دیدار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه

این دیدار در شهر انقره پایتخت کشور ترکیه انجام پذیرفت که در آن محترم جواد پیکار، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم محمد ذکی عدلی، رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه و جمع از روسای بخش های تکنالوجی معلوماتی، کدستر، قباله و نقشه برداری جانب کشور دوست ترکیه پیرامون تبادل تجارب تیم های تخنیکی هر دو طرف در خصوص چگونگی ایجاد طرح برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)، بحث مفصل نمودند. ابتدا، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان از همکاری های بی دریغ کشور دوست ترکیه در عرصه طرح برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان، تشریک تجارب و اندوخته های علمی، حسن نیت و نهایی ساختن طرح برنامه متذکره ابراز تشکر نموده، خاطر نشان ساخت برنامه IDPL، با محتوای جامع که دارد، خوشبختانه یکی از برنامه های مورد اولویت و قابل قبول جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بوده که چندی پیش آنرا رسماً افتتاح کرده و به تدوین کننده گان این برنامه مدال های افتخاری غازی میربچه خان نیز تفویض نمود. بالمقابل، رئیس عمومی اداره قباله و کدستر کشور دوست ترکیه از سعی و تلاش های رهبری اداره اراضی افغانستان، شریک سازی تجارب و فراهم آوری تسهیلات لازم به هیئت کشور دوست ترکیه غرض بازدید از سیستم مدیریت زمینداری افغانستان ابراز سپاس نموده؛ وعده هر نوع همکاری را در راستای تطبیق هرچه بهتر برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان نمود.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها