فعالیت های مهم اراضی


تازه

موازی ۲۸۷ جریب زمین در بغلان استرداد شد

اداره اراضی افغانستان چنانچه به استرداد زمین‌های مغصوبه دولتی و همچنان زمینه ساز ...

30-7-1397

بیش از ۳۶۹ جریب زمین به هدف اعمار شهرک در جوزجان تصفیه شد

ادارۀ اراضی افغانستان به دوام زمینه سازی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و ملی، ...

29-7-1397

موازی ۷۸۹۳ جریب زمین از طریق بانک زمین دولتی در کندز سروی شد

اداره اراضی افغانستان از زمان آغاز به کار بانک زمین دولتی در ولایت کندز، موازی ۷۸۹ ...

28-7-1397

موازی ۷ جریب زمین در بادغیس استرداد شد

اداره اراضی افغانستان موازی هفت جریب زمین در ولایت بادغیس را از تصرف غاصبان زمین ب ...

27-7-1397

اراضی در آئینه رسانه های همگانی

برنامه اختصاصی در مورد برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری...

در مورد مزایا، دست آورد و چگونگی تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری مصاحبه مفصل حشمت الله ناصری، رئیس ا...


www.1tvnews.af

د افغانستان د ځمکو ادارې پراختیایي پروګرامونو په هکله ځانګړ...

حشمت الله ناصري د افغانستان د ځمکو ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس له یک تلویزیون سره د یادې ادارې د پ...


www.youtube.com

د افغانستان د ځمکو اداره څه د پاسه دوه سوه زره جریبه دولتي خم...

له طلوع نیوز سره د دولتي ځمکو معلوماتي بانک د وروستیو لاسه راوړنو په هکله د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښ...


www.youtube.com


فلم های مستند و نشریه های اراضیهفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره / ګڼه ۲۸هفته نامه – اراضی – اونیزه، شماره / ګڼه ۲۷اداره اراضی در یک نگاه


ماهنامه اراضی – ماه سنبله سال ۱۳۹۷


‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها