چهار تن از رؤسای جدید التقرر اداره اراضی افغانستان امروز رسماً به کار آغاز کردند

روسای منابع بشری، اداری، تکنالوژی معلوماتی و نظارت و ارزیابی اداره اراضی افغانستان طی محفل که به ریاست محترم احمد جاوید طاهری مشاور مقام اداره اراضی افغانستان و اشتراک برخی از مشاورین، روسا و کارمندان این اداره در تالار کنفرانس ها برگزار شده بود، رسماً معرفی گردیدند. در آغاز این مرسام، محترم طاهری علاوه بر ارائه معلومات از فعالیت ها و دستآورد های اخیر اداره اراضی افغانستان ، با بر شمردن مراتب تحصیلی و پس منظر کاری رؤسای جدید التقرر و اهمیت آغاز کار آنان در اداره اراضی از آنهاخواست تا با صداقت و تعهد تمام در بهبود و انسجام بهتر امور از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزند. گفتنی است، محترم معروف جان جبار خیل منحیث رئیس منابع بشری، محترم محمد عارف عبرت منحیث رئیس اداری، محترم توریالی ظهیر منحیث رئیس تکنالوژی معلوماتی از طریق پروسه شفاف و رقابتی سی بی آر و محترم عبدالسمیع صمیمی به اساس حکم جلالتمآب رئیس جمهور معرفی و به کار های شان آغاز نمودند. buy telegram member

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها