فعالیت های مهم اراضی


تازه

بیش از ۵۰۰ جریب زمین در ولایت تخار استرداد شد

ادارۀ اراضی افغانستان در ادامه استرداد زمین‌های مغصوبه، اینبار ۵۲۷ جریب زمین را د ...

27-04-1397

بیش از ۲۳ هزار منزل غیر رسمی شهرهای فراه و بامیان سروی و ثبت شد

ادارۀ اراضی افغانستان ۲۳۷۳۷ منزل غیر رسمی شهرهای فراه و بامیان را سروی و ثبت نموده ...

26-04-1397

بیش از ۳۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی سروی شد

ادارۀ اراضی افغانستان از زمان آغاز کار عملی بانک معلوماتی زمین دولتی، ۳۳۳۹ جریب زم ...

26-04-1397

کار تثبیت حق مالکیت در مسیر سرک دره صوف – یکاولنگ آغاز شده است

ادارۀ اراضی افغانستان به هدف آغاز کار عملی احداث سرک دره صوف – یکاولنگ، کار تثبیت ...

24-04-1397

اراضی در آئینه رسانه های همگانی

د افغانستان د ځمکو اداره څه د پاسه دوه سوه زره جریبه دولتي خم...

له طلوع نیوز سره د دولتي ځمکو معلوماتي بانک د وروستیو لاسه راوړنو په هکله د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښ...


www.youtube.com

اداره اراضی از توسعۀ برنامه ثبت ساحات غیر رسمی خبر میدهد...

گفتگوی ویژه در برنامه بازار طلوع نیوز در مورد چگونگی ایجاد و دست آوردهای برنامه ثبت ساحات غیر رسمی در هشت...


www.youtube.com

اداره اراضی برای مدیریت زمینداری برنامه پنج ساله را عملی می ...

حشمت الله ناصری، سخن گوی ادارۀ مستقل اراضی در این باره گفت: «تلاش داریم تا سیستم عنعنوی و زمان گیر را به س...


www.tolonews.com


فلم های مستند و نشریه های اراضیهفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره سیزدهم/ دیارلسمه ګڼههفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره دوازدهم/ دولسمه ګڼهبرای اشتراک در نشریه های اراضی

ماهنامه اراضی – څلورمه ګڼه – سرطان ۱۳۹۷


‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها