فعالیت های مهم اراضی


از۸۴ تن واجد شرایط امتحان رقابتی اخذ گردید

این امتحان در تالار کنفرانس های اداره اراضی افغانستان برگزار گردید که در آن به تعد ...

برای یک هزار خانه در شهر جلال آباد سند ملکیت توزیع می‌گردد

اداره اراضی افغانستان به زودی برای یک هزار خانه در ساحات غیر رسمی شهری در شهر جلال ...

سروی و ثبت ده هزار منزل در شهر جلال آباد

اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری کار سروی و ثبت ده هزار ...

جلسه شورای عالی اراضی برگزار گردید

جلسه شورای عالی اراضی و آب به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در قصر چ ...

اراضی در آئینه رسانه های همگانی

کار سروی و تثبیت زمین برای ترمینل‌های ترانسپورت زمینی در کا...

ادارۀ اراضی افغانستان، از آغاز کار سروی و تثبیت زمین براى ایجاد ترمینل هاى ترانسپورت زمینى در کابل خبر د...


sana.af

د ځمکو په معلوماتي بانک کې ټولې دولتي ځمکې ثبتیږي...

د افغانستان د ځمکو ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښاغلي حشمت الله ناصري وایي چې د دولتي ځمکو او عامه ...


www.pashtovoa.com

در یک ماه گذشته حدود یک صد هزار جریب زمین دولتی تثبیت شده‌ان...

مقامات اداره اراضی در افغانستان می‎گویند تا حال تقریباً ۱۰۰ هزار جریب زمین دولتی را تثبیت کرده‎اند. ح...


da.azadiradio.com


فلم های مستند و نشریه های اراضیبرای اشتراک در نشریه های اراضی

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها