افغانستان برای اولین بار در کنفرانس فدراسیون بین‌المللی سرویران در کشور دوست ترکیه اشتراک کرد

هیات افغانستان به رهبری محترم جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان برای اولین بار در بیست‌وششمین کنفرانس فدراسیون بین‌المللی سرویران در کشور دوست ترکیه اشتراک ورزید. این کنفرانس به تاریخ شش می سال روان میلادی در شهر استانبول برگزار شد که در آن رییس عمومی اداره اراضی افغانستان به دعوت رسمی رییس عمومی فدراسیون بین‌المللی سرویران (FIG) و هدایت جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان منحیث سخنران ویژه اشتراک ورزید. در این کنفرانس، مجموعاً ۱۹۰۰ تن از روسا و نماینده‌های ارشد ۶۰ نهاد اکادمیک و ۱۸۰ انجمن و کمپنی‌های معتبر از ۱۲۰ کشور جهان اشتراک داشتند. در جریان این کنفرانس، محترم جواد پیکار رییس عمومی اداره اراضی افغانستان در جلسه اختصاصی تحت عنوان به سوی یک نظام زمینداری پایدار در افغانستان، به حیث سخنران ویژه حضور یافت و مشخصاً پیرامون نظام زمینداری عصری و پایدار در افغانستان و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی و انکشاف مناطق شهری و روستایی صحبت نموده؛ ضمناً راجع به کارکردها و دستاوردهای اداره اراضی افغانستان نیز معلومات مفصل ارایه نمود. در این کنفرانس به نماینده‌گی از انجمن سرویران افغان، محمد سعید کاکړ رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محمد انور سراج، استاد فاکولته جیودیزی و محمد ظاهر سلطانی، رییس کدستر اداره اراضی و استاد پوهنتون پولی تخنیک تحت ریاست محترم جواد پیکار اشتراک داشتند. در جریان این کنفرانس، خوشبختانه در بحث رهبری کنگره عمومی فدراسیون بین‌المللی سرویران (FIG) عضویت افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و تصدیق‌نامه آنرا نیز بدست آورد. فغانستان حالا با کسب این افتخار، از تمامی مزایای علمی، تجربوی، مشورتی و تخنیکی فدراسیون یادشده مستفید شده و منحیث عضو فعال حق رای را دارد. فدراسیون بین‌المللی سرویران به هدف شریک‌سازی تحارب موفق، استفاده موثر از تکنالوژی، فراهم سازی بورسیه‌های تحصیلی و بلدیت و تجدید معلومات انجمن‌ها در سکتور زمین ایجاد گردیده که هم اکنون به تعداد ۱۲۰ کشور به شمول افغانستان در آن عضویت فعال دارند. قرار است بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی سرویران در سال ۲۰۲۲ به میزبانی افریقای جنوی برگزار شود. این کنفرانس هر چهار سال یکبار و جلسه کنگره آن در هر شش ماه یکبار برگزار می‌شود.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها