آماده گی برای تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله به رییس عمومی اداره اراضی افغانستان

محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم محمداگل کوچی، رییس نظارت و ارزیابی ارگ ریاست جمهوری در دفتر کارش ملاقات کرد و هر دو جانب در خصوص تحقق هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در پیوند به تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله خان به پاس خدمات بی شایبه‌اش صحبت کردند. ابتدا، محترم محمداگل کوچی، رییس نظارت و ارزیابی ارگ ریاست جمهوری ضمن قدردانی از دستاوردهای اداره اراضی افغانستان به رهبری محترم جواد پیکار افزود که بر مبنای حکم ۲۵۶۶ جلالتمآب رییس جمهور کشور، قبل از تقدیر یا تفویض مدال عالی دولتی، دست آورد ها و اجراات کاری ادارۀ مربوطه از طریق یک پروسه شفاف ارزیابی می شود. سپس، محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان از حکم جلالتمآب رئیس جمهور کشور در زمینه ستایش به عمل آورد و افزود که ادارۀ اراضی افغانستان علاوه بر دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف یگانه ادارۀ است که پالیسی مدون و منظور شده در عرصه نظام زمینداری افغانستان دارد. محترم پیکار افزود که اداره اراضی افغانستان با تدوین پالیسی ملی زمین که خوشبختانه در جلسه مورخ دوم جوزای سال روان، از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مجلس کابینه منظور گردید، دیدگاه صد ساله این اداره را تعیین کرده است. به گفته محترم پیکار طرح ستراتیژی تطبیقی پالیسی ملی زمین، نقشه راه پنجاه ساله، برنامه عمل پنج ساله، برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان (IDPL)، تعدیل در قانون تنظیم امور زمینداری و قاون استملاک از دیگر کارکردهای این اداره بوده که گامی به سوی تنظیم موثر امور زمینداری در کشور است. محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان در ادامه افزود که با تدوین پالیسی ملی زمین، علاوه بر حل مشکلات صد سال گذشته در خصوص زمینداری، تمامی موارد مربوط به زمینداری تا صد سال آینده نیز تنظیم می‌شود. قابل ذکر است که جلالتمآب رئیس جمهور کشور، در مراسم افتتاح برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید، به پاس خدمات شایسته، ابتکار عمل، تخصص و تحرک محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در خصوص زمینه سازی برای ایجاد یک نظام نهادی، عصری و پایداری زمینداری درکشور، به تفویض مدال عالی دولتی غازی امان الله خان به بخش های مربوطه هدایت داد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها