تصفیه ۱۹۵ جریب زمین در ولایت غزنی
ادارۀ اراضی افغانستان بر اساس حکم شماره ۱۳۹۴ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موازی ۱۹۵ جریب زمین دولتی در ساحه قلعه سردار محمد خان شهر غزنی به منظور تفکیک و شناسایی زمین های دولتی و شخصی و حل منازعات املاکی، تصفیه نموده است. ادارۀ اراضی افغانستان به منظور تطبیق بهتر ... ادامه
موازی ۱۸۸۶۹ جریب زمین دولتی در ولایت خوست تصفیه گردید
اداره اراضی افغانستان در بخش تصفیه زمین‌های دولتی، تا کنون ۱۸۸۶۹ جریب زمین از نوع بکر و بایر را در مرکز و ولسوالی اسماعیل ‌خیل و مندوزی ولایت خوست، به هدف اعمار شهرک های معلمین، پارک صنعتی، میدان هوایی و ایجاد تسهیلات لازم برای تطبیق پروژه خطی انتقال برق، تحت عمل تصفیه قرار ... ادامه
بیش از ۱۴ هزار جریب زمین دولتی در نیمروز از تصرف غاصبان بیرون شد
اداره اراضی افغانستان با حمایت و همکاری حکومت محلی در ولایت نیمروز؛ ۱۴۱۰۰ جریب زمین دولتی واقع در شهر زرنج و ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز را که از سالیان متمادی به اینسو در تصرف زورمندان محلی بود، استرداد نمود. هکذا این اداره در پیوند به این موضوع فهرست ۹ تن از غاصبان زمین د... ادامه
بیش از ۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولسوالی شکردره کابل انتقال داده شد
اداره اراضی افغانستان در پاسخ به تقاضای وزارت زراعت مبنی بر انتقال ۳۰۹ جریب زمین؛ بدیل فارم پیله وری کابل، قطعه زمین یاد شده را در قریه کاریز میر ولسوالی شکرده در اختیار آن وزارت قرار داد. اداره اراضی افغانستان با انتقال زمین های دولتی به نهاد های متقاضی دولت، نقش مؤثری در تطب... ادامه
بیش از ۵۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت کابل استرداد گردیده است
اداره اراضی افغانستان به دوام تلاش برای استرداد زمین های دولتی در سراسر کشور؛ تا کنون موازی ۵۸۸ جریب زمین دولتی را با همکاری ادارات سکتوری و نهاد های امنیتی از تصرف زورمندان در ولایت کابل بیرون ساخته است. در همین راستا ؛ فهرست 73 5 تن از غاصبین نیز تهیه و به ادارات عدلی و ... ادامه
تصفیه ۱۳۴۰ جریب زمین در ولایت بدخشان
موازی ۱۳۴۰ جریب زمین در میدان هوایی ولایت بدخشان بمنظور خطوط هوایی و تطبیق دیگر پروژه های انکشافی تصفیه گردید. زمین یاد شده در مرکز ولایت بدخشان شهر فیض آباد موقعیت دارد. اداره اراضی افغانستان با تسریع روند تصفیه زمین های دولتی و شخصی و مساعد ساختن بستر مناسب تحقق پالیسی های... ادامه
پنج جریب زمین دولتی به هدف اعمار مسجد عید گاه تخار انتقال داده شد
اداره اراضی افغانستان در پاسخ به درخواست وزارت ارشاد، حج و اوقاف، زمین یاد شده در قریه قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدینولایت تخار را به هدف اعمار مکان مناسب برای برگزاری نماز عیدین باشنده گان ولسوالی یاد شده به ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت تخار انتقال داد. اداره اراضی افغانس... ادامه
اداره اراضی افغانستان ۱۴۰۰۰ جریب زمین دولتی را در ولایت غزنی استرداد نموده است
زمین های یاد شده در مرکز و ولسوالی بند آب ولایت غزنی، که از چند سال به این سو در تصرف غاصبان قرار داشت، با سعی و تلاش اداره اراضی افغانستان و همکاری نهاد های امنیتی استرداد و ضمناً فهرست ۳۰۳ تن از غاصبان زمین در آن ولایت ترتیب و به ادارات عدلی و قضایی کشور فرستاده شده است. با این ... ادامه
پلان عمل برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان پس از غور و بررسی تخنیکی نهایی گردید
پلان عمل برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان (IDPL) که بعد از کار مشترک متخصصین ادارۀ اراضی افغانستان و ادارۀ قباله و کدستر کشور دوست ترکیه بروز پنجشنبه مورخ 19 اسد سال روان ارائه شد، پس از غور و بررسی و ایزاد نظریات تخنیکی هر دو اداره نهایی گردید. در جریان روز پنجشنبه، ه... ادامه
استرداد بیش از ۳ هزار جریب زمین دولتی در بدخشان
اداره اراضی افغانستان به تازه گی موازی ۳۶۴۸ جریب زمین دولتی را در ولایت بدخشان استرداد نموده است. زمین های یاد شده که در 23 ولسوالی ولایت بدخشان موقعیت داشته از سالها بدینسو در اختیار زورمندان محلی آن ولایت قرار داشت و از آن استفاده شخصی صورت میگرفت، اما اداره اراضی افغانست... ادامه
آغاز کار عملی روی نهایی ساختن پلان های عملیاتی برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان (IDPL)
به منظور تطبیق موثر برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان، تقویت سطح هماهنگی و جلب همکاری های لازم تخنیکی، هیأتی متشکل از رهبری و روسای تخنیکی و حمایوی ادارۀ اراضی افغانستان طی یک سفر رسمی وارد کشور ترکیه شدند و طی نشست اختصاصی با روسا و متخصصین ادارۀ قباله و کدستر کشو... ادامه
تصفیه موازی ۳۱۴۲ جریب زمین در ولایت کاپیسا
اداره اراضی افغانستان به تأسی از حکم شماره ۱۷۱۶ مقام عالی ریاست جمهوری؛ ۳۱۴۲ جریب زمین دولتی از نوع للمی را در مرکز و ولسوالی حصه اول کوهستان به منظور توسعه ساحات شهری تصفیه نموده است. با تصفیه و تثبیت رقم یاد شده زمین دولتی؛ در کنار تحفظ اراضی دولتی از غصب، موانع فرا راه پروژ... ادامه
بیش از ۱۳ هزار جریب زمین دولتی وشخصی در ولایت تخار تصفیه گردید
اداره اراضی افغانستان بیش از 13 هزار جریب زمین دولتی را در ولایت تخار تصفیه نموده است. ادارۀ اراضی افغانستان به اساس حکم شماره ۴۰۰۳ مقام عالی ریاست جمهوری؛ موازی ۱۳۴۲۰ جریب زمین دولتی از نوع علفچر را به منظور ایجاد سهولت های لازم برای تطبیق برنامه های ملی انکشافی دولت در قریه ط... ادامه
بیش از ۴۰۰ جریب زمین دولتی در هرات انتقال داده شد
اداره اراضی افغانستان موازی ۴۱۷ جریب زمین دولتی را به ریاست ترانسپورت ولایت هرات انتقال داد. قطعه زمین یاد شده در قریه دشت گذرگاه ولسوالی انجیل هرات، حسب تقاضای وزارت ترانسپورت به هدف احداث ترمینل ملی بس در اختیار ریاست ترانسپورت آن ولایت قرار گرفته است. اداره اراضی افغانست... ادامه
موازی ۷۱۴ جریب زمین در ولایت پکتیا تصفیه گردید
اداره اراضی افغانستان به منظور نصب پایه های برق در ولایت پکتیا ۷۱۴ جریب زمین را تصفیه نموده است. زمین های یاد شده که از نوع بکر و بایر بوده در مرکز ولایت پکتیا شهر گردیز موقعیت داشته و از سوی کارمندان اداره اراضی افغانستان تصفیه گردید. اداره اراضی افغانستان در چند سال اخیر برا... ادامه
استرداد بیش از پنجاه هزار جریب زمین دولتی در بادغیس
اداره اراضی افغانستان در سه سال اخیر موازی 50248 جریب زمین دولتی را در ولسوالی های مقر و آب کمری بادغیس استرداد نموده است. زمین های یاد شده که از نوع علفچر بوده و سال های متمادی مورد استفاده شخصی قرار داشت، با همکاری حکومت محلی و نیرو های امنیتی آن ولایت از تصرف زورمندان بیرون ... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان ۱۸۹۴ جریب زمین را به پارک های صنعتی قالین بافان هرات انتقال داده است
ادارۀ اراضی افغانستان به هدف حمایت از سکتور خصوصی و رشد محصولات داخلی – افغانی 1894 جریب زمین دولتی را به هدف اعمار پارک های صنعتی به وزارت صنعت و تجارت کشور انتقال داده است. این مساحت زمین به قالین بافان ولایت هرات انتقال داده شده است و هم اکنون تحت استفاده قرار دارد. ادارۀ ار... ادامه
به سطح ۲۸ ولایت کشور، بیشترین مساحت زمین دولتی در کابل سروی شده است
ادارۀ اراضی افغانستان در جریان چهار ماه اخیر؛ ۲۱۴۴۳۱ جریب زمین‌ دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در کابل سروی نموده است. به این ترتیب، به سطح 28 ولایت کشور که هم اکنون سروی و ثبت زمین های دولتی در آن جریان دارد، بیشترین مساحت زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاد... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان ۷۰۰ جریب زمین دولتی را در خوست تصفیه کرده است
این مساحت زمین در قریه غړمبی، مرکز خوست موقعیت داشته و به هدف تطبیق پروژه شهرک ۱۲۰۰ فامیلی در این ولایت مورد تصفیه قرار گرفته است. ادارۀ اراضی افغانستان با تصفیه زمین های دولتی و شخصی؛ بستر مناسب طرح و تطبیق پالیسی ها، پلان گذاری های اقتصادی و انکشافی و تحقق پروژه های بزرگ زی... ادامه
تعدیلات پیشنهاد شده در قانون تنظیم امور زمینداری و قانون استملاک در سومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست مورد تایید قرار گرفت
محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در سومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست تعدیلات پیشنهاد شده در قانون تنظیم امور زمینداری و قانون استملاک را ارائه کرد که بعد از بحث، مداقعه و تقدیر مورد تایید قرار گرفت. رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در این نشست خا... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان از ظرفیت‌ های جوان در امور زمینداری حمایت می‌کند
ادارۀ اراضی افغانستان به دوام تعهدی که در عرصه حمایت از ظرفیت ‌های جوان و تقویت آنان دارد، مراسم دفاع دیپلوم ۲۴ محصل بخش‌ های جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل را در تالار کنفرانس‌ های این اداره میزبانی کرد. در این مراسم؛ افزون بر محصلین تازه فارغ، استادان پوهنتون پو... ادامه
بیش از ۵ هزار جریب زمین دولتی در ولایت بلخ انتقال یافت
ادارۀ اراضی افغانستان موازی ۵۱۴۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی‌های دهدادی و نهرشاهی ولایت بلخ به وزارت های مالیه و انرژی و آب انتقال داده است. از مجموع زمین‌ های یادشده ۵۰۰۰ جریب آن به هدف اعمار گمرک، ۱۰۰ جریب به منظور اعماز تأسیسات برق حرارتی و ۴۰ جریب دیگر برای احداث سب اس... ادامه
جلالتمآب رییس جمهور، از پیشرفت بانک زمین دولتی به بادغیسی‌ها مژده داد
جلالتمآب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفر دوره به بادغیس و دیدار با با برخی از باشنده‌های این ولایت، ضمن یادآوری از دستاوردهای حکومت از بانک زمین دولتی به ابتکار ادارۀ اراضی کشور ستایش کرد. جلالتمآب رییس جمهور کشور گفت، ادارۀ اراضی افغانستان تا اکنو... ادامه
سروی وثبت ساحات غیر رسمی شهر بامیان تکمیل گردید
ادارۀ اراضی افغانستان، با سروی و ثبت ۱۲۱۸۲ منز ل، برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری در بامیان را به پایان رساند و حالا در نظر است در قدم اول برای ۵۰۰ منز ل سند ملکیت توزیع گردد. این شمار منازل در چهار ناحیه شهر بامیان موقعیت دارد. ادارۀ اراضی افغانستان قبل از این روند توزیع سند ملک... ادامه
۱۴ هزار جریب زمین دولتی درکابل استرداد شد
زمین های یادشده در ولسوالی های میربچه کوت، گلدره، خاک جبار، بگرامی ، ده سبز، استالف، قره باغ، شکر دره و پغمان موقعیت داشته، که از چندین سال به این سو در تصرف غاصبان قرار داشت. ادارۀ اراضی افغانستان اراضی یاد شده را به همکاری نهاد های امنیتی از چنگ زمین خواران بیرون کرده و تا کن... ادامه
برای نخستین بار کار سروی زمین‌های دولتی در غور آغاز شد
برای نخستین بار به ابتکار ادارۀ اراضی افغانستان کارهای عملی بانک معلوماتی زمین دولتی در ولایت غور آغاز گردید. ادارۀ اراضی افغانستان خوشبختانه از زمان آغاز کارهای عملی تا اکنون ۴۲۶ جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت را در مرکز این ولایت سروی نموده است. این مسا... ادامه
والی کابل با رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان دیدار کرد
محترم جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان با محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل در دفتر کارش ملافات کرد و پیرامون موضوعات مختلف از جمله هدایات جلالتمآب رییس جمهور کشور در خصوص نوعیت حکومتداری محلی در کابل، تجدید نظر بر لایحه کاری مقام ولایت و تبارز نقش مقام ولایت در پ... ادامه
تحت ریاست محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان جلسه هماهنگی در مورد تاپی برگزار گردید
به دوام جلسات در خصوص پیشبرد پروژه تاپی اینبار نخستین جلسه عمومی هماهنگی به ریاست محترم جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان و اشتراک بیگیج عبدالله اوف، مسوول تاپی در افغانستان، روسای اراضی ولایت‌های هلمند، فراه، هرات، کندهار و نیمروز و شماری از روسای مرکزی در تالا... ادامه
بیش از ۵۰۰ جریب زمین در ولایت تخار استرداد شد
ادارۀ اراضی افغانستان در ادامه استرداد زمین‌های مغصوبه، اینبار ۵۲۷ جریب زمین را در ولایت تخار از چنگ غاصبان بیرون نمود. این مساحت زمین در ولسوالی چال ولایت تخار موقعیت داشته که از سال ها به اینسو مورد استفاده شخصی شماری از زورمندان محل قرار داشت. به سطح ولایت تخار هنوز هم ۴۶... ادامه
بیش از ۲۳ هزار منزل غیر رسمی شهرهای فراه و بامیان سروی و ثبت شد
ادارۀ اراضی افغانستان ۲۳۷۳۷ منزل غیر رسمی شهرهای فراه و بامیان را سروی و ثبت نموده است. این رقم در بر گیرنده ۱۱۵۹۴ منزل در فراه و ۱۲۱۴۳ منزل در بامیان می‌باشد. طبق برنامه ادارۀ اراضی افغانستان، روند توزیع سند ملکیت برای شهرهای هرات و فراه با توزیع ۱۰۰۰ سند در آینده نزدیک آغاز ... ادامه
بیش از ۳۳۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی سروی شد
ادارۀ اراضی افغانستان از زمان آغاز کار عملی بانک معلوماتی زمین دولتی، ۳۳۳۹ جریب زمین دولتی و ملکیت‌ های عامه تحت استفاده دولت را به وسیله کارمندان بانک معلوماتی در مرکز ولایت غزنی سروی نموده است. براساس ارقام حاصله، از میان رقم فوق ۵۸ جریب زمین شامل هفده قطعه دربر گیرنده تا... ادامه
کار تثبیت حق مالکیت در مسیر سرک دره صوف – یکاولنگ آغاز شده است
ادارۀ اراضی افغانستان به هدف آغاز کار عملی احداث سرک دره صوف – یکاولنگ، کار تثبیت حق مالکیت شخصی و دولتی مسیر این سرک را آغاز کرده است. کار حق تثبیت مالکیت به رهبری ادارۀ اراضی افغانستان و همکاری ریاست‌های زراعت، آبیاری و مالداری و فواید عامه، مستوفیت، تنظیم آب، شاروالی، پو... ادامه
به زودی ۱۵۰۰ منزل در ساحات غیر رسمی شهر های نیلی، بامیان و فراه سند ملکیت دریافت خواهند کرد
محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در جلسه هماهنگی با اشتراک شاروال ها، رؤسا و منسوبین اراضی ولایات دایکندی، بامیان و فراه و تیم تخنیکی دفتر یو ان هبیتات روی چگونگی انسجام بهتر امور تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری و تدویر مراسم توزیع سند ملکیت در شه... ادامه
دور دوم آموزش های تخصصی برای کارمندان ادارۀ اراضی افغانستان آغاز شد
دور دوم آموزش تخصصی برنامه‌های Civil 3D AUTOCAT ,GIS, وGPS توسط استادان مجرب فاکولته جیوماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل برای کارمندان ادارۀ اراضی افغانستان آغاز شد. این دور آموزش‌ های تحصصی براساس توافق نامه‌ میان ادارۀ اراضی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سی کارمند بخش های ... ادامه
نزدیک به ۶۰۰۰ تن درخواست های کاری شانرا برای ۴۷‍۱ بست اداره اراضی افغانستان سپرده اند
ادارۀ اراضی افغانستان به هدف جذب ظرفیت های مسلکی وجوان ۴۷۱ بست مدیریتی و تخنیکی در ولایات کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، تخار، غزنی، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کنر، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، نورستان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، ارزگان، نیمر... ادامه
ورکشاپ آموزشی برای ۳۰ کارمند جدیدالتقرر ریاست استملاک و ارزش‌یابی زمین برگزار شد
ادارۀ اراضی افغانستان به هدف پیشبرد بهتر و درست پروژه‌‌های مهم زیربنایی و عام‌المنفعه ورکشاپ آموزشی را برای ۳۰ کارمند جدیدالتقرر ریاست استملاک و ارزش‌یابی این اداره در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار نمود. اشتراک کننده‌گان در این ورکشاپ هفته‌یی در مورد قانون تنظیم... ادامه
نزدیک به ۴۵۰ هزار افغانی از درک توزیع سند ملکیت ساحات غیررسمی شهری عاید دولت شد
ادارۀ اراضی افغانستان مبلغ ۴۵۰ هزار افغانی را از طریق توزیع سند ملکیت برای ۳۷۰ باشنده ساحات غیررسمی شهر جلال آباد عاید دولت کرده است. ادارۀ اراضی افغانستان روند توزیع سند ملکیت ساحات غیررسمی شهر جلال آباد را در جریان سفر جلالتمآب رییس جمهور کشور به جلال آباد که به تاریخ دهم م... ادامه
کار سروی بند آبگردان دهندره چهارتوت ولایت فاریاب به پایه اکمال رسید
ادارۀ اراضی افغانستان طبق حکم شماره ۳۵۴۲ مقام عالی ریاست جمهوری کار سروی بند دهندره چهارتوت واقع در ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب را در خلال سه ماه تکمیل نمود. با اکمال سروی این بند آبگردان که ۳،۷۴ کیلومتر مربع مساحت دارد، ۶۳۰ جریب زمین شخصی اطراف آن نیز استملاک می‌شود. قرا... ادامه
۲۱۸۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی علی آباد ولایت کندز استرداد شده است
ادارۀ اراضی افغانستان ۲۱۸۲ جریب زمین دولتی در ولسوالی علی آباد ولایت کندز را استرداد کرده است. از میان این رقم، ۲۰۷۴ جریب آن علفچر و ۱۰۸ جریب دیگر نیز به هدف کشت و زراعت به سکتور خصوصی به اجار داده شده است. با وجود استرداد ۲۱۸۲ جریب زمین در علی آباد، ۳۲۲۵ جریب دیگر نیز در سطح ای... ادامه
۹۹۴۳۴ جریب زمین دولتی در کابل سروی گردید
ادارۀ اراضی افغانستان از طریق بانک معلوماتی زمین دولتی تا اکنون ۹۹۴۳۴ جریب زمین دولتی و ملکیت‌ های عامه تحت استفاده دولت را در کابل سروی نموده است. این مساحت زمین دولتی و ملکیت ‌های عامه تحت استفاده دولت در شهر و چند ولسوالی پایتخت سروی گردیده است. در طول تاریخ کشور این نخست... ادامه
اداره اراضی افغانستان، روند توزیع سند ملکیت به منازل ساحات غیر رسمی شهر جلال آباد را آغاز کرد
روند توزیع سند ملکیت به منازل ساحات غیر رسمی شهر جلال آباد توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با حضور داشت محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان، برخی اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی طی مراسم با شکوهی در مقر ولایت ننگرهار افتتاح شد. در این مراسم؛ چهار ت... ادامه
آماده گی برای تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله به رییس عمومی اداره اراضی افغانستان
محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم محمداگل کوچی، رییس نظارت و ارزیابی ارگ ریاست جمهوری در دفتر کارش ملاقات کرد و هر دو جانب در خصوص تحقق هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در پیوند به تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله خان به پاس خدمات بی ... ادامه
آغاز کارهای عملی زیربناسازی نخستین فاز کمپلکس اداری دارالامان
کار عملی نخستین فاز کمپلکس اداری دارالامان در نتیجه سعی و تلاش اداره اراضی افغانستان، وزارت امور شهرسازی و شماری از سکتوری دیگر رسماً با حضور محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان، محترم سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و مسکن، محمد یعقوب حیدری والی کابل... ادامه
مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن منظور گردید
جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه کابینه مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آنرا امروز چهار شنبه مورخ ۲ جوزا سال روان، منظور نمود. مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن با تعدیلات و انکشافات جدید که از سوی محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادا... ادامه
جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان: به زودی کار سروی و ثبت زمین‌ در ولایت دایکندی آغاز خواهد شد
محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم انجنیر محمود بلیغ والی دایکندی در دفتر کارش ملاقات نمود. در این دیدار ابتدا، والی دایکندی ضمن ستایش از کارکرد های اداره اراضی افغانستان در آنولایت، راجع به چگونگی وضعیت مدیریت زمینداری، سروی و ثبت زمین، حل منازعات ا... ادامه
اداره اراضی افغانستان موازی ۶۵ جریب زمین دولتی را در ولایت کاپیسا استرداد کرد
این موازی زمین در بازار ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا موقعیت داشته و برای پانزده سال توسط ۷ تن از غاصبین مورد غصب قرار داشت. اداره اراضی افغانستان با استرداد این مساحت زمین می‌خواهد آنرا به منظور جلب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به سکتور خصوصی به اجاره دهد که بدون شک گامی در راس... ادامه
ادارۀ اراضی افغانستان به زودی طرح تفاهم نامه سه جانبه را در خصوص تطبیق پروژه تاپی نهایی می سازد
محترم جواد پیکار رییس عمومی اداره اراضی افغانستان با بیګېچ عبدالله‌اوف رئیس پروژه تاپی در افغانستان در دفتر کارش ملاقات کرد و راجع به چگونگی تطبیق پروژه تاپی بحث مفصل نمود. ابتدا، رئیس پروژه تاپی از آغاز کار روی ترتیب تفاهم نامه و ارسال مکاتیب از جانب ادارۀ اراضی افغانستان ... ادامه
انتقال ۱۰۰ جریب زمین دولتی به هدف اعمار سب ستیشن برق حرارتی در ولایت بلخ
اداره اراضی افغانستان ، در حمایت از سکتور خصوصی و تطبیق پروژه‌های مهم انکشافی موازی ۱۰۰ جریب زمین دولتی را از طریق وزارت انرژی وآب به هدف اعمار سب استیشن برق حرارتی در این ولایت، به غضنفر گروپ انتقال داد. این زمین در ولسوالی دهدادی بلخ و شمال فابریکه صنعتی کود برق درقطعه... ادامه
طی دو ماه اخیر، بیش از دو صد هزار جریب زمین دولتی سروی گردیده است
اداره اراضی افغانستان از طریق بانک معلوماتی زمین‌ دولتی، طی دو ماه اخیر موازی ۲۱۳۳۳۴ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را سروی نموده و از این میان اخیراً کار سروی ۸۱۳۳۴ جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را در ۱۳ولایت کشور تکمیل نموده است. از م... ادامه
افغانستان برای اولین بار در کنفرانس فدراسیون بین‌المللی سرویران در کشور دوست ترکیه اشتراک کرد
هیات افغانستان به رهبری محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان برای اولین بار در بیست‌وششمین کنفرانس فدراسیون بین‌المللی سرویران در کشور دوست ترکیه اشتراک ورزید. این کنفرانس به تاریخ شش می سال روان میلادی در شهر استانبول برگزار شد که در آن رییس عمومی اد... ادامه
دیدار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه
این دیدار در شهر انقره پایتخت کشور ترکیه انجام پذیرفت که در آن محترم جواد پیکار، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم محمد ذکی عدلی، رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه و جمع از روسای بخش های تکنالوجی معلوماتی، کدستر، قباله و نقشه برداری جانب کشور دوست ترکیه پ... ادامه
در قندهار، مزار شریف و بامیان ۱۱۲ هزار و ۵۳۰ منزل سروی و ثبت گردید
ادارۀ اراضی افغانستان در ساحات غیر رسمی شهری قندهار، مزار شریف و بامیان ۱۱۲ هزار و ۵۳۰ منزل را سروی و ثبت نموده است. از مجموع این رقم، ۶۸۵۲۶ خانه در شهر مزار شریف، ۳۲۳۶۶خانه در قندهار و ۱۱۶۳۸منزل در ساحات غیر رسمی شهری بامیان سروی و ثبت گردیده است. در گام بعدی، قرار است ... ادامه
موازی حدود ۴۰۰ جریب زمین دولتی در ولایت پکتیکا تصفیه شد
ادارۀ اراضی افغانستان در این اواخر، موازی ۳۸۰ جریب زمین دولتی را در مرکز و قریه جبارخیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به منظور جلوگیری از غصب بیشتر ملکیت های دولت، حل منازعات املاکی و تفکیک زمین های دولتی و شخصی تصفیه نموده است. ادارۀ اراضی افغانستان از طریق تصفیه اراضی دولتی م... ادامه
موازی ۵۲۴۲ جریب زمین دولتی در ولایت هلمند استرداد گردید
زمین های یاد شده در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند از چند سال بدینسو تحت تصرف زورمندان محلی قرار داشته که از آن به مقاصد شخصی استفاده می‌شد. اداره اراضی افغانستان به همکاری نهاد های امنیتی زمین یاده شده را از چنگال غاصبان استرداد و فهرست پنج تن از غاصبین را ترتیب و به ارگان های عد... ادامه
دومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست برگزار شد
دومین جلسه شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور پیرامون طرح ایجاد ساحات صنعتی خصوص، ایجاد کمپنی املاک و سرمایه گذاری افغانستان و توافقنامه مونتریال برای حفاظت از لایه اوزون در قصر دلکشا برگزار شد. در این جلسه ابتدا، محترم جواد پیک... ادامه
در هشت شهر کشور بیش از ۴۷۰هزار منزل سروی و ثبت گردید
اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری کار سروی و ثبت ۴۷۴۸۸۳ منزل را در ساحات غیر رسمی شهری کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندهار، فراه، بامیان و نیلی مرکز دایکندی تکمیل نموده است. هدف از این کار، تامین مصؤنیت ملکیت ها، عرضه خدمات شهری و اعطای سند ملک... ادامه
جلسه مقدماتی پیرامون تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان
جلسه مقدماتی برای تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به ریاست محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان برگزار شد. در این جلسه، ابتدا، محترم جواد پیکار راجع به چگونگی ایجاد برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان معلومات مفصل ارائه کرد... ادامه
تدویر ورکشاپ آموزشی برای ۱۴۰ کارمند ریاست‌های کدستر و تصفیه
اداره اراضی افغانستان به هدف پیشبرد بهتر و درست پروژه‌های مهم زیربنایی و عام‌المنفعه در کشور، ورکشاپ آموزشی برای ۱۴۰ کارمند جدیدالتقرر و با سابقه کاری در ریاست‌های کدستر وتصفیه را درتالار کنفرانس‌های این اداره برگزار نمود. در این ورکشاپ ۶۶ کارمند جدیدالتقرر و باقی ۷۴ کا... ادامه
بیش از ۱۳۰ هزار جریب زمین دولتی سروی گردید
اداره اراضی افغانستان در جریان یک ماه اخیر از طریق بانک معلوماتی زمین دولتی موازی ۱۳۲ هزار ۵۲۳ جریب زمین دولتی را در ۲۸ ولایت کشور سروی نموده است. این روند هم اکنون از طریق ۱۲۳ کارمند مسلکی و با تجربه در ۲۸ ولایت کشور عملاً جریان دارد. هدف از ایجاد بانک معلوماتی زمین دولتی، س... ادامه
از۸۴ تن واجد شرایط امتحان رقابتی اخذ گردید
این امتحان در تالار کنفرانس های اداره اراضی افغانستان برگزار گردید که در آن به تعداد ۸۴ تن از واجدین شرایط در بست های متخصص انجنیری، اقتصاد و حقوق اشتراک ورزیدند و امتحان را در یک فضای شفاف و رقابتی سپری کردند. قرار است در این پروسه به تعداد ۳۰ تن از واجدین شرایط برای ریاست اس... ادامه
برای یک هزار خانه در شهر جلال آباد سند ملکیت توزیع می‌گردد
اداره اراضی افغانستان به زودی برای یک هزار خانه در ساحات غیر رسمی شهری در شهر جلال آباد سند ملکیت توزیع می‌کند. این اداره از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری در این اواخر کار سروی و ثبت بیش از ده هزار خانه را در ساحات غیر رسمی شهری را در ناحیه های اول، سوم و چهارم شهر جلال آب... ادامه
سروی و ثبت ده هزار منزل در شهر جلال آباد
اداره اراضی افغانستان از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری کار سروی و ثبت ده هزار منزل را در نواحی اول، سوم و چهارم شهر جلال آباد تکمیل نموده و قرار است به زودی نواحی دوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم تحت پوشش قرار گیرند. به همین ارتباط در نظر است، برای مالکان ۱۰۰۰ منزل در سا... ادامه
جلسه شورای عالی اراضی برگزار گردید
جلسه شورای عالی اراضی و آب به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا محترم جواد پیکار، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان صورت جلسه قبلی را به خوانش گرفت و پیرامون فعالیت های اجرا شده و تطبیق هدایت جلالتم... ادامه
حدود یکصد هزار جریب زمین دولتی سروی گردید
اداره اراضی افغانستان از آغاز کار عملی بانک معلوماتی زمین دولتی در یک ماه اخیر توانسته بیش از 99 هزار 224 جریب زمین دولتی را به سطح ۲۸ ولایت‌ کشور سروی نماید. این روند همین حالا به وسیله ۱۰۷ کارمند با تجربه و مسلکی در ۲۸ ولایت کشور به شدت به پیش برده می شود. هدف از ایجاد بانک معلو... ادامه
ورکشاپ آموزشی راجع به مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی
این ورکشاب با اشتراک کارمندان کدستر، تصفیه و استملاک تمامی ریاست های اراضی ولایات برگزار شد که در آن اشتراک کننده گان راجع به مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تطبیق پروژه های مهم انکشافی در کشور، آموزش می بینند. مقرره استملاک، پروژه های خطی- ا... ادامه
امضای تفاهم نامه با پوهنتون پولی تخنیک کابل
تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی میان اداره مستقل اراضی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسید.

به اساس این تفاهم نامه که توسط محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان و محترم محمد سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسید؛ هر دو جان... ادامه
تعمیر اداری ریاست اراضی غور افتتاح گردید
این تعمیر با داشتن (11) اتاق کاری، یک تالار کنفرانس و چهار تشناب عصری با هزینه (11.4) ملیون افغانی از بودجه اداره مستقل اراضی افغانستان در دو طبقه به گونه پخته و اساسی اعمار گردیده است.

کار اعمار این تعمیر در سال 1395 هجری خورشیدی در مساحت هفت جریب زمین آغاز و در سال 1396 هجری خو... ادامه
دهمین جلسه شورای عالی اراضی و آب برگزار گردید
جلسه دهم شورای عالی اراضی و آب تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک وزرا و معینان وزارت های سکتوری و محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان؛ روز دوشنبه مورخ 15 عقرب سال روان در ارگ ریاست جمهوری تدویر گردید.

در این نشست؛ نخست ص... ادامه
والی هلمند با رئیس عمومی اراضی دیدار کرد
درین دیدار حیات الله حیات والی هلمند پیرامون مسایل اقتصادی و اجتماعی صحبت نمود و راجع به وضعیت زمین های دولتی در آن ولایت معلومات همه جانبه ارائه کرد. ایشان از اداره اراضی افغانستان در خصوص تصفیه و استرداد زمین های غصب شده و همچنان پیرامون تدارک اسکان برای مهاجرین و بی جا شده ... ادامه
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها