آغاز کارهای عملی زیربناسازی نخستین فاز کمپلکس اداری دارالامان

کار عملی نخستین فاز کمپلکس اداری دارالامان در نتیجه سعی و تلاش اداره اراضی افغانستان، وزارت امور شهرسازی و شماری از سکتوری دیگر رسماً با حضور محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان، محترم سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و مسکن، محمد یعقوب حیدری والی کابل و شماری از اراکین بلند رتبه دولتی آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس‌های اداره اراضی افغانستان برگزار شده بود، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، محمد یعقوب حیدری والی کابل و همچنان رئیس برنامه کمپلکس اداری دارالامان بالنوبه از همکاری‌های ادارات ذیربط به خصوص محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان در راستای زمینه سازی برای اعمار این کمپلکس اداری اظهار سپاس و تشکر نمودند. سخنرانان همچنان طرح و دیزاین کمپلکس اداری وزارت‌ها، ادارات مستقل و سایر ادارات دیگر با معیارهای جهانی برابر دانسته و بر تسریع زیربنا سازی و متعاقباً ساختمان سازی فاز اول نیز تاکید ورزیدند. در ختم مراسم، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان، وزیر امور شهر سازی و مسکن، والی کابل، و سایر اراکین بلند رتبه دولتی، سنگ تهداب کمپلکس اداری وزارت‎‌ها و ادارات مستقل را گذاشتند. در مرحله اول طی سال جاری، قرار است کار زیربنا سازی کمپلکس برای وزارت‌های مالیه، اقتصاد، فواید عامه، شهر سازی و مسکن، ترانسپورت، اداره اراضی افغانستان، ستره محکمه، اداره تدارکات ملی و ارگان‌های محل آغاز گردد. ادارۀ اراضی افغانستان نیز به منظور تطبیق هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص اعمار کمپلکس اداری، تا حال موازی بیش از ۵۰۰ جریب زمین دولتی را در ساحات مختلف دارالامان تصفیه نموده و به تکمیل روند تصفیه در ساحات مورد نظر مصم است. طرح ایجاد کمپلکس اداری دارالامان به اساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور که همانا تحقق آرمان‌های غازی امان الله خان می‌باشد، در سکتورهای مالی، مختلط، خدماتی و انکشافی توسط وزارت امور شهر سازی و مسکن برای ۱۸ وزارت، ۱۰ اداره مستقل و ۳ بانک دولتی ساخته شده و قرار است کار اعمار آن در ۱۰۰ هکتار زمین ساحه دارالامان در مراحل مختلف آغاز گردد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها