فعالیت های مهم اراضی


تازه

تصفیه ۱۹۵ جریب زمین در ولایت غزنی

ادارۀ اراضی افغانستان بر اساس حکم شماره ۱۳۹۴ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانس ...

28-5-1397

موازی ۱۸۸۶۹ جریب زمین دولتی در ولایت خوست تصفیه گردید

اداره اراضی افغانستان در بخش تصفیه زمین‌های دولتی، تا کنون ۱۸۸۶۹ جریب زمین از نوع ...

27-5-1397

بیش از ۱۴ هزار جریب زمین دولتی در نیمروز از تصرف غاصبان بیرون شد

اداره اراضی افغانستان با حمایت و همکاری حکومت محلی در ولایت نیمروز؛ ۱۴۱۰۰ جریب زمی ...

26-5-1397

بیش از ۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولسوالی شکردره کابل انتقال داده شد

اداره اراضی افغانستان در پاسخ به تقاضای وزارت زراعت مبنی بر انتقال ۳۰۹ جریب زمین؛ ...

23-5-1397

اراضی در آئینه رسانه های همگانی

د افغانستان د ځمکو ادارې پراختیایي پروګرامونو په هکله ځانګړ...

حشمت الله ناصري د افغانستان د ځمکو ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس له یک تلویزیون سره د یادې ادارې د پ...


www.youtube.com

د افغانستان د ځمکو اداره څه د پاسه دوه سوه زره جریبه دولتي خم...

له طلوع نیوز سره د دولتي ځمکو معلوماتي بانک د وروستیو لاسه راوړنو په هکله د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښ...


www.youtube.com

اداره اراضی از توسعۀ برنامه ثبت ساحات غیر رسمی خبر میدهد...

گفتگوی ویژه در برنامه بازار طلوع نیوز در مورد چگونگی ایجاد و دست آوردهای برنامه ثبت ساحات غیر رسمی در هشت...


www.youtube.com


فلم های مستند و نشریه های اراضیهفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره نزدهم/ نولسمه ګڼههفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره هژدهم/ اته لسمه ګڼهادارۀ اراضی در یک نگاه سال ۲۰۱۸ میلادی


ماهنامه اراضی – څلورمه ګڼه – سرطان ۱۳۹۷


‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها