والی هلمند با رئیس عمومی اراضی دیدار کرد

درین دیدار حیات الله حیات والی هلمند پیرامون مسایل اقتصادی و اجتماعی صحبت نمود و راجع به وضعیت زمین های دولتی در آن ولایت معلومات همه جانبه ارائه کرد. ایشان از اداره اراضی افغانستان در خصوص تصفیه و استرداد زمین های غصب شده و همچنان پیرامون تدارک اسکان برای مهاجرین و بی جا شده گان داخلی و فامیل های شهدا از اداره اراضی افغانستان طالب کمک و همکاری شد.

متعاقبا، آقای پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان از تلاش ها و همکاری والی هلمند با اداره اراضی افغانستان تقدیر و ستایش نمود و تاکید ورزید که هلمند یکی از ولایت های مهم و حیاتی برای اداره اراضی افغانستان بوده و این اداره با تمام توان کمک هایش را درین ولایت گسترش خواهد داد.

رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان اضافه کرد که وظیفه اساسی اداره اراضی افغانستان مصوونیت زمین های دولتی و استفاده بهتر از آن است، و تاکید ورزید که برای مدیریت زمین های دولتی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید. آقای پیکار بر تعهدات اش در قبال ولایت هلمند یکبار دیگر تاکید ورزید و وعده سپرد برای حل مشکلات موجود در آن ولایت یک هیأتی را خواهد فرستاد تا مشکلات را از نزدیک بررسی کرده و در زمینه اجراات عاجل صورت گیرد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها