمین دولتی نوع سنگ‌زار در قریه چنار ولسوالی خاک جبار ولایت کابل را استرداد کرد. این موازی زمین مغصوبه دولتی برای سال‌ها تحت استفاده شخصی غاصبان زمین قرار داشت. با استرداد ا... ادامه
موازی ۶۳۶ جریب زمین دولتی در هلمند استرداد شد
به دوام مبارزه با پدیده غصب زمین در ولایت هلمند واقع در جنوب غربی کشور، اینبار موازی ۶۳۶ جریب و هفده بسوه زمین استرداد شد. این مساحت زمین دولتی در قریه هزار اسپ ولسوالی ناوه ولایت هلمند موقعیت دارد. وزارت شهرسازی و اراضی در پیوند به غصب این مساحت زمین به تعداد ۷۷ تن را جهت پیگر... ادامه
در رابطه به پروژه خانه‌سازی قاسم آباد جلسه تدویر یافت
جلسه ارزیابی کارهای پروژه خان آقای قاسم آباد با داشتن ۴۰۰۰ واحد مسکونی در ولایت ننگرهار به هدف استقرار عودت کننده‌گان به ریاست جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و اشتراک مسئولان و نماینده‌گان موسسه یو.ان هبیتان تدویر یافت. در آغاز جلسه جلالتمآب جواد ... ادامه
تیم روباتیک دختران با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار کرد
جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در دفتر کارش با اعضای تیم روباتیک دختران افغانستان دیدار کرد و در خصوص چگونگی گسترش همکاری‌های دو جانبه صحبت نمود. جلالتمآب جواد پیکار با ستایش از درخشش و دست‌آوردهای تیم روباتیک دختران افغانستان گفت، وزارت شهرسازی و اراضی... ادامه
جلسه هماهنگی راجع به تطبیق پروژه تنظیم امور زمینداری (ALASP) برگزار شد
پیرامون چگونگی تطبیق پروژه تنظیم امور زمینداری (ALASP) جلسه هماهنگی امروز به ریاست جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و اشتراک روسا مرکزی و نماینده های بانک جهانی جلسه هماهنگی برگزار شد. در آغاز؛ جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی در م... ادامه
۱۱ جریب زمین برای احداث میدان فوتبال در دایکندی انتقال یافت
وزارت شهرسازی و اراضی این مساحت زمین دولتی را که در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی موقعیت دارد، بر اساس تقاضای ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به هدف احداث میدان فوتبال انتقال داده است. هدف از انتقال زمین‌های دولتی به ادارات متقاضی تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه درکشور است. وز... ادامه
موازی ۱۷۵ جریب زمین دولتی در ننگرهار استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۱۷۵ جریب زمین نوع بکر در دشت چورکلی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را استرداد نموده است. از این مساحت زمین دولتی از چندین سال به این سو از سوی غاصبان مورد بهره‌برداری شخصی قرار داشت. در طول پنج سال اخیر موازی بیش از ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی به سطح کشو... ادامه
موازی ۶۶ جریب زمین دولتی در هرات استرداد شد
وزارت شهرسازی و اراضی به ادامه استرداد زمین‌های دولتی ، اینبار موازی ۶۶ جریب زمین دولتی در و لسوالی چشت شریف ولایت هرات را تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این وزارت مصمم است تا با استرداد مجموع زمینهای دولتی به معضل غصب زمین در کشور نقطه پایان بگذارد. اداره اراضی افغانستان در ط... ادامه
موازی۱۴۴ جریب زمین در پایتخت تصفیه شد
وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۱۴۴ جریب زمین واقع درقریه‌های چهارقلبه چهلستون، گذرگاه ، ده قلندر، و ده خدایداد مربوط به ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل را تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین دولتی درساحات متذکره، ایجاد ساحه سبز در اطراف دریای کابل می‌باشد. با تصفیه زمی... ادامه
جلسه ایجاد شهرک‌های کسبه‌کاران تدویر یافت
جلسه‌ای به هدف ایجاد شهرک‌ها و محل‌های با ثبات کار برای کسبه‌کاران در ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و کندز تحت نظر جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تدویر یافت. در آغاز جلسه محترم محمد حسن سپاهی، رئیس اتحادیه ملی کسبه‌کاران، با بر شمردن مشکلات پنج ... ادامه
یک کتابخانه در ولایت پکتیکا به بهره‌برداری سپرده شد
ساختمان یک کتابخانه در ولایت پکتیکا واقع در جنوب شرق کشور به بهره‌برداری سپرده شد. این کتابخانه در شرنه، مرکز ولایت پکتیکا موقعیت داشته و تمامی امور ساختمان سازی آن تحت نظر وزارت شهرسازی و اراضی انجام شده است. این کتابخانه به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا تعلق داشته و پ... ادامه
۸۵ درصد کارهای ساختمان سازی تعمیر اداری صحت عامه در کنر تکمیل شد
کارهای ساختمان سازی تعمیر اداری صحت عامه در اسعدآباد، مرکز ولایت کنر با تکمیل ۸۵ درصد مجموع کارها، همچنان به سرعت در حال جریان است. این تعمیر اداری صحت عامه در منطقه فیاض کمپ شهر اسعدآباد موقعیت داشته که با تکمیل آن، مشکلات موجود از ناحیه کمبود امکانات رفع خواهد شد. امور ساخت... ادامه
چهار پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد
پروژه انکشافی تعمیر اداری ریاست شهرسازی و اراضی، تعمیر اداری ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و دو سالون اجتماعی در چاریکار، مرکز ولایت پروان به ارزش مجموعی ۶۷ ملیون افغانی از طریق برنامه تحکیم ثبات به بهره‌برداری سپرده شد. در مراسم بهره‌برداری این چهار پروژه انکشافی؛ ... ادامه
رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار کرد
محترمه منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار، ابتدا محترمه منیژه وافق راجع به وضعیت سکتور خصوصی به ویژه فعالیت‌ها و دست‌آوردهای زنان متشبث در کشور معلومات داد و نقش آنان را... ادامه
سفیر هندوستان مقیم کابل با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی ملاقات کرد
محترم وینای کمار، سفیر هندوستان مقیم کابل با جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار، ابتدا سفیر هندوستان از روابط حسنه و دیرینه دو کشور به نیکی یادآوری نمود و از تحقق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در عرصه‌های معارف، زراعت، صحت،... ادامه
کارهای پروژه اعمار واحدهای مسکونی قابل استطاعت به کمک چین در کابل بررسی شد
جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در دفتر کارش با محترم مینگ لی، مسوول کمک‌های خارجی وزارت تجارت چین و کارمندان سفارت آن کشور مقیم افغانستان، پیشرفت‌های کاری پروژه اعمار مسکن قابل استطاعت در ساحه دارالامان شهر کابل با کمک بلاعوض کشور چین را بررسی نمود. ابت... ادامه
جلسه‌ بررسی طرح پارک صنایع سبز تدویر یافت
حسب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان در نشست اخیر شورای عالی توسعه شهری، جلسه‌ای به منظور بحث و ارزیابی طرح پارک صنعتی صنایع سبز تحت نظر محترم جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و اشتراک محترم محمد قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه، محترم انجنیر محمد امین کریم مشا... ادامه
مسوول ارشد اسکان بشری یوان هبیتات در آسیا با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار کرد
سرینیواس پاپوری، مسوول ارشد اسکان بشری یو ان هبیتات در آسیا با جلالتمآب جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار و گفتگو نمود. در این نشست، ابتدا آقای پاپوری از توجه جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی در راستای تطبیق موثر برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری و ... ادامه
۲۵ جریب زمین در غور استرداد شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۲۵ جریب زمین دولتی در ولایت غور را از تصرف غاصبان زمین بیرون کرده است. این مساحت زمین دولتی در فیروزکوه ولایت غور موقعیت دارد و برای چندین سال به اهداف شخصی تحت استفاده غاصبان قرار داشت. اداره اراضی افغانستان در طول پنج سال اخیر موازی بیش از ۵۰۰ هز... ادامه
۳۲۳ جریب زمین دولتی در زابل انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان موازی ۳۲۳ جریب زمین دولتی در قلات، مرکز ولایت زابل را جهت اعمار تاسیسات احاطه پوهنتون به جانب وزارت تحصیلات عالی انتقال داده است. اداره اراضی افغانستان با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات متقاضی، رهگشای تطبیق پروژه‌های مختلف ملی، اقتصادی، عام‌... ادامه
۳۲۲۵۸۰ منزل غیررسمی شهر کابل سروی شد
اداره اراضی افغانستان به تعداد ۳۲۲۵۸۰ منزل غیررسمی شهر کابل را تحت برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری سروی و ثبت نموده است. این شمار منازل مسکونی در ساحات غیررسمی شهری پانزده پایتخت موقعیت دارد. مرحله اول برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری علاوه بر شهر کابل، در شهرهای هرات، قندهار، ف... ادامه
ورکشاپ در خصوص چگونگی استملاک اراضی شخصی در امتداد پروژه تاپی برگزار شد
ورکشاپ دو روزه در خصوص چگونگی استملاک اراضی شخصی در مسیر پروژه پایپ لاین تاپی تحت ریاست جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزیر شهر سازی و اراضی در مقر این وزارت با اشتراک محترم اجمل احمدی نماینده خاص ریاست جمهوری در امور مالی و بانکی ، مسول پروژه تاپی در افغانستان، نماینده گان کمپنی... ادامه
کابینه یک سلسله پیشنهادات انتقال زمین را تائید کرد
جلسه کابینه مورخ چهاردهم قوس سال جاری خورشیدی به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب محمد اشرف غنی ۱۹ مورد انتقال زمین به ادارات متقاضی دولت را مورد تائید قرار داد. در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری تدویر یافته بود، جلالتمآب جواد پیکار سرپرست وزارت شهر... ادامه
موازی ۷۹۸۷۳ جریب زمین دولتی در فاریاب سروی شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۷۹۸۷۳ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت در ولایت فاریاب، واقع در شمال کشور را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت در میمنه، مرکز فاریاب و چند ولسوالی این ولایت موقعیت دارد. از میان رقم فوق، ۶۰۳۷۲ جر... ادامه
۷۳ جریب زمین شخصی در مسیر فاز اول سرک حلقوی کابل تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان به دوام راهگشایی برای تطبیق پروژه‌های مختلف به سطح کشور، اینبار موازی ۷۳ جریب زمین شخصی فاز اول سرک حلقوی کابل را تحت تصفیه قرار داده است. اداره اراضی افغانستان با توجه به ارزش اقتصادی سرک حلقوی کابل در نظر دارد که با ختم کارهای تصفیه فاز اول سرک حلقوی پ... ادامه
موازی ۱۳۶۱۰۸ جریب زمین دولتی در نیمروز سروی شد
اداره اراضی افغانستان در طول هشت ماه اخیر موازی ۱۳۶۱۰۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت نیمروز را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۶۰ قطعه زمین سروی گردیده است. از میان رقم زمین‌های سروی شده، موازی ۱۲۱۲۶۶ حر... ادامه
موازی دو جریب زمین در سمنگان انتقال شد
اداره اراضی افغانستان موازی دو جریب زمین دولتی در ولایت سمنگان واقع در شمال کشور را حسب تقاضای د افغانستان برشنا شرکت به منظور اعمار تعمیر اداری انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی در ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان موقعیت داشته و با اعمار تعمیر یادشده، مشکلات موجود از نا... ادامه
۵۸۸ جریب زمین برای شهرک شاه‌مشرب انتقال شد
اداره اراضی افغانستان با تعهدی که در عرصه زمینه‌سازی برای تطبیق پالیسی‌ها، پلان‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف ملی، انکشافی، اقتصادی و عام‌المنفعه در کشور دارد، اینبار موازی ۵۸۸ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای اداره ارگان‌های محلی در ولایت جوزجان انتقال داده است. هدف ا... ادامه
شورای عالی توسعه شهری طرح اعمار پارک ملی سرخکان در لغمان را تصویب کرد
در جلسه شورای عالی توسعه شهری به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب محمد اشرف غنی، روی طرح اعمار پارک ملی در سرخکان ولایت لغمان، مسوده نهایی ماستر پلان شهری هرات و احداث پارک صنعتی صنایع سبز را مورد بحث قرار داد. در این جلسه که در قصر چهارچنار دایر گردیده بود، ابتد... ادامه
کارهای بانک زمین در قندهار گسترش یافته است
اداره اراضی افغانستان از زمان آغاز کارهای عملی بانک زمین در ولایت قندهار، تا اکنون موازی ۷۰۰۷۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۱۲۰ قطعه سروی شده است. از میان این رقم، ۸۰... ادامه
موازی ۵۸۲ جریب زمین در نیمروز استرداد شد
این مساحت زمین دولتی که در زرنج، مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد، از چندین سال به اینسو تحت استفاده شخصی غاصبان زمین قرار داشت و اخیراً از سوی اداره اراضی افغانستان ضمن استرداد زمینه استفاده موثر از آن نیز فراهم گردیده است. اداره اراضی افغانستان در طول پنج سال اخیر موازی بیش ا... ادامه
۴۶۵۹ جریب زمین دولتی برای سرک حلقوی کابل تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۴۶۵۹ جریب زمین دولتی شامل فاز نخست مسیر سرک حلقوی کابل را جهت تسریع روند تطبیق این پروژه تحت عمل تصفیه قرار داده است. سرک حلقوی کابل طبق دیزاین طرح شده ۱۰۷ کیلومتر طول و ۱۰۰ متر عرض داشته و یکی از پروژه‌های عام‌المنفعه بزرگ به سطح پایتخت شمرده می‌... ادامه
موازی ۲۱۳۱۰ جریب زمین در میدان وردک سروی شد
گروه کاری بانک زمین دولتی در ولایت میدان وردک تا اکنون موازی ۲۱۳۱۰ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی کرده است. از میان رقم فوق، ۱۶۱۰ جریب زمین هم اکنون مورد استفاده ادارت مختلف دولتی قرار داشته و موازی ۱۹۷۰۰ جریب دیگر را اراضی سفید تشکیل می... ادامه
جلالتمآب جواد پیکار به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی آغاز به کار کرد
جلالتمآب جواد پیکار در مراسمی که در مقر وزارت شهر سازی و اراضی با اشتراک قانونپوه جلالتمآب سرور دانش معاون دوم ریاست ج.ا.ا، اعضای محترم کابینه و شوراهای اراضی، آب و محیط زیست و توسعه شهری، رهبری و نماینده‌های مردم در مجلسین شورای ملی، متنفذین قومی، روسا و نماینده‌های ارشد اد... ادامه
۳۲۲۵۸۰ منزل غیررسمی شهر کابل سروی و ثبت شد
اداره اراضی افغانستان تحت برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری به تعداد ۳۲۲۵۸۰ منزل غیررسمی شهر کابل را سروی و ثبت کرده است. برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری که هدف اساسی آن مصئون سازی ملکیت‌های غیررسمی شهرها می‌باشد، هم اکنون در کنار کابل در شهرهای مزار شریف، هرات، جلال آباد، بامیا... ادامه
۷۹۷۵۰ جریب زمین دولتی در بغلان تحت پوشش بانک زمین قرار گرفت
اداره اراضی افغانستان تا اکنون موازی ۷۹۷۵۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت بغلان واقع در شمال کشور را ضمن سروی از طریق بانک زمین، به گونه ابتدایی ثبت کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ۹۵ قطعه زمین سروی شده اس... ادامه
۲۹۱۶۷ جریب زمین برای پروژه مس عینک انتقال شده است
اداره اراضی افغانستان موازی ۲۹۱۶۷ جریب زمین دولتی را حسب تقاضای وزارت معادن و پطرولیم به هدف تسهیل روند عملی سازی پروژه استخراج معدن مس عینک انتقال داده است. معدن مس عینک در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر موقعیت دارد. از این مساحت زمین که از سوی اداره اراضی افغانستان به جانب وز... ادامه
از مجموع اراضی دولتی، بیشترین زمین در پایتخت سروی شده است
اداره اراضی افغانستان از ماه حمل سال جاری خورشیدی به اینسو تا اکنون موازی ۱۸۰۸۴۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در کابل را از طریق بانک زمین سروی کرده است. این مساحت زمین در ۱۴۸ قطعه زمین موقعیت داشته که از این جمله ۱۸۰۵۴۰ جریب سفید بوده و ۳۰۰ جریب دی... ادامه
محترم جواد پیکار با رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدار کرد
محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ، رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل در مقر آن نهاد اکادمیک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که شماری از رؤسای مرکزی اداره اراضی افغانستان، برخی اساتید پوهنتون پولی تخنیک کابل، رئیس عمومی (... ادامه
۱۵۰ فارغ دوره آموزشی جیوماتیک تصدیق نامه های فراغت دریافت کردند
به تعداد ۱۵۰ فارع دوره ‌های آموزشی حوزه جیوماتیک که بر بنیاد قرارداد میان اداره اراضی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک آموزش دیده اند، در مراسمی به میزبانی پوهنتون متذکره سند فراغت خویش را دریافت کردند. ابتدا محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ، رئیس عمومی پولی تخنیک کا... ادامه
جلسه‌ای برای سرمایه‌گذاری بر انرژی آفتابی تدویر یافت
محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان در دفتر کارش با دیرک سومر یکی از مسولان ارشد (IFC) سازمان مالی بانک جهانی در کابل ملاقات کرد. رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با اشاره به تجارب گذشته گفت، اداره اراضی افغانستان آماده است تا زمین‌ های مناسب برای سرمایه‌گذاری ... ادامه
موازی ۱۰۰ جریب زمین در غور استرداد شد
اداره اراضی افغانستان اخیراْ موازی ۱۰۰ جریب زمین دولتی در شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور را به هدف حاکمیت قانون، پایان دادن به معضل غصب و استفاده موثر استرداد کرده است. اداره اراضی افغانستان منحیث بدنه فعال نظام جمهوری اسلامی افغانستان به استرداد تمامی زمین‌های مغصوبه... ادامه
موازی ۴۶ جریب زمین در بدخشان استرداد شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۴۶ جریب زمین دولتی واقع در فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان را از تصرف غاصبان بیرون ساخته است. این مساحت زمین دولتی برای چندین سال در تصرف غاصبان قرار داشت و به تازه‌گی پس از استرداد زمینه استفاده موثر از آن فراهم گردید. هدف از استرداد زمین‌های دولتی، ... ادامه
۳۴۹۴۱ منزل غیررسمی شهر قندهار ثبت شد
اداره اراضی افغانستان با نظرداشت مزیت برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری، تطبیق این برنامه در شهر قندهار را با سروی و ثبت ۳۴۹۴۱ منزل ساحات غیررسمی این شهر سرعت بخشیده است. برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری هم اکنون در کنار قندهار در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، فراه، بام... ادامه
۵۳۴۸۲۶ منزل در ۸ شهر سروی و ثبت شد
اداره اراضی افغانستان به تعداد ۵۳۴۸۲۶ منزل در شهر های کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد، فراه، بامیان و نیلی را تحت برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری سروی و ثبت نموده است. ثبت ساحات غیر رسمی شهری، از برنامه های مهم وکلیدی اداره اراضی افغانستان بوده که از این طریق مصئونیت ا... ادامه
موازی ۳۹۵ جریب زمین در سمنگان تصفیه شد
این مساحت زمین دولتی که در ولسوالی های خُرم و دره صوف ولایت سمنگان موقعیت دارد، به هدف ساخت ذخیره آب برای کشت و زراعت اهالی منطقه تحت تصفیه قرار گرفت. عمل تصفیه زمین، راهگشای تطبیق پروژه ‌های ملی، انکشافی، اقتصادی، عام‌المنفعه و پروژه‌های خورد و بزرگ دیگر است. اداره اراضی ا... ادامه
موازی ۶۷۶۵۳ جریب زمین در لوگر سروی شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۶۷۶۵۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت لوگر واقع در همسایگی پایتخت را سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در پل علم، مرکز ولایت لوگر و شماری از ولسوالی‌های این ولایت موقعیت دارد. هدف ا... ادامه
موازی ۳۴۴۵۰ جریب زمین دولتی در هلمند سروی شد
اداره اراضی افغانستان تا اکنون موازی ۳۴۴۵۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در هلمند را از طریق بانک زمین دولتی سروی و شامل دیتابیس ابتدایی ساخته است. از میان این رقم زمین‌های سروی شده، بخشی آن را زمین‌های سفید تشکیل داده و باقی همین حالا تحت استفاده ادارات... ادامه
موازی ۳۰ جریب زمین در بلخ استراد شد
این مساحت زمین دولتی که در ولسوالی بلخ ولایت بلخ موقعیت دارد، از چندین سا ل به اینسو در تصرف زورمندان محلی قرار داشت و اخیراً با استرداد زمینه استفاده موثر از آن فراهم گردید. اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ تا اکنون موازی بیش از ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی در سراسر کشور را استر... ادامه
اراضی وسیع دولتی در کاپیسا سروی شد
اداره اراضی افغانستان از مجموع اراضی دولتی در ولایت کاپیسا، موازی ۱۱۶۴۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را از طریق بانک زمین دولتی سروی و به صورت ابتدایی ثبت کرده است. این مساحت زمین که بخشی آن سفید و باقی تحت استفاده دولت است، در محمود راقی، مرکز ولایت کاپی... ادامه
موازی ۶۱۵۳۷ جریب زمین در فاریاب سروی شد
اداره اراضی افغانستان تا اکنون موازی ۶۱۵۳۷ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت فاریاب واقع در شمال کشور را ضمن سروی شامل دیتابیس ابتدایی نیز ساخته است. این مساحت زمین در میمنه، مرکز ولایت فاریاب و همچنان شماری از ولسوالی‌های این ولایت موقعیت دارد. اد... ادامه
موازی ۸۵ جریب زمین در کابل استرداد شد
اداره اراضی افغانستان به دوام مبارزه با غصب زمین، اینبار موازی ۸۵ جریب زمین دولتی واقع در قریه ده یعقوب ولسوالی شکردره پایتخت را استرداد کرد. تدوین فصل یازدهم و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری و تسجیل احکام جدید جرم انگاری عمل غصب زمین به منظور تصریح چگونگی برخورد با غاصبا... ادامه
موازی ۱۲۷۵۳۵ جریب زمین در بلخ سروی شد
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک زمین دولتی در ولایت بلخ، تا اکنون در مجموع موازی ۱۲۷۵۳۵ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در این ولایت سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی در مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و همچنان چند ولسوالی این ولایت سروی گردیده است. ... ادامه
موازی ۱۹ جریب زمین در بدخشان استردادشد
اداره اراضی افغانستان موازی ۱۹ جریب زمین در ولایت بدخشان را استرداد کرد. این مساحت زمین دولتی در قریه کاسه فروشی شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان موقعیت داشته و برای مدت زیادی از آن استفاده شخصی صورت می‌گرفت. اسنرداد زمین‌های مغصوبه دولتی، از فعالیت‌های اداره اراضی افغانست... ادامه
موازی ۴۱۴۱۲ جریب زمین در ننگرهار سروی شد
اداره اراضی افغانستان از ماه حمل سال جاری میلادی تا اکنون در مجموع موازی ۴۱۴۱۲ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت ننگرهار را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در جلال آباد، مرکز ننگرهار و برخی ولسوالی‌های این ولای... ادامه
موازی ۶۱ جریب زمین در کنر تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۶۱ جریب زمین در ولسوالی وټه‌پور ولایت کنر را تحت تصفیه قرار داد. هدف از تصفیه این مساحت زمین دولتی، تطبیق پروژه بند برق مناگی می‌باشد. با تصفیه زمین، تفکیک واضح میان زمین‌های دولتی و شخصی به میان آمده و منازعات املاکی کاهش می‌یابد. اداره اراضی ا... ادامه
۱۵ جریب زمین در کندز انتقال شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۱۵ جریب زمین دولتی واقع در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را انتقال داد. هدف از انتقال این مساحت زمین دولتی به د افغانستان برشنا شرکت، اعمار سب استیشن برق در این ولسوالی می‌باشد. اداره اراضی افغانستان به خاطر بسترسازی به تطبیق پروژه‌های دولتی و مش... ادامه
موازی۲۰۰۰ جریب زمین در بادغیس استرداد شد
این مساحت زمین دولتی که در ولسوالی قلعه نو ولایت بادغیس موقعیت داشته و از چندین سال به اینسو در تصرف غاصبین قرار د اشت، از سوی اداره اراضی افغانستان استرداد گردید. اداره اراضی ا فغانستان متعهد است که با استرداد زمین‌های دولتی از تصرف غاصبان زمین، به معضل غصب در کشور پایان دهد... ادامه
۵۸ جریب زمین در پروان تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۵۸ جریب زمین دولتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان را تحت تصفیه قرار داد. هدف از تصفیه این مساحت زمین، بسترسازی برای تطبیق پروژه برق حرارتی در این ولسوالی ولایت پروان می‌باشد. عمل تصفیه زمین راهگشای تطبیق پروژه‌های ملی، انکشافی، اقتصادی، عام... ادامه
۲۴۰۰ جریب زمین در ننگرهار استرداد شد
اداره اراضی افغانستان این مساحت زمین دولتی واقع در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را که از دیری به اینسو در تصرف غاصبان و زورمندان محلی قرار داشت، استرداد کرده است. لازم به یاد آوریست که غصب زمین درکشور یک معضل جدی و در بسا موارد مانع سر راه تطبیق برنامه‌های حکومت بودو اداره ار... ادامه
۱۰ جریب زمین در هرات برای لیسه و لیلیه کوچی‌ها انتقال یافت
این مساحت زمین دولتی که در شهر هرات موقعیت داشته، حسب تقاضای ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها انتقال شده است. اداره اراضی افغانستان با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات سکتوری و نهادهای متقاضی دولت، روند تطبیق پروژه‌های انکشافی و عرضه خدمات عام‌المنفعه را تسریع ... ادامه
۱۸۰۰ متر مربع زمین مغصوبه در بادغیس استرداد شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۱۸۰۰ جریب زمین دولتی در بادغیس، واقع در جنوب غرب کشور را از تصرف غاصبان بیرون ساخت. این هژده بسوه زمین دولتی در قلعه نو، مرکز این ولایت موقعیت داشته و برای سال‌ها توسط یک غاصب بهره‌برداری شخصی می‌شد. اداره اراضی افغانستان باور دارد که پدیده غصب ب... ادامه
۷۷۶۱۳ جریب زمین دولتی در خوست سروی شد
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک زمین دولتی موازی ۷۷۶۱۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت خوست را سروی کرده است. این مساحت زمین در مرکز و چند ولسوالی خوست سروی گردیده است. معلوم ساختن رقم دقیق زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت و زمی... ادامه
موازی ۳۹۷۴۸ جریب زمین دولتی در پروان سروی شد
تیم بانک زمین دولتی در ولایت پروان، در جریان کمتر از هشت ماه اخیر موازی ۳۹۷۴۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در چاریکار مرکز ولایت پروان و ولسوالی‌های بگراک، کوه صافی، ج... ادامه
موازی ۶۳۶ جریب زمین در هلمند استرداد شد
اداره اراضی افغانستان به دوام مبارزه با غصب، اینبار موازی ۶۳۶ جریب زمین دولتی واقع در قریه هزار اسپ در ولسوالی ناوه ولایت هلمند را استرداد کرد. اداره اراضی افغانستان همچنان در پیوند به غصب این مساحت زمین دولتی، ۷۷ تن را جهت تعقیب عدلی و قضایی به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی ک... ادامه
موازی ۵۰ جریب زمین برای شهرک معلمین در بامیان انتقال شد
اداره اراضی افغانستان چنانچه از سال‌ها به اینسو نقش راهگشای تطبیق پروژه‌های مختلف در بامیان را داشته است، اینبار موازی ۵۰ جریب زمین دولتی را به هدف اعمار شهرک برای معلمین به جانب اداره متقاضی انتقال داده است. این مساحت زمین دولتی در منطقه نمازگاه ولسوالی سیغان ... ادامه
۳۱۵۲۹۸ منزل غیررسمی شهر کابل سروی و ثبت شد
اداره اراضی افغانستان تحت برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری تا اکنون به تعداد ۳۱۵۲۹۸ منزل را در ساحات غیررسمی شهر کابل سروی و ثبت کرده است. این تعداد منازل رهایشی در ساحات غیررسمی هفده ناحیه شهر پایتخت موقعیت دارد. برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری به هدف مصئونیت ملکیت‌ها، محو تبعی... ادامه
موازی ۱۰۳۴۲۰ جریب زمین در سرپل سروی شد
اداره اراضی افغانستان در جریان هفت ماه اخیر موازی ۱۰۳۴۲۰ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت سرپل واقع در شمال کشور را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در مرکز ولایت سرپل و چند ولسوالی این ولایت موقعیت ... ادامه
موازی ۷ جریب زمین در بادغیس استرداد شد
اداره اراضی افغانستان به دوام مبارزه با پدیده غصب، موازی ۷ جریب زمین دولتی در ولایت بادغیس را استرداد کرد. این مساحت زمین در قریه چشمه جد واقع در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس موقعیت دارد و برای سال‌ها تحت استفاده شخصی قرار داشت. اداره اراضی افغانستان غصب را یک پدیده شوم دانسته و... ادامه
موازی ۵۸۰۳۱ جریب زمین در کندهار سروی شد
تیم بانک زمین اداره اراضی افغانستان در ولایت کندهار از زمان آغاز کارهای عملی تا اکنون موازی ۵۸۰۳۱ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را ضمن سروی، شامل دیتابیس ابتدایی نیز ساخته است. این مساخت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر کندهار و چند ول... ادامه
بیش از ۱۴ جریب زمین در پکتیا انتقال شد
اداره اراضی افغانستان منحیث یگانه اداره تنظیم امور زمینداری در کشور، ۱۴ اعشاریه ۱۳ بسوه زمین دولتی را به هدف اعمار ساختمان رادیو تلویزیون ملی انتقال داد. این مساحت زمین در گردیز، مرکز ولایت پکتیا موقعیت دارد. با اعمار ساختمان رادیو تلویزیون ملی بر این مساعت زمین انتقال یاف... ادامه
روند توزیع سندملکیت در بامیان رسماْ افتتاح شد
در مراسمی که به همین منظور با اشتراک هزاران تن از باشنده‌گان بامیان برگزار شده بود، جلالتمآب رئیس جمهور کشور، روند توزیع سندملکیت به ساحات غیررسمی این شهر را رسماً افتتاح کرد. ابتدا محترم جواد پیکار، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان تطبیق برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری را گ... ادامه
به ۵۰۰ منزل غیررسمی شهر نیلی سند ملکیت توزیع شد
جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در محفلی که با حضور هزاران شهروند نیلی، مرکز دایکندی و اراکین بلند پایه دولت برگزار شده بود، به ساکنین ۵۰۰ منزل در ساحات غیر رسمی این شهر سند ملکیت توزیع نمود. در این مراسم، ابتدا محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره ارا... ادامه
موازی ۳۲ جریب زمین در هلمند استرداد شد
اداره اراضی در دوام مبارزه در برابر پدیده غصب در کشور، اینبار موازی ۳۲ جریب زمین دولتی واقع در بازار شرقی، در لشکرگاه مرکز هلمند را که برای سال‌های تحت استفاده شخصی غاصبین قرار داشت، استرداد کرد. با استرداد این مساحت زمین که برای سال‌ها در اختیار غاصبین قرار داشت، زمینه است... ادامه
موازی ۱۱۵۵۹۹ زمین دولتی در بلخ سروی شد
اداره اراضی افغانستان در ادامه سروی و ثبت زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت از طریق بانک زمین دولتی، موازی ۱۱۵۵۹۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در بلخ را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر مزار شر... ادامه
تفاهمنامه استقرار موقت بیجا‌شده‌گان ناشی از حوادث طبیعی امضا شد
تفاهمنامه واگذاری زمین دولتی برای استقرار موقت بیجاشده‌گان ناشی از حوادث طبیعی میان محترم جواد پیکار، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان و محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده‌گان طی مراسمی در مقر وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث به امضا رسید. ... ادامه
موازی ۲۴۵۵ جریب زمین برای تطبیق پلان تفصیلی شهر بامیان تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان منحیث یگانه اداره تنظیم امور زمینداری کشور، در مجموع موازی ۲۴۵۵ اعشاریه ۳۸ جریب زمین در شهر بامیان را تصفیه کرده است. بر این مساحت زمین تصفیه شده در شهر برنامه‌های مختلف تحت چتر پلان تفصیلی در شهر بامیان تصفیه گردیده است. اداره اراضی ... ادامه
موازی ۵۳۱۶۴ جریب زمین دولتی پکتیکا سروی شد
گروه کاری تیم بانک زمین دولتی اداره اراضی افغانستان در ولایت پکتیکا، در طول هفت ماه اخیر موازی ۵۳۱۶۴ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در شرنه، مرکز پکتیکا و ولسوالی‌های ای... ادامه
موازی ۵۸ جریب زمین برای اعمار بند در بادغیس تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان در ادامه راهگشایی برای تطبیق پروژه‌های مختلف دولتی از طریق عمل تصفیه، اینبار موازی ۵۸ جریب زمین را در بادغیس تصفیه کرد. این مساحت زمین در ولسوالی قادس ولایت بادغیس موقعیت داشته و هدف از تصفیه آن اعمار بند قادرآباد است. تصفیه عملی است که با انجام آ... ادامه
کارهای بانک زمین دولتی در بامیان ادامه دارد
اداره اراضی افغانستان تا اکنون موازی ۲۴۰۸۵ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت واقع در ولایت بامیان را از طریق بانک زمین دولتی سروی کرده و این روند همچنان ادامه دارد. از میان این رقم، موازی ۱۳۵۶ جریب زمین هم اکنون مورد استفاده دولت قرار داشته و ۲۲۷۲۹ جریب دیگر ر... ادامه
موازی ۸۰ جریب زمین برای سب استیشن برق در غزنی انتقال شد
اداره اراضی افغانستان این مساحت زمین دولتی را که در ولسوالی مقر ولایت غزنی موقعیت دارد، براساس تقاضای د افغانستان برشنا شرکت به هدف اعمار سبب استیشن برق انتقال داده است. اداره اراضی افغانستان با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات سکتوری و متقاضی دولت، روند تطبیق پروژه... ادامه
موازی ۳۱۵۳۴ جریب زمین دولتی در خوست سروی شد
اداره اراضی افغانستان از زمان آغاز کارهای بانک زمین دولتی، موازی ۳۱۵۳۴ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت خوست واقع در جنوب شرق کشور را سروی کرده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در مرکز ولایت خوست و چند ولسوالی این ولایت مو... ادامه
موازی ۷۴ جریب زمین در سمنگان تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۷۴ جریب زمین دولتی را در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان تحت تصفیه قرار داد. هدف از تصفیه این مساحت زمین دولتی، تطبیق ماستر پلان شهر ایبک می‌باشد. اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ تا حال در مجموع ۱۲۰۸۴۳۲ جریب زمین را مورد تصفیه قرار داده که از ا... ادامه
بیش از ۱۰۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت لوگر تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان ، موازی ۱۰۰۵ جریب زمین دولتی را در ولایت لوگر تحت تصفیه قرار داده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین دولتی در ولسوالی خوشی ولایت لوگر اعمار شهرک رهایشی می‌باشد. تصفیه زمین یکی از بخش های مهم و کلیدی اداره اراضی افغانستان است که معمولاً برای تفکیک زمین‌ها... ادامه
بیش از ۷۰ هزار منزل درساحات غیر رسمی شهر مزار شریف ثبت شد
اداره اراضی افغانستان، تحت برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری توانسته است از جمله ۱۰ ناحیه شهری مزار شریف در ۶ ناحیه آن ۷۰۳۹۸ منزل را ثبت نماید. برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری که یک هدف آن مصونیت ملکیت می باشد، هم اکنون در کنار مزار شریف ، در کابل،هرات، جلال آباد، بامیان، قندهار... ادامه
۱۵ جریب زمین برای اعمار شفاخانه اطفال در هرات انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان به دوام انتقال زمین‌های دولتی و ایجاد بستر مناسب در جهت تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی وعام‌المنفعه، اینبار موازی ۱۵ جریب زمین واقع در ولسوالی انجیل ولایت هرات راحسب تقاضای وزارت صحت عامه به هدف اعمار شفاخانه اطفال انتقال داده است. اداره اراضی افغانست... ادامه
انتقال ۵۰۰ جریب زمین دولتی برای ایجاد پارک تفریحی در ولایت فراه
پیشنهاد انتقال ۵۰۰ جریب زمین دولتی برای ایجاد پارک تفریحی در ولایت فراه که از سوی رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان درجلسه کابینه مورخ ۱۱ میزان سال جاری ارائه شد از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور منظور گردید. این مساحت زمین در مرکز ولایت فراهم موقعیت داشته و قرار است به منظور ا... ادامه
انتقال ۲۰ جریب زمین دولتی برای اعمار زندان در ولایت غزنی
در جلسه کابینه مورخ ۱۱ میزان سال روان، رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیشنهاد انتقال ۲۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی را منظور کرد. این مساحت زمین در حومه شهر غزنی موقعیت داشته که برای اعمار زندان در آن ولایت انتقال خواهد یافت. اداره اراضی افغانستان طی سال های اخیر بیش از ۲۴۷ ه... ادامه
۵۲۲۰۸۱ منزل در ساحات غیررسمی هشت شهر سروی و ثبت شد
این رقم در برگیرنده سروی و ثبت ۳۰۳۴۱۷ منزل در شهر کابل،۶۴۰۰۰ منزل در شهر هرات، ۷۰۷۹۷ منزل در شهر مزار شریف،۳۴۶۰۰ منزل در شهر قندهار، ۱۷۹۱۲ منزل در شهر جلال آباد، ۱۲۰۱۴ منزل در شهر فراه،۱۲۳۴۶ منزل در شهر بامیان و ۶۹۹۵ منزل هم در ساحات غیررسمی شهر نیلی می‌باشد. با تطبیق برنامه ... ادامه
موازی ۲۰ جریب زمین در بدخشان استرداد شد
اداره اراضی افغانستان این مساحت زمین دولتی را که از چندین سال به اینسو در تصرف غاصبان زمین در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان قرار داشت، استرداد کرد. ادارۀ اراضی ا فغانستان مصم است که با استرداد زمین‌های دولتی از نزد غاصبان، به معضل غصب در کشور نقطه پایان بگذارد. اداره اراضی ا... ادامه
موازی ۱۳۰ جریب زمین به هدف اعمار شهرک معلمین در بامیان انتقال شد
اداره اراضی افغانستان به عنوان بدنه نظام که همواره راهگشای تطبیق پروژه‌های ملی، عام‌المنفعه، اقتصادی، انکشافی و غیره بوده، اینبار موازی ۱۳۰ جریب زمین واقع در ولایت بامیان را انتقال داد. این مساحت زمین در منطقه نی‌شهر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان قرار داشته و هدف از انتقا... ادامه
دومین جلسه کمیته تشخیص و انتخاب زمین دایر شد
دومین جلسه کمیته تشخیص و انتخاب زمین به ریاست محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان و اشتراک معینان، روسا و نماینده گان ادارات ذیربط در خصوص چگونگی طرزالعمل کمیته تشخیص و انتخاب زمین، طرز العمل بانک زمین دولتی، فورمه ها و چک لست تشخیص و انتخاب زمین بر مبنای مواد م... ادامه
موازی ۲۸۷ جریب زمین در بغلان استرداد شد
اداره اراضی افغانستان چنانچه به استرداد زمین‌های مغصوبه دولتی و همچنان زمینه سازی برای استفاده موثر از آن متعهد است، اینبار موازی ۲۸۷ جریب زمین در بغلان را از تصرف غاصبان بیرون ساخت. این مساحت زمین دولتی در ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان موقعیت داشته و از سال‌ها به اینسو مو... ادامه
بیش از ۳۶۹ جریب زمین به هدف اعمار شهرک در جوزجان تصفیه شد
ادارۀ اراضی افغانستان به دوام زمینه سازی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و ملی، اینبار موازی ۳۶۹ جریب و ۷ بسوه زمین دولتی در ولایت جوزجان را تحت عمل تصفیه قرار داد. این مساحت زمین تصفیه شده دولتی در ولسوالی خانقاء موقعیت داشته و هدف از تصفیه آن اعمار شهرک خوانده شده است. اد... ادامه
موازی ۷۸۹۳ جریب زمین از طریق بانک زمین دولتی در کندز سروی شد
اداره اراضی افغانستان از زمان آغاز به کار بانک زمین دولتی در ولایت کندز، موازی ۷۸۹۳ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی و ثبت نموده است. از میان ۷۸۹۳ جریب زمین، ۶۲۱۲ جریب آن هم اکنون مورد استفاده ادارات دولتی قرار داشته و ۱۶۸۱ جریب دیگر نیز ... ادامه
موازی ۷ جریب زمین در بادغیس استرداد شد
اداره اراضی افغانستان موازی هفت جریب زمین در ولایت بادغیس را از تصرف غاصبان زمین بیرون ساخت. این مساحت زمین علفچر عامه در ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس موقعیت داشته و از سال‌ها به اینسو مورد استفاده شخصی غاصبان قرار داشت. لازم به ذکر است که ادارۀ اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ ... ادامه
موازی ۵۴۴۱۶ جریب زمین دولتی در ولایت پروان سروی گردید
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک زمین دولتی موازی ۵۴۴۱۶ جریب زمین دولتی را در ولایت پروان سروی نموده است. این مساحت زمین در شهر چاریکار و ولسوالی های سالنگ، جبل السراج، بگرام و شینواری موقعیت داشته که از سوی تیم بانک زمین دولتی سروی گردیده است. اداره اراضی افغانستان روند س... ادامه
موازی ۳۳۶۹۸ جریب زمین دولتی در فاریاب سروی شد
در جریان شش ماه اخیر موازی ۳۳۶۹۸ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در ولایت فاریاب واقع در شمال کشور از طریق بانک زمین دولتی سروی شده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در میمنه مرکز این ولایت و ولسوالی‌ها واقع بوده و پس از سروی شامل د... ادامه
۶۴۹ جریب زمین برای ایجاد مال گدام‌ها به شاروالی کابل انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان طبق حکم ماده دهم مصوبه چهارم کابینه مورخ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ موازی ۶۴۹ جریب زمین را به شاروالی کابل انتقال داد. این مساحت زمین در منطقه هوت‌خیل کابل موقعیت داشته و در بدل مال گدام‌های واقع در شرق میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به شاروالی پایتخت انتقال یافته ا... ادامه
۱۰۰ جریب زمین برای اعمار پوهنتون در بادغیس تصفیه شده‌است
اداره اراضی افغانستان ۱۰۰ جریب زمین در بادغیس را به منظور اعمار پوهنتون وزارت تحصیلات عالی تصفیه نموده است. این مساحت زمین در ولسوالی مقر در جوار قلعه نو مرکز ولایت بادغیس موقعیت دارد و بعد از تصفیه، کار ساخت و ساز پوهنتون نیز صورت گرفته است. با تصفیه زمین که یکی از وظای... ادامه
۱۰۵۱۵ جریب زمین دولتی در ولایت سمنگان سروی شد
اداره اراضی افغانستان از زمان آغاز سروی زمین‌های دولتی تا اکنون در مجموع ۱۰۵۱۵ جریب زمین و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در سمنگان را سروی و شامل دیتابیس ابتدایی ساخته است. این مساحت زمین در ایبک مرکز ولایت سمنگان و ولسوالی‌های روى دو آب، حضرت سلطان، فيروز نخچير، د... ادامه
۱۱،۵ جریب زمین به هدف ترویج زراعت در دایکندی انتقال می‌شود
ادارۀ اراضی افغانستان پس از آنکه پیشنهاد انتقال یازده اعشاریه پنج جریب زمین برای اعمار مرکز ترویج خدمات زراعتی در ولایت دایکندی در جلسه کابینه تایید شد، روند رسمی انتقال این مساحت زمین به جانب ادارۀ متقاضی را آغاز کرده است. این مساحت زمین در شش ولسوالی ولایت دایکندی مو... ادامه
۶۶۲۰۳ جریب زمین در ولایت لوگر سروی شد
ادارۀ اراضی افغانستان در جریان شش ماه اخیر توانسته است ۶۶۲۰۳ جریب زمین دولتی را در ولایت لوگر سروی نماید. این موازی زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت در پل علم مرکز و شش ولسوالی دیگر ولایت لوگر سروی شده است. ادارۀ اراضی افغانستان برای نخستین بار در طول تاریخ کشور... ادامه
۷۰۰۳۸ منزل در ساحات غیر رسمی شهر مزار شریف ثبت شد
اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری در شش ناحیه شهر مزار شریف ۷۰۰۳۸ منزل را سروی و ثبت نموده است. برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری که یکی از اهداف آن مصونیت ملکیت می باشد، هم اکنون علاوه بر شهر مزار شریف ، درشهر های کابل،هرات، جلال آباد، بامیان، قندهار،... ادامه
بیش از ۲۴۵۵ جریب زمین در بامیان تصفیه شده است
ادارۀ اراضی افغانستان موازی ۲۴۵۵ اعشاریه ۳۸ جریب زمین دولتی واقع در مرکز ولایت بامیان را تصفیه نموده است. هدف از تصفیه این مساحت زمین، تطبیق پلان تصفیلی شاروالی بامیان عنوان گردیده است. اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ تا حال در مجموع ۱۲۰۸۴۳۲ جریب زمین را مورد تصفیه قرار دا... ادامه
۷۳۴۵۹ جریب زمین دولتی درولایت لغمان سروی شد
اداره اراضی افغانستان، از ماه حمل سال روان تا کنون ۷۳۴۵۹ جریب زمین دولتی را در ولایت لغمان سروی کرده است. این مساحت زمین در شهر مهترلام و پنج ولسوالی ولایت لغمان موقعیت دارد. اداره اراضی افغانستان روند سروی و ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را از طریق است... ادامه
۳۴۸۶۷ جریب زمین دولتی در ولایت تخار سروی شد
اداره اراضی افغانستان، در ولایت تخار، ۳۴۸۶۷ جریب زمین دولتی و ملیکت های تحت استفاده دولت را سروی کرده است این اندازه زمین ، درتالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد که بعد از سروی در دیتابیس ابتدایی بانک معلوماتی نیز درج شده است. قرار است ، کار بانک معلوماتی در کنار تالقان مرکز ... ادامه
کار عملی بانک زمین های دولتی در پکتیکا ادامه دارد
اداره اراضی افغانستان موازی ۹۴۰۸ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را از طریق بانک زمین دولتی در ولایت پکتیکا سروی نمود. این اندازه زمین، در شرنه مرکز ولایت پکتیکا و اطراف شهر موقعیت دارد که بعد از سروی در دیتابیس ابتدایی بانک معلوماتی نیز درج شده است. قرار اس... ادامه
۷۶۹۲ جریب زمین دولتی در ولایت فاریاب سروی شد
اداره اراضی افغانستان، از طریق بانک معلوماتی زمین ۷۶۹۲ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را سروی کرد. این مساحت زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت، در میمنه مرکز ولایت فاریاب موقعیت دارد که بعد از سروی از طریق بانک معلوماتی زمین شامل دیتابیس ابتدای... ادامه
۴۱۸۶ جریب به منظور تفکیک زمین های شخصی و دولتی در لشکرگاه تصفیه شد
هیات اعزامی ادارۀ اراضی افغانستان به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، حسب حکم شماره ۲۶۰۶ مقام عالی ریاست جمهوری موازی ۴۱۸۶ جریب زمین را تصفیه کرده است. این مساحت زمین در نواحی چهارم و سیزدهم لشکرگاه موقعیت داشته و هدف از تصفیه آن، تفکیک زمین های شخصی و دولتی خوانده شده است. ادارۀ ار... ادامه
تصفیه بیش از ۱۸۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ
اداره اراضی افغانستان موازی ۱۸۰۱ جریب زمین را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ تصفیه کرده است. این مساحت زمین به هدف تثبیت زمین های دولتی و زمینه سازی برای تحقق پروژه های انکشافی در ولسوالی متذکره تصفیه گردیده است. اداره اراضی افغانستان طی چهار سال اخیر با تصفیه بیش از یک ملیون جر... ادامه
۵۰۰ جریب زمین دولتی به اداره متقاضی ولایت بلخ انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان حسب تقاضای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ۵۰۰ جریب زمین دولتی را در ولایت بلخ انتقال داد. هدف از انتقال زمین های یاد شده، احداث فارم تحقیقات للمی به ریاست زراعت در غرب کاریزمیر ولسوالی دهدادی بلخ می باشد. اداره اراضی افغانستان با انتقال قطعات سفید زمین د... ادامه
نزدیک به ۲۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت میدان وردک استرداد شد
اداره اراضی افغانستان در ادامه استرداد زمین های دولتی و فراهم آوری شرایط استفاده موثر آن اینبار ۱۹۴ جریب زمین دولتی را که از چند سال به این سو در قریه نهر فولاد میدان شهر تحت غصب زورمندان محلی قرار داشت به همکاری نهاد های امنیتی ولایت میدان وردک استرداد کرد. غصب زمین هم اکنون ... ادامه
بیش از ۱۰۰ جریب زمین دولتی درولایت ننگرهار استرداد شد
اداره اراضی افغانستان، موازی ۱۰۵ جریب زمین دولتی نوع بکر را که در چند سال اخیر از سوی زورمندان محلی در قریه قاسم آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار تحت غصب قرار داشت با همکاری نهاد های امنیتی آن ولایت استرداد نمود. هدف از استرداد زمین های دولتی ، پایان دادن به معضل غصب زمی... ادامه
۲۰ جریب زمین دولتی به اداره متقاضی ولایت کنر انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان این مساحت زمین را که درقریه تنر ولسوالی خاص کنر موقعیت دارد، حسب تقاضای ریاست اداره ملی حفاظت از محیط زیست آن ولایت انتقال داده است. هدف از انتقال این زمین ها به اداره متقاضی احداث قوریه محیط زیست می باشد. اداره اراضی افغانستان با تسریع روند انتقال زمین... ادامه
۱۰۰ جریب زمین برای ساخت شهرک معلمین در بامیان انتقال داده شد
ادارۀ اراضی افغانستان به دوام زمینه‌سازی برای استفاده موثر از زمین، ۱۰۰ جریب زمین را برای ساخت شهرک معلمین در ولایت بامیان انتقال داده است. این مساحت زمین در منطقه جګره‌خیل در مرکز بامیان واقع است. ادارۀ اراضی افغانستان به منظور تطبیق پروژه‌های مختلف انکشافی و عام‌المنفع... ادامه
طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها در جلسه شورای عالی کوچی‌ها و بیجاشده‌گان داخلی تایید شد
در جلسه شورای عالی کوچی‌ها و بیجاشده‌گان داخلی به ریاست جلالتمآب رئیس جمهور کشور که مورخ ۸ میزان سال جاری برگزار گردید، طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها مورد تایید قرار گرفت. این طرزالعمل بعد از بحث و مداقه در دو جلسه کمیته انکشاف اقتصادی و اجتماعی کوچی به ریاست محترم جواد پیک... ادامه
۸۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت هلمند استرداد گردید
اداره اراضی افغانستان به تازه گی درولایت هلمند ۸۰۰ جریب زمین دولتی را از غصب بیرون ساخت. این مساحت زمین دولتی، در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند موقعیت دارد که از چند سال به این سو در تصرف غاصبین قرار داشت. اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ به این سو ۹۶۲۵ جریب زمین دولتی را در ... ادامه
استرداد بیش از ۱۰ هزار جریب زمین دولتی درولایت سمنگان
در ادامه استرداد زمین های دولتی و پایان دادن به این معضل جدی اجتماعی، اداره اراضی افغانستان ۱۰۳۴۹ جریب زمین دولتی را از چنگ غاصبان زمین در ولایت سمنگان بیرون ساخت. این زمین ها در چند سال اخیر، تحت تصرف زورمندان محلی قرار داشت و به گونه غیرقانونی مورد استفاده قرار داشت، اما ب... ادامه
کار سروی ۷۹۱۵۰ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ به ا تمام رسید
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک زمین دولتی ۷۹۰۹۷ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ولایت بلخ سروی کرده و از این جمله ۲۹۳۰ جریب آنرا در دیتابیس ثبت کرده است. این مساحت زمین ، در شهر مزار شریف موقعیت دارد و قرار است این امور در ولسوالی ولایت بلخ نیز عمل... ادامه
دومین جلسه کمیته انکشاف اقتصادی و اجتماعی کوچی‌ها برگزار شد
دومین جلسه کمیته انکشاف اقتصادی و اجتماعی کوچی‌ها به ریاست محترم جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان و اشتراک شماری از معینان، روسا و مقام‌های برخی دیگر ارگان‌های دولتی در ادارۀ اراضی افغانستان تدویر یافت. در این جلسه به صورت جداگانه در باره نقشه راه ثبت، علامه... ادامه
از طریق بانک زمین دولتی در ولایت هلمند ۲۷ هزار جریب زمین دولتی سروی شد
اداره اراضی افغانستان در ولایت جنوبی هلمند، از آ غاز کار عملی بانک زمین دولتی تاکنون ۲۷ هزار جریب زمین د ولتی و ملکیت های تحت استفاده دولت را سروی کرده است. اداره اراضی افغانستان پلان دارد در کنار شهر لشکر گاه مرکز ولایت هلمند زمین های دولتی را در ولسوالی های این ولایت نیز ث... ادامه
۳ جریب زمین برای ساخت مرکز اصلاح کودکان در جوزجان انتقال شد
ادارۀ اراضی افغانستان حسب تقاضای وزارت عدلیه ، سه جریب زمین را جهت اعمار مرکز اصلاح کودکان در ولایت جوزجان انتقال داده است. این مساحت زمین در شبرغان، مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد. قرار است، کارهای ساختمان سازی این مرکز اصلاح کودکان در شبرغان، در سال مالی ۱۳۹۸ آغاز گردد. ادا... ادامه
۱۲۰۰۰ منزل در شهر فراه سروی و ثبت گردید
اداره اراضی افغانستان، در این اواخر ۱۲۰۰۰ خانه را در ساحات غیر رسمی شهر فراه ثبت کرده است و قرار است بعد از اکمال این روند، پروسه توزیع سند ملکیت در شهر فراه آغاز گردد. علاوه بر فراه، کار سروی و ثبت منازل هم اکنون در ساحات غیر رسمی شهر های کابل، قندهار،هرات، مزارشریف، بامیان ،... ادامه
رقم زمین های سروی شده دولتی در ولایت نیمروز به ۱۳۱۷۹۹ جریب رسید
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک زمین دولتی ۱۳۱۷۹۹ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ولایت نمیروز سروی کرده است. از مجموع این رقم تا کنون ۶۴۹ جریب زمین آن تحت استفاده نهاد های دولتی در آن ولایت قرار دارد. اداره اراضی افغانستان به منظور داشتن احصائیه د... ادامه
۷۳۴۵۹ جریب زمین دولتی در ولایت لغمان سروی شد
اداره اراضی افغانستان از آغاز ماه حمل سال روان ۷۳۴۵۹ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ولایت لغمان سروی کرده است. این مساحت زمین در مرکز و برخی از ولسوالی های ولایت لغمان موقعیت داشته و قرار است روند سروی زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ب... ادامه
مبارزه با غصب زمین در ولسوالی گرشک هلمند آغاز شد
ادارۀ اراضی افغانستان روند مبارزه با غصب زمین در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را آغاز کرد. به دوام استرداد زمین های مغصوبه دولتی در این ولسوالی ولایت هلمند، ۸۰۰ جریب زمین مغصوبه از چنگ غاصبین بیرون ساخته شد. ادارۀ اراضی افغانستان تا اکنون ۱۰۵۵۰ جریب زمین را تنها در ولایت هلمند ا... ادامه
سروی ۸۱۱۳۹ جریب زمین دولتی در جوزجان
ادارۀ اراضی افغانستان تا حال ۸۱۱۳۹ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ولایت جوزجان واقع در شمال کشور سروی نموده است. از میان رقم ۸۱۱۳۹ جریب زمین، ۷۹۳۹۹ جریب آن زمین های سفید بوده و باقی ۱۷۴۰ جریب زمین دیگر عملاً مورد استفاده دولت است. کارهای عملی بانک زمین... ادامه
جلسه کمیته انکشاف اقتصادی و اجتماعی کوچی‌ها برگزار شد
جلسه کمیته انکشاف اقتصادی و اجتماعی کوچی‌ها به ریاست محترم جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان و اشتراک شماری از معینان، روسا و اراکین ادارات دولتی در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار شد. در این جلسه راجع به طرزالعمل تعیین سرخیل‌ کوچی‌ها، طرح مقدماتی بهبود حکو... ادامه
۷۷۵ جریب زمین برای شهرک مهاجرین در بامیان انتقال داده شده است
ادارۀ اراضی افغانستان به دوام زمینه سازی برای تطبیق پروژه های دولتی و عام‌المنفعه از طریق انتقال زمین به ادارات متقاضی، ۷۷۵ جریب زمین را برای شهرک مهاجرین در ولایت بامیان انتقال داده است. این مساحت زمین در ساحه دشت قشقه شهر بامیان واقع است. ادارۀ اراضی افغانستان تا اکنون در ... ادامه
رقم زمین های سروی شده در نیمروز به ۱۳۱۷۹۹ جریب افزایش یافت
ادارۀ اراضی افغانستان از زمان آغاز بانک زمین دولتی در ولایت نیمروز تا حال ۱۳۱۷۹۹ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت در این ولایت را سروی کرده است. از میان این رقم ۶۴۹ جریب آن عملاً مورد استفاده ادارات دولتی قرار داشته و باقی ۱۳۱۱۵۰ جریب دیگر را نیز زمین های سفید ... ادامه
۱۵۰ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ تصفیه شد
اداره اراضی افغانستان این اندازه زمین نوع بکر وبایر را که در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ موقعیت دارد تحت تصفیه قرار داده است. هدف از تصفیه زمین های یاد شده اعمار بند آب گردان بوده و اداره ا راضی افغانستان مصمم است تا با تصفیه زمین های دولتی بستر مناسب را برای عملی شدن برنامه های ... ادامه
سروی ۹۷۱۸ جریب زمین دولتی در ولایت پکتیکا
اداره اراضی افغانستان موازی ۹۷۱۸ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را به سطح ولایت پکتیکا سروی نمود. از میان ارقام زمین های یاد شده 9388 جریب زمین سفید و متباقی 330 جریب دیگر آن تاسسیات دولتی میباشد. قابل یادآوریست که این زمین ها در مرکز ولایت پکتیکا شهر شرنه و ... ادامه
برای اعمار شهرک معلمین در غزنی یک هزار جریب زمین دولتی انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان موازی یک هزار جریب زمین دولتی را برای اعمار شهرک معلمین در ولایت غزنی انتقال داده است. این مساحت زمین در قریه کلوخک مرکز ولایت غزنی موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت معارف انتقال یافته است. انتقال زمین های دولتی به مقاصد تطبیق پروژه انکشافی و اقتصاد و برن... ادامه
استرداد ۷۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت کابل
اداره اراضی افغانستان این مساحت زمین دولتی را که در قریه ریشخور ولسوالی چهار آسیاب کابل موقعیت دارد و از چند سال به این سو در تصرف غاصبین زمین قرار داشت استرداد کرده است. اداره اراضی ا فغانستان مصم است تا زمین های دولتی را که در چنگ غاصبین زمین قرار دارد بیرون و زمینه استفاده ... ادامه
۲۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ استرداد شد
این اندازه زمین در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ موقعیت داشته که از چند سال به این سو درتصرف غاصبین زمین قرار داشت. اما اداره اراضی افغانستان در همکاری با نهاد های ا منیتی آن ولایت زمین های یاد شده را استرداد و زمینه استفاده معقول آنرا فراهم ساخته است. باید گفت اداره اراضی افغانس... ادامه
موازی ۵۰۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ انتقال داده شد
اداره اراضی افغانستان ۵۰۰۰ جریب زمین دولتی نوع بکر وبایر را حسب تقاضای ریاست گمرک ولایت بلخ به هدف اعمار تعمیر کمپلکس ریاست گمرک آن ولایت انتقال داده است. اداره اراضی افغانستان با انتقال قطعات سفید زمین دولتی به ادارات سکتوری و نهاد های متقاضی دولت، روند تطبیق پروژه های انک... ادامه
کار تصفیه زمین های دولتی در شهر لشکرگاه آغاز شد
اداره اراضی افغانستان به اساس حکم شماره ۲۶۰۶ جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی تیم پنج نفری کدستر و تصفیه رابمنظور تفکیک زمین های شخصی و دولتی عازم شهر لشکرگاه ساخت. این تیم 5 نفری همین حالا در شهر لشکرگاه مصروف کار های عملی میباشد، این تیم در حالی به ولایت هلمند سفر نمودند که ... ادامه
۳۳۹۳۳ منزل در ساحات غیر رسمی شهر قندهار سروی و ثبت شده است
ادارۀ اراضی افغانستان توانسته است ۳۳۹۳۳ منزل را در ساحات غیر رسمی شهر قندهار سروی و ثبت نماید. قرار است بعد از اکمال سروی وثبت ساحات غیر رسمی در این شهر، برای ۵۰۰ منزل در مراسم افتتاحیه سند ملکیت توزیع شود. کار سروی ثبت ساحات غیر رسمی شهری هم اکنون درکنار شهر قندهار، در شهرها... ادامه
چهار تن از رؤسای جدید التقرر اداره اراضی افغانستان امروز رسماً به کار آغاز کردند
روسای منابع بشری، اداری، تکنالوژی معلوماتی و نظارت و ارزیابی اداره اراضی افغانستان طی محفل که به ریاست محترم احمد جاوید طاهری مشاور مقام اداره اراضی افغانستان و اشتراک برخی از مشاورین، روسا و کارمندان این اداره در تالار کنفرانس ها برگزار شده بود، رسماً معرفی گردیدند. ... ادامه
۵۰۰ جریب زمین به هدف احداث سرک میدان وردک تصفیه شد
ادارۀ اراضی افغانستان به دوام فعالیت ها و ابتکارات، این بار ۵۰۰ جریب زمین را به هدف احداث سرک میدان وردک تصفیه نمود. ادارۀ اراضی افغانستان با تصفیه زمین های دولتی و شخصی به ایجاد بستر مناسب برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی و پروژه های بزرگ زیربنایی ... ادامه
۱۸۸۶۹ جریب زمین به هدف تطبیق چند پروژه بزرگ در خوست تصفیه شد
ادارۀ اراضی افغانستان موازی ۱۸۸۶۹ جریب زمین دولتی را در خوست تصفیه کرده است. این مساحت زمین به ‌منظور اعمار شهرک رهایشی برای معلمین، پارک صنعتی، میدان هوایی، پروژه ۱۲۰۰ فامیلی و همچنان نصب ۴۲۶ پایه برق، تحت تصفیه قرار گرفته است. زمین ‌های تصفیه شده از نوع بکر و بایر بوده و د... ادامه
۴۶۰ جریب زمین در پایتخت استرداد شد
ادارۀ اراضی افغانستان موازی ۴۶۰ جریب زمین دولتی واقع در قریه های ده نو و ده بالای ولسوالی گلدره کابل را که برای چندین سال در تصرف غاصبین قرار داشت، استرداد نمود. گفتنیست که از مجموع مساحت متذکره ۱۴۳ جریب آن بعد از استرداد به هدف اعمار شهرک معلمین به اداره متقاضی انتقال یافته ا... ادامه
۳۳۵۲۷ منزل در ساحات غیر رسمی شهر قندهار سروی و ثبت شده است
ادارۀ اراضی افغانستان توانسته است ۳۳۵۲۷ منزل را در ساحات غیر رسمی شهر قندهار سروی و ثبت نماید. قرار است بعد از اکمال سروی وثبت ساحات غیر رسمی در این شهر، برای ۱۰۰۰ منزل در مراسم افتتاحیه سند ملکیت توزیع شود. کار سروی ثبت ساحات غیر رسمی شهری هم اکنون درکنار شهر قندهار، در شهره... ادامه
برای ایجاد پارک های صنعتی ۲۰۰۰ جریب زمین دولتی در کندز انتقال گردیده است
اداره اراضی افغانستان جهت توسعه صنعت موازی ۲۰۰۰ جریب زمین را در ولایت کندز برای ساختن پارک های صنعتی انتقال داد. زمین های یاد شده در مرکز ولایت کندز موقعیت داشته و مورد استفاده سکتور خصوصی قرار گرفته است. تا کنون اداره اراضی افغانستان از درک انتقال زمین های دولتی برای سکتور ... ادامه
۶۶ جریب زمین دولتی در جوزجان استرداد شد
اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۹۲ بدینسو توانسته ۶۶ جریب زمین را در ولایت جوزجان استرداد نماید و لست ۳۸ تن غاصبین را به ارگانهای عدلی و قضایی ارسال نماید. ارقام بدست آمده نشان میدهد که ۲۶۱۴۰ جریب زمین در ولایت جوزجان تحت تصرف زورمندان محلی میباشد. رقم زمین های یاد شده از سوی ز... ادامه
انتقال ۱۰۰۰ جریب زمین برای حمایت از صنعت کاران در فاریاب
اداره اراضی افغانستان جهت حمایت از صنعت کاران و سکتور خصوصی ۱۰۰۰ جریب زمین را در ولایت فاریاب انتقال داده است. این مساحت زمین در ولایت فاریاب برای قالین بافان انتقال یافته است و اکنون از آن بهره برداری صورت میگیرد. اداره اراضی افغانستان از سال ۱۳۸۴ تا کنون ۲۴۳۰۲۸ جریب زمین ... ادامه
نخستین جلسه مقدماتی برای تطبیق فرمان ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری برگزار شد
نخستین جلسه مقدماتی به هدف تطبیق فرمان شماره ۳۰۵ جلالتمآب رییس جمهور در خصوص تشخیص و توزیع زمین برای عودت کننده‌گان، بیجا شده‌های داخلی و ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی به ریاست محترم جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان برگزار شد. این جلسه در تالار کنفرانس‌ها... ادامه
انتقال ۵ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر اداری آسان خدمت منظور شد
اداره اراضی افغانستان موضوع انتقال ۵ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر اداری آسان خدمت را به جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان ارائه کرد که پس از بحث همه جانبه منظور گردید. این قطعه زمین در حومه شهر کابل موقعیت داشته که از سوی شاروالی کابل استملاک شده و ارزش مجموعی آن مبلغ ۳۵۷ ... ادامه
انتقال ۵۰۰ جریب زمین دولتی برای اعمار شهرک معلمین منظور شد
در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان، موضوع انتقال ۵۰۰ جریب زمین دولتی برای اعمار شهرک معلمین در ولایت ننگرهار پس از غور و بحث همه جانبه منظور شد. این مساحت زمین دولتی از نوع لامزروع بوده که در ساحه کانال ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت معارف، از ج... ادامه
۵۰۰ جریب زمین دولتی بخاطر اعمار پوهنتون جدید در لوگر انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان ۵۰۰ جریب زمین دولتی را برای اعمار پوهنتون جدید به ریاست تحصیلات عالی آنولایت انتقال داده است. این مساحت زمین در مرکز موقعیت داشته که به اداره متقاضی رسماً انتقال یافت. اداره اراضی افغانستان از طریق انتقال زمین دولتی به نهاد های متقاضی، روند تطبیق پروژ... ادامه
در جلسه کابینه انتقال ۲ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر ریاست های څارنوالی منظور شد
در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال جاری، موضوع انتقال دو جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر ریاست های څارنوالی ولسوالی های خاک جبار، سروبی و موسهی منظور گردید. از مجموع دو جریب زمین، موازی یک جریب آن در ولسوالی خاک جبار، یک هزار متر مربع زمین در ولسوالی سروبی و یک هزار متر مربع دیگ... ادامه
۶۲ جریب زمین دولتی برای اعمار سب ستیشن برق در پکتیا انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان به منظور زمینه سازی برای تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه حکومت در کشور روند انتقال زمین دولتی به ادارات حکومتی را تسریع نموده است. این اداره به منظور اعمار سب ستیشن برق در ولایت پکتیا موازی ۶۲ جریب زمین دولتی را به شرکت برشنا انتقال داده است. این م... ادامه
انتقال بیش از ۱۳ جریب زمین دولتی برای اعمار کمپلکس سپورتی منظور شد
در جلسه کابینه که بتاریخ ۷ سنبله سال روان برگزار گردید، انتقال موازی ۱۳ جریب و ۶ بسوه زمین دولتی غرض اعمار کمپلکس سپورتی در ولایت کنر منظور شد. ارزش مجموعی این مساحت زمین مجموعاً مبلغ بیش از ۶۶ ملیون و ۶۱۲ هزار افغانی بوده که کار انتقال آن به زودی از جانب اداره اراضی افغانستا... ادامه
انتقال ۳۰۰۰ متر مربع زمین دولتی برای اعمار توقیف خانه منظور شد
موضوع انتقال ۳۰۰۰ متر مربع زمین دولتی برای اعمار توقیف خانه در ولایت کاپیسا که در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال ۱۳۹۷ از جانب اداره اراضی افغانستان ارائه شد،پس از بحث همه جانبه منظور گردید. این مساحت زمین در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا موقعیت داشته که ارزش مجموعی آن مبلغ ۱۳۵ هز... ادامه
انتقال بیش از ۴ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر رادیو تلویزیون ملی
اداره اراضی افغانستان موضوع انتقال ۴ جریب و ۱۳ بسوه زمین برای اعمار تعمیر رادیو تلویزیون ملی در ولایت پکتیا را به جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال جاری ارائه کرد که پس از بحث همه جانبه منظور گردید. این مساحت زمین در مرکز ولایت پکتیا موقعیت داشته که ارزش مجموعی آن مبلغ بیش از ۶ ملی... ادامه
کابینه انتقال ۱۰۶۰ جریب زمین دولتی به ادارات متقاضی را منظور کرد
جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان، ده مورد انتقال زمین دولتی به ادارات متقاضی که از جانب محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان ارائه گردید که بعد از غور و مداقه منظور کرد. از مجموع ۱۰۶۰ جریب زمین ۱۳ جریب و ۶ بسوه آن برای اع... ادامه
انتقال ۸ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر مکتب غازی امان الله خان منظور شد
اداره اراضی افغانستان موضوع انتقال ۸ جریب زمین دولتی برای اعمار مکتب غازی امان الله خان در ولایت بغلان را به جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان ارائه کرد که پس از بحث همه جانبه منظور گردید. این مساحت زمین در قریه بیخ ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان موقعیت داشته که ارزش مجموعی آن ... ادامه
کابینه انتقال ۲۳ جریب زمین دولتی برای اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر منظور کرد
موضوع انتقال ۲۳ جریب زمین دولتی برای اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر در ولایت کنر در جلسه کابینه منظور شد. موضوع متذکره، از جانب اداره اراضی افغانستان در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان ارائه شد که پس از بحث و مداقه منظور گردید. این مساحت زمین با ارزش مجموعی مبلغ ۵۷ ملیون و ۵۰۰ هزار ا... ادامه
در هشت شهر کشور ۴۸۹۳۰۰ منزل سروی و ثبت گردیده است
اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری تاکنون ۴۸۹۳۰۰ منزل را در ساحات غیر رسمی شهری سروی و ثبت نموده است. از مجموع این ارقام، ۲۷۳۶۰۵ منزل در شهر کابل، ۶۹۶۳۲ منزل در شهر مزار شریف، ۶۴۰۰۰ منزل در شهر هرات، ۳۳۴۰۰ منزل در شهر قندهار، ۱۷۸۳۰ منزل در شهر جلال آ... ادامه
بیش از ۱۶۰۰ جریب زمین دولتی برای اعمار شهرک معلمین در لوگر انتقال یافت
اداره اراضی افغانستان ۱۶۵۰ جریب زمین دولتی را برای اعمار شهرک معلمین در ولایت لوگر انتقال داده است. این مساحت زمین در ولسوالی های محمد آغه، خوشی، بره کی برک و چرخ ولایت لوگر موقعیت داشته که به اساس تقاضای وزارت معارف از جانب اداره اراضی افغانستان انتقال یافته است. اداره اراض... ادامه
انتقال ۲۵۰ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر پوهنتون منظور شد
در جلسه کابینه مورخ ۷ سنبله سال روان، موضوع انتقال ۲۵۰ جریب زمین دولتی برای اعمار تعمیر پوهنتون در ولایت پکتیکا، منظور شد. این مساحت زمین در حومه شهر ولایت پکتیکا موقعیت داشته که ارزش مجموعی آن مبلغ ۲۵ ملیون افغانی می باشد. اداره اراضی افغانستان حسب فیصله جلسه کابینه، روند ا... ادامه
یکهزار جریب زمین دولتی در ولایت کابل استرداد شد
ادارۀ اراضی افغانستان یکهزار جریب زمین دولتی را در قریه قلبه بست ولسوالی استالف ولایت کابل استرداد کرده است. این مساحت زمین از سالها بدینسو تحت تصرف زورمندان محلی قرار داشت که اداره اراضی افغانستان در هماهنگی با نیروی های امنیتی توانست زمین غصب شده را از چنگال غاصبین رها ساز... ادامه
انتقال ۲۰۰ جریب زمین برای اعمار شهرک معلمین در ولایت ارزگان
اداره اراضی افغانستان ۲۰۰ جریب زمین دولتی را برای اعمار شهرک معلمین در ارزگان انتقال داده است. این مساحت زمین در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان موقعیت داشته و حسب تقاضای وزارت معارف به هدف اعمار شهرک معلمین انتقال یافته است. به اساس آمار موجود، ۲۴۳۰۲۸ جریب زمین دولتی به منظور تط... ادامه
۲۷۳۶۰۵ منزل در ساحات غیر رسمی شهری کابل سروی و ثبت گردید
اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری ۲۷۳۶۰۵ منزل را در شهر کابل سروی و ثبت نموده است. این منازل در نواحی هفده گانه شهر کابل موقعیت داشته که از طرف اداره اراضی افغانستان به همکاری تخنیکی دفتر یو ان هبیتات سروی و ثبت گردیده است. اداره اراضی افغانستان در ن... ادامه
۱۲۰ جریب زمین دولتی در ولایت پروان استرداد شد
اداره اراضی افغانستان ۱۲۰ جریب زمین دولتی را در منطقه اوفیان ولسوالی بگرامی ولایت پروان استرداد کرد. این مساحت زمین در چند سال اخیر تحت تصرف غاصبین زمین قرار داشت که مسوولین اداره اراضی افغانستان در همکاری با نیروی های امنیتی کشور زمین غصب شده را استرداد نمود. به اساس آمار م... ادامه
۷۱۰۲ جریب زمین دولتی در کاپیسا سروی شد
اداره اراضی افغانستان در جریان سه ماه اخیر موازی ۷۱۰۲ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را از طریق بانک زمین دولتی در ولسوالی محمود راقی ولایت کاپیسا سروی نموده است. از مجموع ارقام فوق، ۶۲۱ جریب زمین آن دشتی و متباقی ۶۴۰ جریب آن تاسیسات و ملکیت های عامه بوده که ... ادامه
۲۴۰۰ جریب زمین دولتی در قندهار تصفیه شد
موازی ۲۴۰۰ جریب زمین دولتی در مرکز شهر قندهار تحت عمل تصفیه قرار گرفت. این امر به هدف توسعه دو سرکه شهر قندهار که مجموعا طول آن ۱۶ کیلومتر می باشد، صورت گرفت. ادارۀ اراضی افغانستان از طریق تصفیه زمین های دولتی مصمم به ایجاد بستر مناسب برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری انکش... ادامه
۱۱۰۰ جریب زمین به منظور اعمار شهرک مهاجرین در دایکندی انتقال یافت
ادارۀ اراضی افغانستان ۱۱۰۰ جریب زمین دولتی را به منظور اعمار شهرک مهاجرین در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی به ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان انتقال داده است. ادارۀ اراضی افغانستان از طریق تسریع روند انتقال زمین های دولتی، فرصت های خوب را برای عملی شدن پروژه های انکش... ادامه
بیش از ۱۴ هزار جریب زمین در ولایت لوگر تصفیه شد
د افغانستان د ځمکو اداره ۱۴۵۴۴ جریبه ځمکه د لوګر ولایت په مرکز او محمد آغې، خوشي او بره کي برک ولسوالیو کې تصفیه کړې ده. د ویلو ده چې د تصفیې په پایله کې ۱۲۶۴۳ جریبه ځمکه دولتي او پاتې نور یې شخصي تثبیته شوې ده. دغه اندازه ځمکه د مهاجرینو د ښارګوټي د جوړولو او همدارنګه د دولت او ... ادامه
بیش از ۱۱ صد جریب زمین در پکتیا تصفیه شد
د افغانستان د ځمکو اداره د جمهوري ریاست د عالي مقام د حکم پر بنسټ، ۱۱۴۹ جریبه ځمکه په پکتیا کې تصفیه کړې ده. یاده اندازه ځمکه د ښارګوټي او صنعتي پارکونو د جوړولو او همدارنګه د برق د ستیشن او د برق د پایو د نصبولو لپاره تصفیه شوې ده. د افغانستان د ځمکو اداره له دغه مجموعي ارقامو... ادامه
۳۵۰۰۰ جریب زمین دولتی در بغلان سروی شد
د افغانستان د ځمکو ادارې په بغلان ولایت کې د ۳۵ زره جریبه دولتي ځمکو او د دولت تر استفادې لاندې د عامه ملکیتونو سروې ترڅنګ، ابتدايي ډېټابېس ته هم رسولي دي. له یادې شمېرې څخه ۳۳ زره جریبه ځمکه چې ټولې سپینې دي، په دوشي ولسوالۍ کې پرتې دي او همدا راز پر ۲۰۰۰ جریبه نور چې ټول په مر... ادامه
حدود دو صد هزار جریب زمین دولتی از طریق بانک زمین دولتی در کابل سروی گردید
د افغانستان د ځمکو ادارې پورې اړوند د دولتي ځمکو بانک کارکوونکو په کابل ښار او ولسوالیو کې ۱۹۴۹۸۶ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي دي. د افغانستان د ځمکو اداره له یادو دولتي ځمکو او د دولت تر استفادې لاندې د عامه ملکیتونو سروې چارې له سیمې څخه... ادامه
بیش از ۳۳ هزار منزل در ساحات غیر رسمی شهری قندهار سروی و ثبت شده است
د افغانستان د ځمکو ادارې د غیررسمي ښاري سیمو ثبت ملي پروګرام له لارې تر اوسه پورې د کندهار ښار ۳۳۵۲۷ غیررسمي کورونه سروې اوثبت کړي دي. د افغانستان د ځمکو اداره اوس د دې شمېر کورونو سروې او ثبت سره پلان لري، چې په کندهار ښار کې د ملکیت سندونو وېش لړۍ پر ۵۰۰ کورونو د ملکیت سندونو ... ادامه
موازی ۴۳۲۵ جریب زمین دولتی در زابل سروی گردید
د افغانستان د ځمکو ادارې د هیواد په سویل لویدیځ زابل ولایت کې د دولتي ځمکو بانک عملي کارونو له پیل څخه تر اوسه پورې ۴۳۲۵ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي دي. د پورتنې ارقامو له ډلې ۳۶۴۵ جریبه ځمکه په پنځو قطعو کې سپنې دي او پر پاتې ۶۸۰ جریبه نور... ادامه
بیش از ۵۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت بامیان تصفیه شد
دغه اندازه ځمکه د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې پرته ده چې د دوشي – بامیان د سړک د جوړولو په موخه تصفیه شوې ده. د ویلو ده چې د افغانستان د ځمکو اداره د ۱۳۹۲ لمریز کال را په دې خوا یو ملیون او ۲۰۸ زره او ۴۳۲ جریبه دولتي ځمکه د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې تصفیه کړې او په پام کې لري چې ... ادامه
جلسه اداری به ریاست رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان برگزار شد
د افغانستان د ځمکو ادارې لوی رئیس محترم جواد پیکار د دې ادارې د کنفرانسونو په تالار کې د اداري غونډې مشري وکړه. د غونډې په سر کې د افغانستان د ځمکو ادارې لوی رئیس د دې ادارې ټولو کارکوونکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو لړ مهمو دندو او مسوولیتونو ته اشاره وکړه. ورپسې د افغانستا... ادامه
بیش از ۲ هزار جریب زمین دولتی در ولایت کندز استرداد شد
د افغانستان د ځمکو اداره د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې ۲۰۳۵ جریبه دولتي ځمکه چې له کلونو راپدېخوا د سیمه ییزو زورواکو تر ولکې لاندې وه، د امنیتي ځواکونو په مرسته استرداد کړه. د افغانستان د ځمکو اداره د هغه مسوولیت په درک سره چې له ځمکو د سمې استفادې لپاره د زمینې ب... ادامه
تصفیه ۱۹۵ جریب زمین در ولایت غزنی
د افغانستان د ځمکو اداره د کارونو او هڅو په دوام کې د جمهوري ریاست عالي مقام ۱۳۹۴ شمېرې حکم له مخې د غزني ښار په قلعه سردار محمد خان کلي کې شاوخوا ۱۹۵ جریبه دولتي ځمکه د دولتي او شخصي ځمکو د تفکیک او همدا راز پر جایدادونو د شخړې هواري په موخه تصفیه کړې ده. د افغانستان د ځمکو ادا... ادامه
موازی ۱۸۸۶۹ جریب زمین دولتی در ولایت خوست تصفیه گردید
د افغانستان د ځمکو اداره د خوست ولایت په مرکز، اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو کې ۱۸۸۶۹ جریبه دولتي ځمکه د معلمینو د ښارګوتي، صنعتي پارکونو، هوایي ډګر جوړونې او همدارنګه د خطي پروژو د تطبیق په موخه تصفیه کړې ده. په تېرو ورستیو کلونو کې، د افغانستان د ځمکو اداره د هېواد په کچه ی... ادامه
بیش از ۱۴ هزار جریب زمین دولتی در نیمروز از تصرف غاصبان بیرون شد
د افغانستان د ځمکو اداره د اړونده سیمه ییزو ارګانونو په مرسته په نمیروز ولایت کې ۱۴۱۰۰ جریبه دولتي ځمکه استرداد کړه. دغه ځمکه په زرنج ښار او چهار برجک ولسوالۍ کې د کلونو راهیسې د زورواکو له خوا تر غصب لاندې وه. د افغانستان د ځمکو اداره په دې تړاو یې د ۹ غاصبینو لست چمتو او اړون... ادامه
بیش از ۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولسوالی شکردره کابل انتقال داده شد
د افغانستان د ځمکو اداره د کرنې او مالدارۍ وزارت د غوښتنې له مخه د کابل پیله وري فارم بدیل لپاره ۳۰۹ جریبه دولتي ځمکه د کابل ولایت شکر درې ولسوالۍ کاریزمیر کلي کې دې وزارت ته انتقال کړه. د افغانستان د ځمکو اداره اړو دولتي ادارو ته د دولتي ځمکو په لیږد غواړي د افغانستان د خلکو د ... ادامه
بیش از ۵۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت کابل استرداد گردیده است
د افغانستان د ځمکو اداره په ټول هیواد کې د دولتي ځمکو د استرداد په برخه کې د خپلو هڅو په دوام، تر اوسه توانیدلی چې په کابل ولایت کې ۵۸۸ جریبه دولتي ځمکه د ښکیلاو اړونده ادارو په مرسته استرداد او د زورواکو له منګولو څخه یې خلاصه کړي. همدارنګه، یاده اداره د ۷۳۵ غاصبینو لست... ادامه
تصفیه ۱۳۴۰ جریب زمین در ولایت بدخشان
په بدخشان ولایت کې ۱۳۴۰ جریبه ځمکه په هوايي ډګر کې د الوتنې کرښې او د نورو پراختیايي پروژو تطبیق لپاره تصفیه شوه. دغه اندازه ځمکې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې موقعیت لري. د افغانستان د ځمکو اداره د ځمکو د تصفیې له لارې هڅه کوي، چې د دولت د پالیسیو، پلانونو، اقتصادي، پراختیايي ... ادامه
پنج جریب زمین دولتی به هدف اعمار مسجد عید گاه تخار انتقال داده شد
د افغانستان د ځمکو اداره د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په قشلاق کلي کې ۵ جریبه ځمکه یې د حج او اوقافو وزارت په غوښتنه د اخترونو د لمونځ ادا کولو لپاره د جومات جوړولو ته لیږلې ده تر څو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د لمانځه ادا کولو لپاره مناسب ځای ولري. د افغانستان د ځمکو اد... ادامه
اداره اراضی افغانستان ۱۴۰۰۰ جریب زمین دولتی را در ولایت غزنی استرداد نموده است
یادې ځمکې د غزني ولایت په بند آب ولسوالۍ کې موقعیت لري چې له کلونو راپدیخوا د غاصبینو په منګولو کې وه. د یادولو وړ ده چې د ۳۰۳ غاصبینو لست هم جوړ عدلي او قضایي بنسټونو ته لیږل شوی دی. په همدې حال کې تر اوسه ۱۰۰ زره جریبه دولتي ځمکه په غزني ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو په لاس کې دی. ... ادامه
پلان عمل برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان پس از غور و بررسی تخنیکی نهایی گردید
د افغانستان د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پراختیا پروګرام (IDPL)د عمل پلان چې د افغانستان د ځمکو ادارې او د دوست هیواد ترکیې د قبالې او دکدستر ادارې د ګډ کار په پایله کې د پنجشنبې په ورځ وړاندې شو، د دواړو ادارو له خوا تر غور، ارزونې او د تخنیکي نظریاتو په اورېدو، وروستی شو. د افغانستان د... ادامه
استرداد بیش از ۳ هزار جریب زمین دولتی در بدخشان
د افغانستان د ځمکو اداره په تازه توګه ۳۶۴۸ جریبه ځمکه ېې په بدخشان ولایت کې استرداد کړه. یادې ځمکې چې د بدخشان ولایت په ۲۳ ولسوالیو کې موقعیت لري، له څو کلونو راهیسې د سیمه‌ییزو زورواکو له خوا ترې شخصي ګټه پورته کېده، خو د افغانستان د ځمکو ادارې د هڅو په دوام کې وتوانېدله، چې د... ادامه
آغاز کار عملی روی نهایی ساختن پلان های عملیاتی برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان (IDPL)
د افغانستان د ځمکو ادارې مشرتابه، تخنیکي او حمایوي رییسانو څخه جوړ یو پلاوی د افغانستان د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پراختیا پروګرام (IDPL) ښه تطبیق، د همغږیو پیاوړتیا او د تخنیکي مرستو ترلاسه کولو لپاره دوست هیواد ترکیې ته ورسېدل او په یوه ځانګړې کتنه کې د دې هیواد د قبالې او کدستر اد... ادامه
تصفیه موازی ۳۱۴۲ جریب زمین در ولایت کاپیسا
د افغانستان د ځمکو اداره د جمهوري ریاست عالي مقام د ۱۷۱۶ شمیرې حکم په اساس؛ د دې ولایت په مرکز او حصه اول کوهستان ولسوالي کې د ښاري سیمو ودې لپاره د ۳۱۴۲ جریبه دولتي للمي ځمکې تصفیه کړي دي. د افغانستان د ځمکو اداره د ځمکو د تصفیې له لارې هڅه کوي، چې د دولت د پالیسیو، پلانونو، اقت... ادامه
بیش از ۱۳ هزار جریب زمین دولتی وشخصی در ولایت تخار تصفیه گردید
د افغانستان د ځمکو اداره په تخار ولایت کې له ۱۳۰۰۰ جریبه زیاته ځمکه تصفیه کړې ده. د افغانستان د ځمکو ادارې د جموري ریاست عالي مقام ۴۰۰۳ شمیرې حکم په اساس د تخار ولایت ینګي قلعه ولسوالۍ د طلاجات په کلي کې ۱۳۴۲۰ جریبه دولتي ځمکه د ملي پرمختیایي پروګرامونو پلې کیدو په موخه تصفیه ک... ادامه
بیش از ۴۰۰ جریب زمین دولتی در هرات انتقال داده شد
د افغانستان د ځمکو اداره د هرات ولایت ترانسپورت ریاست ته ۴۱۷ جریبه دولتي ځمکه لیږلې ده. یاده دځمکه د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ دشت ګذرګاه کلي کې موقعیت لري چې د ملي بس ترمینل جوړولو په موخه د ترانسپورت ریاست د دې ځمکې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د ځمکو اداره سکتوري ادارو او غوښت... ادامه
موازی ۷۱۴ جریب زمین در ولایت پکتیا تصفیه گردید
د افغانستان د ځمکو اداره په پکتیا ولایت کې د برېښنا مزو غځولو او پایو جوړولو لپاره ۷۱۴ جریبه ځمکه تصفیه کړه. دغه اندازه ځمکې چې حاصل خېزې او شاړې هغه وې، د پکتیا په مرکز ګردېز کې موقعیت لري، د افغانستان د ځمکو ادارې کارکوونکو له لورې تصفیه شوې. د افغانستان د ځمکو اداره په وروس... ادامه
استرداد بیش از پنجاه هزار جریب زمین دولتی در بادغیس
د افغانستان د ځمکو اداره په وروستیو درییو کلونو کې ۵۰۲۴۸ جریبه دولتي ځمکه د بادغیس ولایت په مقر و اب کمري ولسوالیو کې استرداد کړې ده. یادې علفچر ځمکې له کلونو راپدیخوا تر شخصي ګټنې پورې وو چې د سیمه ییز حکومت او امینتي ځواکونو په مرسته د زورواکو له تصرف څخه خلاصې شوې. د افغانس... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان ۱۸۹۴ جریب زمین را به پارک های صنعتی قالین بافان هرات انتقال داده است
د افغانستان د ځمکو ادارې په هرات ولایت کې له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ او د داخلي – افغاني محصولاتو لا ودې په هدف ۱۸۹۴ جریبه ځمکه د هیواد صنعت او سوداګرۍ وزارت ته لېږدولې ده. دغه اندازه ځمکه په هرات کې د غالیو اوبدونکو ته لېږدول شوې او همدا اوس د ګټه اخیستنې لاندې ده. د افغانستان... ادامه
به سطح ۲۸ ولایت کشور، بیشترین مساحت زمین دولتی در کابل سروی شده است
د افغانستان د ځمکو ادارې د څلورو میاشتو په اوږدو کې په کابل کې ۲۱۴۴۳۱ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي دي. په دې توګه د هیواد د اته ویشتو ولایتونو په کچه چي همدا اوس د دولتي ځمکو او د عامه ملکیتونو دسروې چارې په کې روانې دي، تر ټولو زیاته اندازه ... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان ۷۰۰ جریب زمین دولتی را در خوست تصفیه کرده است
دغه اندازه ځمکه د خوست ولایت مرکز اړوند غړمبي سیمه کې موقعیت لري او د ۱۲۰۰ کورنیو لپاره د ښارګوټي جوړولو په هدف تصفیه شوې ده. د افغانستان د ځمکو اداره د دولتي او شخصي ځمکو په تصفیې سره د پالیسیو،پلانونو او بېلابېلو اقتصادي، پراختیايي او نورو زیربنايي پروژو طرح او تطبیق لپاره ... ادامه
تعدیلات پیشنهاد شده در قانون تنظیم امور زمینداری و قانون استملاک در سومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست مورد تایید قرار گرفت
د افغانستان د ځمکو ادارې لوی رییس ښاعلي جواد پیکار د اراضۍ، اوبو او چاپیریال شورا دریمې غونډې ته د ځمکوالۍ چارو تنظیم او استملاک په قوانینو کې تعدیلات وړاندې کړ، چې له بحث، مداقعې او ستاینې وروسته ومنل شو. د افغانستان د خمکو ادارې عمومي رییس په دې غونډه کې وویل، چې یاد تعدیلا... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان از ظرفیت‌ های جوان در امور زمینداری حمایت می‌کند
د افغانستان د ځمکو اداره د هغې ژمنې له مخې چې د ځوانو ظرفیتونو د ملاتړ او د هغو پیاوړتیا په برخو کې یې لري، د کابل پولي تخنیک پوهنتون د جیوماتیک او د کدستر د برخې ۲۴ تنه محصلینو د ډیپلوم د دفاع غونډې کوربه‌توب ددې ادارې د کنفرانسونو په تالار کې وکړ. په یاده غونډه کې پر محصلینو س... ادامه
بیش از ۵ هزار جریب زمین دولتی در ولایت بلخ انتقال یافت
د افغاتستان د ځمکو اداره د بلخ ولایت په دهدادي او نهرشاهي ولسوالیو کې ۵۱۴۰ جریبه ځمکه د مالیې او اوبو او برېښنا وزارت ته لېږدولې ده. له یادې شمېرې څخه ۵۰۰۰ جریبه د ګمرک، ۱۰۰ جریبه د حراراتي برېښنا تاسیساتو او ۴۰ جریبه هم د برېښنا سب سټېشن جوړېدو لپاره کارول کیږي. د افغانستان د ... ادامه
جلالتمآب رییس جمهور، از پیشرفت بانک زمین دولتی به بادغیسی‌ها مژده داد
د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني بادغیس ته په خپل دوه ورځني سفر کې د دې ولایت یو شمېر خلکو سره په لیدنه کې د حکومت د لاس ته راوړنو شریکولو په دوام کي د افغانستان د ځمکو ادارې په نوښت د دولتي ځمکو بانک د پرمختګ یادونه هم وکړه. د هیواد جلالتمآب جمهور ری... ادامه
سروی وثبت ساحات غیر رسمی شهر بامیان تکمیل گردید
د افغانستان د ځمکو ادارې په بامیانو کې د ۱۲۱۸۲ غیررسمي کورونو په ثبت سره دغه لړۍ په دې ولایت کې پای ته ورساوه او په نږدې راتلونکي کې د۵۰۰ سندونو په وېش سره دغه پروسه پرانیزي. دغه شمير کورونه د بامیانو ښار په څلورو ناحیو کې پراته دي. د افغانستان د ځمکو ادارې تر اوسه پورې د غیررسم... ادامه
۱۴ هزار جریب زمین دولتی درکابل استرداد شد
دغه اندازه ځمکه د پلازمېنې کابل په میربچه کوټ، ګلدرې، خاک جبار، بګرامي، ده سبز، استالف، قره باغ، شکردرې او پغمان ولسوالیو کې موقعیت لري، چې له کلونو راهیسې د غاصبینو تر ولکې لاندې وه. اوس د افغانستان د ځمکو اداره دغه اندازه ځمکه د امنیتي ارګانونو په مرسته د غاصبینو له منګولو ... ادامه
برای نخستین بار کار سروی زمین‌های دولتی در غور آغاز شد
د افغانستان د ځمکو ادارې په نوښت د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د دولتي ځمکو معلوماتي بانک عملي چارې پیل شوې. د افغانستان د ځمکو ادارې د عملي کارونو له پیل راهیسې له نېه مرغه تراوسه پورې ۴۲۶ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي دي. یاده اندازه ځمک... ادامه
والی کابل با رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان دیدار کرد
د افغانستان د ځمکو ادارې لوی رییس ښاغلي جواد پیکار د کابل له والي ښاغلي محمد یعقوب حیدري سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل او پر بېلابېلو موضوعاتو لکه د پلازمېنې سیمه‌ییزه حکومتولۍ بڼې، د کابل ولایت د دندو پر لایحې بیا کتنې او پلازمینه پورې اړوندو پروژو کې د سیمه‌ییزو چارواکو رغ... ادامه
تحت ریاست محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان جلسه هماهنگی در مورد تاپی برگزار گردید
د ټاپې پروژې په اړه د ناستو په دوام کې دا ځل د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس ښاغلي جواد پیکار په مشرۍ، د افغانستان لپاره د ټاپي مسوول ښاغلي بېګېج عبدالله اوف؛ د هلمند، فراه، هرات، کندهار او نیمروز ولایتونو د اراضۍ رییسانو او د افغانستان د ځمکو ادارې یو شمېر مرکزي رییسانو پ... ادامه
بیش از ۵۰۰ جریب زمین در ولایت تخار استرداد شد
د افغانستان د خمکو اداره د غصب شویو ځمکو د استرداد په دوام کې دا ځل په تخار ولایت کې ۵۲۷ جریبه دولتي ځمکه استرداد کړ. دغه اندازه ځمکه د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې موقعیت لري او له کلونو راهیسې د یو شمېر سیمه‌ییزو زورواکو له خوا تر غصب لاندې وه. په تخار ولایت کې اوس هم په ټوله ... ادامه
بیش از ۲۳ هزار منزل غیر رسمی شهرهای فراه و بامیان سروی و ثبت شد
د افغانستان د ځمکو ادارې د فراه اوبامیان ښارونو ۲۳۷۳۷ غیررسمي کورونو سروې او ثبت چارې پای ته رسولي دي. له پورتني ارقامو څخه ۱۱۵۹۴ کورونه په فراه او همدا راز ۱۲۱۴۳ کورونه په بامیانو کی سروې اوثبت شوي دي. اوس د افغانستان د ځمکو ادارې د پلان له مخې په فراه او بامیانو کې د غیررسمي ... ادامه
بیش از ۳۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی سروی شد
د غزني ولایت لپاره د افغانستان د ځمکو ادارې د دولتي ځمکو معلوماتي بانک کارکوونکو تر اوسه پورې ۳۳۳۹ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ددې ولایت په مرکز کې سروې کړي دي. شمېرې ښیي، چې د پورتني ارقامو څخه ۵۸ جریبه په اوولسو قطعو کې دولتي تاسیسات دي او پاتې ۳... ادامه
کار تثبیت حق مالکیت در مسیر سرک دره صوف – یکاولنگ آغاز شده است
د افغانستان د ځمکو ادارې د بامیان ولایت دره صوف – یکاولنګ سړک عملي کارونو پیل په موخه د دې سړک په اوږدو کې د دولتي او شخصي مالکیت حق تثبیت عملي کارونه پیل کړي دي. دغه چاره د افغانستان د ځمکو ادارې په مشرۍ او د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، عامه فوایدو ریاستونو، مستوفیت، د اوبو ت... ادامه
به زودی ۱۵۰۰ منزل در ساحات غیر رسمی شهر های نیلی، بامیان و فراه سند ملکیت دریافت خواهند کرد
د افغانستان د ځمکو ادارې لوی مشر محترم جواد پیکار په هغه غونډه کې چې د فراه، دایکندی او بامیان ولایتونو ښاروالانو، د اراضۍ رئیسانو او منسوبینو او همداراز د یو ان هبیتات تخنیکي مسوولینو په ګډون جوړه شوې وه، د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام د ښه تطبیق په څرنګوالي او همد... ادامه
دور دوم آموزش های تخصصی برای کارمندان ادارۀ اراضی افغانستان آغاز شد
د کابل پولي تخنیک پوهنتون د جیوماتیک پوهنځي استادانو له خوا په Civil 3D AUTOCAT ,GIS, اوGPS پروګرامونو کې د افغانستان د ځمکو ادارې کارکوونکو لپاره د تخصصي روزنې دویم پړاو پیل شو. دغه تخصصي روزنیزه دوره د افغانستان د ځمکو ادارې او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ترمنځ د یوې هوکړې له مخې جوړ شو... ادامه
نزدیک به ۶۰۰۰ تن درخواست های کاری شانرا برای ۴۷‍۱ بست اداره اراضی افغانستان سپرده اند
د افغانستان د ځمکو اداره د ظرفیتونو او مسلکي کدرونو د جذب په پار ۴۷۱ مدیریتي او تخنیکي بستوته ېې په کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، تخار، غزني، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کونړ، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیانو، میدان وردکو، نورستان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، ا... ادامه
ورکشاپ آموزشی برای ۳۰ کارمند جدیدالتقرر ریاست استملاک و ارزش‌یابی زمین برگزار شد
د افغانستان د ځمکو اداره د چارو لا ښه والي او همدا راز د بنسټیزو، عامه المنفعه او داسې نورو پروژو ښه تطبیق په هدف د دې ادارې د استملاک او ارزښت موندنې دېرش تنه تازه ګمارل شویو کارکوونکو ته روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. یاد شمېر تازه ګمارل شوي کارکوونکي به د یوې اونې په ترڅ د ځمکوالۍ چا... ادامه
نزدیک به ۴۵۰ هزار افغانی از درک توزیع سند ملکیت ساحات غیررسمی شهری عاید دولت شد
د افغانستان د ځمکو ادارې د جلال آباد ښار غیررسمي سیمو ۳۷۰ اوسیدونکو ته د ملکیت سند وېش له لارې ۴۴۷۰۰۳ افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د افغانستان د ځمکو اداره د روان کال د چنګاښ میاشت په لسمه نېټه جلال آباد ته د جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني سفر په ترڅ کې ددې ښار غیررسمي سیمو مل... ادامه
کار سروی بند آبگردان دهندره چهارتوت ولایت فاریاب به پایه اکمال رسید
د افغانستان د ځمکو ادارې د جمهوري ریاست عالي مقام ۳۵۴۲ حکم له مخې د فاریاب ولایت پشتون کوټ ولسوالۍ کې د دهندرې چهارتوت د اوبو بند سروې چارې پای ته ورساوه. د یاد بند په جوړېدو سره چې په ټوله کې ۳،۷۴ کیلو مټره ځای نیسي، ټاکل شوې چې د شاوخوا سیمو ۶۳۰ جریبه شخصي ځمکي استملاک شي. د و... ادامه
۲۱۸۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی علی آباد ولایت کندز استرداد شده است
د افغانستان د ځمکو اداره د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې ۲۱۸۲ جریبه دولتي ځمکه استرداد کړې، چې له دې ډلې ۲۰۷۴ جریبه ځمکه څړځایونه دي او ۱۰۸ جریبه نور تېر کال د پانګونې جذب په موخه کرنیزو فعالیتونو لپاره په اجاره ورکړل شوې ده. د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ۲۱۸۲ جریبه... ادامه
۹۹۴۳۴ جریب زمین دولتی در کابل سروی گردید
د افغانستان د ځمکو ادارې د دولتي ځمکو معلوماتي بانک له لارې په پلازمېنه کابل کې ۹۹۴۳۴ جریبه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي دي. دغه اندازه دولتي ځمکه او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه په کابل ښار او ولسوالیو کې سروې شوي دي. د هیواد په تاریخ ک... ادامه
اداره اراضی افغانستان، روند توزیع سند ملکیت به منازل ساحات غیر رسمی شهر جلال آباد را آغاز کرد
د افغانستان د ځمکو اداره ننګرهار ته د جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني د سفر په ترڅ کې او ددې ادارې د عمومي رییس محترم جواد پیکار او د کابینې او نورو حکومتي چارواکو په ګډون په یوه شانداره غونډه کې د جلال آباد ښار غیر رسمي ښاري سیمو هستوګنیزو کورونو ته د ملکیت سندونو د وېش لړۍ پ... ادامه
آماده گی برای تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله به رییس عمومی اداره اراضی افغانستان
د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار د جمهوري ریاست د نظارت او ارزونې رییس محترم محمداګل کوچی سره په خپل کاري دفتر کې ولید او دواړو خواوو د جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني لارښوونې په تړاو د لاس ته راوړنو ستاینې په پار ښاغلي پیکار ته د غازي امان الله خان عالي ... ادامه
آغاز کارهای عملی زیربناسازی نخستین فاز کمپلکس اداری دارالامان
د دارالامان اداري کمپلکس د لومړي فاز د زیربناسازۍ عملي کارونه د افغانستان د ځمکو ادارې، ښار او کور جوړونې وزارت او شمېر نورو سکټوري ادارو د هڅو په پایله کې په رسمي توګه د محترم جواد پیکار د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس، د ښار او کور جوړونې وزیر محترم سید سعادت منصور نادري... ادامه
مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن منظور گردید
د ځمکو ملي پالیسي او د هغه تطبیقي سټراټیژي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني له خوا د چهارشنبې په ورځ د جوزا میاشتې په دویمه نېټه د کابینې په غونډه کې منظور شو. د ځمکو ملي پالیسي مسوده او د هغه تطبیقي سټراټیژي چې یو لړ تعدیلاتو او انکشافاتو سره مل... ادامه
جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان: به زودی کار سروی و ثبت زمین‌ در ولایت دایکندی آغاز خواهد شد
محترم جواد پیکار د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس د دایکندي محترم والي انجنیر محمود بلیغ سره په خپل کار دفتر کې ولیدل. په سر کې د دایکندي محترم والي په دې ولایت کې د افغانستان د ځمکو ادارې کارونه وستایل او بیا ېې په دغه ولایت کې د ځمکوالۍ چارو د مدیریت د څرنګوالي، د دولتي ځمک... ادامه
اداره اراضی افغانستان موازی ۶۵ جریب زمین دولتی را در ولایت کاپیسا استرداد کرد
دغه اندازه دولتي ځمکې د کاپیسا ولایت په دویمه حصه ولسوالې کې موقعیت لري، چې له پنځلسو کلونو راهیسې د ۷ تنو غاصبینو له خوا ترې شخصي ګټه اخیستل کېده. اوس د افغانستان د ځمکو اداره د پانګونې جذب او اقتصادي ودې په موخه غواړي، چې دغه ۶۵ جریهب ځمکه خصوصي سکټور ته په اجاره ورکړي، چې له ... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان به زودی طرح تفاهم نامه سه جانبه را در خصوص تطبیق پروژه تاپی نهایی می سازد
د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار د خپل په کار دفتر کې د افغانستان لپاره د ټاپي رییس بیګېچ عبدالله‌اوف سره ولیدل او د ټاپي تطبیق څرنګوالي په اړه ېې ورسره په مفصله توګه بحث وکړ. په لومړي سر کې په افغانستان کې د ټاپي مسوول د افغانستان د ځمکو ادارې له لورې پنځو ... ادامه
انتقال ۱۰۰ جریب زمین دولتی به هدف اعمار سب ستیشن برق حرارتی در ولایت بلخ
د افغانستان د ځمکو ادارې له خصوصي سکټور ځخه د ملاتړ او د پراختیايي پروژو د تطبیق په پار په بلخ ولایت کې سل جریبه دولتي ځمکه د حرارتي برېښنا د سب ستېشن جوړولو لپاره د اوبو او برېښنا وزارت له لارې غضنفر ګروپ ته انتقال کړه. دغه دولتي ځمکه د دهدادي ولسوالۍ کوډ برق صنعتي فابریکې شما... ادامه
طی دو ماه اخیر، بیش از دو صد هزار جریب زمین دولتی سروی گردیده است
د افغانستان د ځمکو اداره د دولتي ځمکو معلوماتي بانک له لارې، په تېرو دوو میاشتو کې ټول ټال ۲۱۳۳۳۴ جریبه دولتي ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه سروې کړي چې په تازه توګه د ۸۱۳۳۴ جریبه هغه په ۱۳ ولایتونو کې سروې شوه. د ۸۱۳۳۴ ارقامو له ډلې، ۵۴۱۹۴ جریبه په پلازمینه کا... ادامه
افغانستان برای اولین بار در کنفرانس فدراسیون بین‌المللی سرویران در کشور دوست ترکیه اشتراک کرد
څلور کسیز افغان پلاوي د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار په مشرۍ د لومړي ځل لپاره د سرویرانو نړیوال فدراسیون په شپږویشتم کنفرانس کې چې دوست هیواد ترکیه کې جوړ شوې و، ګډون وکړ. دغه نړیوال کنفرانس د روان میلادي کال د مې میاشتې په شپږمه پیل او تر یوولسم... ادامه
دیدار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه
دغه لیدنه د دوست هیواد ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس، د ترکیې د قبالو او کدستر ادارې عمومي رییس او د یادې ادارې د معلوماتي ټکنالوجۍ، کدستر، قبالو او نقشه اخیستنې رییسانو تر مېنځ ترسره شوه، چې په کې دواړو لورو د افغانستان د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پ... ادامه
در قندهار، مزار شریف و بامیان ۱۱۲ هزار و ۵۳۰ منزل سروی و ثبت گردید
د افغانستان د ځمکو اداره په قندهار، مزار شریف او بامیان په غیر رسمي ښاري سیمو کې ۱۱۲ زره او ۵۳۰ کورونه سروې او ثبت کړي دي. د دغه شمېر له مخې ۶۸۵۲۶ کورونه په مزار شریف ښار کې، ۳۲۳۶۶ کورونه په قندهار ښار کې او ۱۱۶۳۸ نور کورونه د بامیان ښار په غیر پلاني سیمو کې سروې او ثبت ش... ادامه
موازی حدود ۴۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت پکتیکا تصفیه شد
د افغانستان د ځمکو اداره پدې وروستیو کې ۳۸۰ جریبه دولتي ځمکه د پکتیکا ولایت په مرکز او د ارګون ولسوالۍ په جبارخیلو کلی کې تصفیه کړې. دغه کار د دولتي ملکیتونو د غصب څخه د مخنیوی، د املاکي شخړو د حل او د دولتي او شخصي ځمکو د تفکیک په موخه ترسره شوی دی. د افغانستان د ځمکو اداره تل هڅ... ادامه
موازی ۵۲۴۲ جریب زمین دولتی در ولایت هلمند استرداد گردید
دغه اندازه ځمکي د هلمند ولایت په ګرمسېر ولسوالۍ کې موقعیت لري او له کلونو راهیسې د یو شمېر غاصبینو له خوا ترې شخصي ګټه پورته کېده. د افغانستان د ځمکو اداره د امنیتي ارګانونو په مرسته دغه اندازه ځمکې بیرته رانیولي او د غصب په تړاو د پنځه تنو غاصبینو لست چمتو او عدلي او قضایي ارګ... ادامه
دومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست برگزار شد
د ځمکو، اوبو او چاپیریال عالي شورا دویمه غونډه د جلالتمآب محمد اشرف غني د هیواد رئیس جمهور په مشرۍ په دلکشا ماڼۍ کې جوړه شوه چې د خصوصي صنعتي سیمو پر طرحې، د املاکو او پانګونې د کمپنۍ د جوړولو او د اوزون طبقې د ساتنې لپاره د مونتریال پر توافق نامې بحث وشو. د غونډې په پیل کې، محت... ادامه
در هشت شهر کشور بیش از ۴۷۰هزار منزل سروی و ثبت گردید
د افغانستان د ځمکو اداره د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې د کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد، کندهار، فراه، بامیان او د دایکندي مرکز نیلي ښار کې ۴۷۴۸۸۳ کورونه سروې او ثبت کړي دي. د دغه کار موخه، په غیر رسمي ښاري سیمو کې د هیوادوالو د ملکیتونو د خوندي کولو، ښاري خدمتون... ادامه
جلسه مقدماتی پیرامون تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان
د افغانستان د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پراختیا پروګرام (IDPL) د تطبیق په تړاو د هیواد د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار په مشرۍ مقدماتي ناسته جوړه شوه. په دې ناسته کې لومړی د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار د افغانستان د ځمکوالۍ نظام د بنسټیز پراختیا پروګرا... ادامه
تدویر ورکشاپ آموزشی برای ۱۴۰ کارمند ریاست‌های کدستر و تصفیه
د افغانستان ځمکو ادارې د پراختیايی، بنسټیز او ټول‌ګټو پروژو د ښه تطبیق په موخه د کدستر او تصفیې ۱۴۰ نویو او برحاله کارکوونکیو ته د دې ریاست د کنفرانسونوپه تالار کې څوارلس ورځنی ورکشاپ پیل کړ. په دې ورکشاپ کې د یادو ریاستونو ۶۶ نوي په کار ګمارل شوي او ۷۴ نور کارکوونکیو ګډون لر... ادامه
بیش از ۱۳۰ هزار جریب زمین دولتی سروی گردید
د افغانستان د ځمکو اداره په وروستۍ یوه میاشت کې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک له لارې ۱۳۲ زره و ۵۲۳ جریبه دولتي ځمکه ېې په ۲۸ ولایتونو کې سروې او د ثبت لپاره چمتو کړې ده. دغه چاره اوس هم د ۱۲۳ مسلکي او تجربه لرونکو کارکوونکو له خوا په ۲۸ ولایتونو کې روانه ده. له پر مختللي ټکنالوژۍ... ادامه
از۸۴ تن واجد شرایط امتحان رقابتی اخذ گردید
دغه آزموینه د افغانستان د ځمکو ادارې د کنفرانسونو په تالار کې واخیستل شوه چې پکې ۸۴ په شرایط برابرو کسانو د اقتصاد، حقوق او انجنیری بستونو لپاره په یوه آزاده او شفافه فضا کې برخه واخیسته. په پام کې ده چې په ټولیزه توګه ۳۰ تنه د متخصصینو په حیث په یادو بستونو کې د استملاک او اسکا... ادامه
برای یک هزار خانه در شهر جلال آباد سند ملکیت توزیع می‌گردد
د افغانستان د ځمکو اداره به ډېر ژر د جلال آباد ښار غیررسمي ښاري سیمو ۱۰۰۰ کورونو ته د ملکیت سند ورکړي. د افغانستان د ځمکو ادارې د عملي کار له پیل راهیسې د جلال آباد ښار د لومړۍ، درېمېې او څلورمې ښاري څانګو د لس زره کورونو د سروي او ثبت چارې پای ته رسولي، او له دې ډلې ۱۰۰۰ کورونه پ... ادامه
سروی و ثبت ده هزار منزل در شهر جلال آباد
د افغانستان د ځمکو اداره د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې د جلال آباد ښار په لومړۍ، دریمه او څلورمه څانګه کې لس زره کورونه سروې او ثبت کړي او په پام کې ده چې ډیر ژر به دغه لړۍ د جلال آباد په دویمه، پنځمه، شپږمه، اومه، اتمه او نهمه څانګه کې هم وغیږي. دغه اداره په پام کې ل... ادامه
جلسه شورای عالی اراضی برگزار گردید
د ځمکو او اوبو عالي شورا غونډه د جلالتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني په مشرۍ د ارګ په چهارچنار ماڼۍ کې جوړه شوه. په دې غونډه کې لومړی د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکار د تېرې غونډې د بحث ټکي په لوستلو سره د وروستي فعالیتونو او د جلالتمآب جمهور رییس د لارښوونو د... ادامه
حدود یکصد هزار جریب زمین دولتی سروی گردید
د افغانستان د ځمکو اداره په وروستۍ یوه میاشت کې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک له لارې ۹۹ زره و ۲۲۴ جریبه دولتي ځمکه ېې په ۲۸ ولایتونو کې سروې کړې ده. دغه لړۍ اوس هم د ۲۸ ولایتونو په کچه د ۱۰۷ مسلکي او تجربه لرونکو کارکونکو له خوا بر مخ وړل کیږي. له پر مختللي ټکنالوژۍ څخه په کار اخی... ادامه
ورکشاپ آموزشی راجع به مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی
په دې ورکشاپ کې د ولایتونو په کچه د کدستر، تصفیې او استملاک کارکوونکو ګډون کړی او د دوو ورځو به اوږدو کې د خطي – امتدادي پروژو د استملاک نوې مقررې په اړه ورته روزنه ورکول کیږي او بیا ېې په عملي ډګر کې پلی کوي. د خطي – امتدادي پروژو د استملاک دغه نوې مقرره په ۵ فصلونو او ۳۱ مادو ک... ادامه
امضای تفاهم نامه با پوهنتون پولی تخنیک کابل
د تخنیکي او علمي همکاریو هوکړه لیک د افغانستان د ځمکو ادارې او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ترمنځ لاسلیک شو.

د دغه هوکړه لیک په اساس چې د محترم جواد پیکار د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رئیس او محترم محمد سعید کاکړ د کابل پولي تخنیک پوهنتون رئیس لخوا امضا شو؛ دواړه لوري به د عل... ادامه
تعمیر اداری ریاست اراضی غور افتتاح گردید
دغه دوه پورې ودانۍ چې ۱۱ کاري دفترونه، یو لوی د کنفرانسونو تالار او څلور تشنابونه لري په 11.4 ملیونه افغانۍ د افغانستان د ځمکو خپلواکه ادارې په پوخ او اساسي توګه جوړ شوی دی.

د دغې ودانۍ کار په ۱۳۹۵ لمریز کال او په ۷ جریبه ځمکه کې پیل او په ۱۳۹۶ لمریز کال کې بشپړ او ګټه اخیستنې ... ادامه
دهمین جلسه شورای عالی اراضی و آب برگزار گردید
د اوبو او ځمکو عالي شورا لسمه غونډه د جلالتمآب ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غني تر مشرۍ لاندې د یو شمیر وزیرانو ، د سکټوري وزارتونو مرستیالانو او د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رییس محترم جواد پیکارپه ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې تر سره شوه.

د دې غونډې په پیل کې د نهمې جلسې مینټ د افغا... ادامه
والی هلمند با رئیس عمومی اراضی دیدار کرد
د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات نن له غرمې مخکې د افغانستان د ځمکو د ادارې له عمومي رئیس ښاغلی جواد پیکار سره وکتل.

په دې لیدنه کې د هلمند والي پر اقتصادي او ټولنیزو مسایل خبرې وکړې او د دولتي ځمکو د وضعیت په اړه یې هر اړ خیز معلومات وړاندې کړل. همداراز، په یاد ولایت ... ادامه
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند