امضای تفاهم نامه با پوهنتون پولی تخنیک کابل

تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی میان اداره مستقل اراضی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسید.

به اساس این تفاهم نامه که توسط محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان و محترم محمد سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسید؛ هر دو جانب در عرصه طرح و تطبیق پروژه های علمی- تحقیقی، ارائه سیمینار های علمی و تحقیقی تطبیقات کوتاه مدت، تجهیز لابراتوار های تحقیقی، تخنیکی و مسلکی، بررسی و تحلیل نتایج پروژه های تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت علمی انجنیران و زمینه سازی فرصت های بازدید علمی برای محصلان، انجنیران و کارمندان با هم همکاری خواهند کرد.

در مراسم که به همین مناسبت در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار شده بود، ابتدا محترم سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل پیرامون اهمیت تفاهم نامه صحبت نموده گفت که امضای این تفاهم نامه زمینه را برای یکجا کردن ظرفیت های هر دو نهاد، رفع چالش های موجود و تطبیق پروژه های مهم مساعد خواهد ساخت؛ موصوف ضمن اعلام همکاری های همه جانبه از همکاری های بیدریغ اداره مستقل اراضی افغانستان با پوهنتون پولی تخنیک کابل اظهار سپاس و امتنان نمود.

متعاقباً، محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان ضمن تقدیر از کارکرد ها و دست آورد های اخیر پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی میان هر دو نهاد را در عرصه تبادل تجارب و مهارت ها، بلند بردن ظرفیت کاری، تدویر برنامه های آموزشی، تقویت و تجهیز دیپارتمنت جیوماتیک و کدستر، جذب کدر های جوان و با دانش، تقویت و دوام همکاری ها و تطبیق پروژه های بزرگ و اساسی گام مثبت و حیاتی دانست.

آقای پیکار همچنان ضمن ارائه معلومات راجع به کارکرد ها، دست آورد و پلان های این اداره، بر عملی شدن هرچه زودتر مواد این تفاهم نامه تاکید ورزید و وعده سپرد تا در آینده نزدیک اداره مستقل اراضی افغانستان در هماهنگی نزدیک با پوهنتون پولی تخنیک کابل روند استخدام و جذب فارغ التحصیلان فاکولته های جیوماتیک و کدستر، تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت و تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت ها را آغاز خواهد کرد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها