رئیس جمهور غنی، پروژه بازسازی قصر تاریخی دارالامان را افتتاح کرد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه کمیسیون عالی توسعه و انکشاف شهری و مراسم افتتاح پروژه بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامانکه در آن قصر برگزار گردیده بود، گفت: امروز بازگشت به یک دیدگاه و آغاز نوین است. ... ادامه
رئیس جمهور غنی: تمرکز تمام پروژه‌های توسعه‌یی باید
روی تأمین رفاه کوتاه و درازمدت مردم باشد این جلسه در خصوص چگونگی پیشبرد پلان‌های کاری، نقش اعضای شورا و راه ‍‌های رسیدن به اهداف برگزار گردید. ... ادامه
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه شورای عالی توسعه شهری دایرگردید
در این جلسه علاوه بر معرفی اداره انکشاف زون پایتخت، استراتیژی انکشاف، دیدگاه، اهداف، برنامه های کاری، اولویت ها، چالش ها و موانع اداره نامبرده بحث صورت گرفت و از وزارت های مالیه، شهرسازی و مهاجرین و همچنان شاروالی کابل، اداره مستقل اراضی، اداره مستقل ارگان های محل و شرکت برش... ادامه
جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید
در این جلسه، در مورد انستیتوت مرکزی پروژه سازی “پما”، پلان استراتیژیک شهر لشکرگاه و چالش‌های شهری غزنی و کندهار بحث صورت گرفت. ... ادامه
جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید
در این جلسه در مورد وضعیت کنونی ساحه دارالامان، پلان انکشافی زون اقتصادی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و ساخت بلاک های رهایشی در ساحه چوب فروشی مرکز آن ولایت و همچنان طرح ساخت ایستگاه ها در شهر کابل بحث صورت گرفت. ... ادامه
جلسه شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید
در این جلسه در مورد طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت‌های ساختمانی، شناسایی چالش‌های شاروالی‌ها، طرح انکشاف شهر جدید سروبی و طرح نهایی انتقال مدیریت عمومی ترافیک کابل به شاروالی کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ... ادامه
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها